zondag 29 november 2015

De sleutel

Een fusie is een bijzonder proces. Ik doel natuurlijk op de fusie met de Athenaeumbibliotheek. Heel lang is het een vergadertraject waarin de mogelijkheden worden verkend. Dat gaat geleidelijk over in een volgend vergadertraject waarin er concreter gesproken wordt over de noodzakelijke documenten die opgemaakt moeten worden, zoals een sociaal plan voor de medewerkers, een bruikleenovereenkomst voor de collectie, een begroting. Het is een traject waarin veel zorgvuldigheid vereist is van beide kanten. Zorgvuldigheid en vertrouwen. Dan een mijlpaal, het zetten van de handtekeningen. Iedereen wordt gefeliciteerd met het resultaat.
En daarna is er contact met de medewerkers. Het doet me een beetje denken aan een gearrangeerd huwelijk waarin de beide ouders eerst uitgebreid met elkaar de voorwaarden bespreken en daarna degenen die het betreft elkaar mogen ontmoeten. Vanuit onze optiek een huwelijk dat gedoemd is te mislukken, maar ook gearrangeerde huwelijken kunnen heel succesvol of beter gezegd liefdevol zijn, zoals niet gearrangeerde huwelijken ook kunnen mislopen.

Inmiddels zitten we in de fase van de toenaderingspogingen tussen medewerkers van de Athenaeumbibliotheek en die van de Openbare bibliotheek. Deze fase stemt mij positief omdat ik merk dat iedereen de wens heeft om er voor te gaan. Medewerkers van de Openbare bibliotheek hebben een rondleiding gehad door het gebouw en de tentoonstelling in het Klooster en de eerste contacten over het afstemmen van bijvoorbeeld digitale collecties vindt al plaats. Medewerkers vinden elkaar dus op uiteenlopende onderwerpen.

Gisteren was ik de hele dag in ’t Klooster voor besprekingen in de Kloosterzaal. Ik realiseerde mij plotseling dat ik drie jaar eerder in diezelfde zaal had gezeten voor een project waarbij een groep Saxionstudenten onderzoek had gedaan voor Archief Eemland in Amersfoort, mijn vorige werkplek. Toen kon ik niet bevroeden dat ik drie jaar later mezelf directeur van de Athenaeumbibliotheek zou mogen noemen. De teamleider, Annek Dolje, moet dit aangevoeld hebben, want op het eind van die lange vergaderdag overhandigde ze mij de sleutel van het gebouw (nadat ik mijn handtekening had gezet). Een bijzonder moment!

Alice van Diepen
directeur

zaterdag 28 november 2015

Eerste hulp bij e-books verleend, op herhaling op 12 december a.s.

Een impressie van een drukbezochte ochtend in de Bibliotheek Keizerslanden:


De uitnodiging om gebruik te maken van het inloopspreekuur is 14 dagen van te voren via persberichten aan kranten en andere media verspreid. Affiches om bezoekers aan de vestiging op de hoogte te stellen worden in de bibliotheek opgehangen, en is tijdens openingsuren ook op straat te zien en te lezen.
De handzame flyers met aanwijzingen om e-books op je e-reader, tablet en laptop te zetten liggen klaar, samen met een kleine versnapering. Deze flyers liggen in alle vestigingen van de bibliotheek voor u klaar. En zit uw vraag er niet bij: kijk dan op onze website.

En pal na 11.00 uur worden de eerste vragen gesteld, en buigen de e-book-ambassadeur en een tabletgebruiker zich over de mogelijkheden de e-books op het eigen boekenplankje te krijgen.

Aan het eind van de ochtend hebben we 24 belangstellenden een eind op weg kunnen helpen.

E-readers en laptops vergen weer een iets andere aanpak. Het aanmaken van een account via de website van de bibliotheek en de stappen om het boek naar keuze uit het aanbod van ruim 11.000 e-books op het apparaat te krijgen waren de meest gestelde vragen.Op 12 december a.s. zitten we voor u klaar in de Bibliotheek Centrum, tussen 10.00 en 12.00 uur. Neem uw eigen apparatuur, e-mailadres, accountgegevens en lenerspas van de bibliotheek mee, dan kijken we graag met u mee. Is het fenomeen e-book u nog helemaal vreemd, dan nodigen we u uit voor een eerste kennismaking met de mogelijkheden van digitaal lezen.

Welkom!

donderdag 19 november 2015

Gedichtenwedstrijd rondom thema 'herinneringen'

“Jaren die druppelend versmelten”

Dit zijn woorden van Stefan Hertmans, schrijver van het Poëzie geschenk 2016
Ook aan het begin van 2016 staat de week van de poëzie weer volop in de schijnwerpers met als thema: HERINNERINGEN.
De Poëzieweek start op donderdag 28 januari 2016 in Vlaanderen en Nederland met de Gedichtendag.
Dichters, woonachtig in de gemeente Deventer of omgeving worden van harte uitgenodigd om een gedicht te schrijven over HERINNERINGEN.


Herinneringen kunnen ons op een roze wolk plaatsen, maar kunnen ons ook laten verdwalen in minder aangename momenten van ons verleden. Het kunnen lyrische herinneringen zijn als het gaat om mooie jeugd- en vakantieherinneringen. Maar ook ontroerende, zowel collectief als individueel. We herinneren onze eerste kus, maar ook het instorten van de Twin Towers.
Poëzie is het middel bij uitstek om deze momenten uit het verleden in woorden om te zetten, te bezingen. Maar ook kritiek leveren, kortom, herinneren.
De Vlaamse auteur Stefan Hertmans schrijft het poëzie geschenk. Hij publiceerde romans, verhalen, essays en een groot aantal dichtbundels.


Gedichtenwedstrijd
Laat u net als Stefan Hertmans inspireren door het thema en schrijf een gedicht voor de Deventer Gedichtenwedstrijd, traditiegetrouw georganiseerd door Theater Bouwkunde  en de Bibliotheek Deventer.
Deelnemen kan in twee categorieën: jongeren van 13 tot 18 jaar of volwassenen van 19 jaar en ouder.
Ook dit jaar zal een deskundige jury de gedichten beoordelen en worden de genomineerden uitgenodigd hun gedicht voor te lezen tijdens de Poëzieavond op 28 januari 2016 in Theater Bouwkunde.


Voorwaarden
Meedoen aan de wedstrijd kan door uw gedicht voor 4 januari 2016, bij voorkeur digitaal, op te sturen naar http://www.obdeventer.nl/dichtwedstrijd  Lukt dat niet, stuur het dan per post naar de Bibliotheek Deventer Brink 70 7411 BW Deventer.
Uw gedicht heeft als thema ‘Herinneringen’, is niet langer dan 30 regels en uiteraard nog nooit eerder gepubliceerd.
De eerste prijs is 100 euro voor volwassenen en 75 euro voor jongeren.
De tweede en derde prijs worden beschikbaar gesteld door boekhandel Praamstra en De Inktpot, luxe schrijfwaren.

vrijdag 13 november 2015

Bibliotheek Deventer feliciteert Jeroen Brouwers met de ECI Literatuurprijs 2015

Tijdens een speciale openingsavond van het festival Crossing Border in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is op donderdag 12 november de ECI Literatuurprijs toegekend aan Jeroen Brouwers voor Het hout.

Van de uitreiking, waarbij Brouwers vanwege zijn broze gezondheid zelf niet aanwezig was, werd live verslag gedaan in Nieuwsuur. In totaal waren 417 boeken ingezonden, waarvan er eerder door de jury onder voorzitterschap van Andrée van Es 25 waren geselecteerd op de longlist en zes op de shortlist.

Nieuws als dit wordt onmiddellijk becommentarieerd op de sociale media. Via twitter wordt de auteur uiteraard gefeliciteerd, worden er verwijzingen naar eerdere interviews gedaan en wordt het boek dat heeft gewonnen vrijwel unaniem als indrukwekkend beoordeeld.

Als bibliothecaris ben ik direct benieuwd naar het aantal titels dat we van deze auteur in de collectie hebben, om te zien of we wel recht doen aan een groot Nederlandstalig auteur als Brouwers. En dat valt gelukkig niet tegen: zowel romans als secundaire literatuur ontbreken niet in de bibliotheek. Al is er wel veel uitgeleend! Gelukkig kan ik, als ik met mijn bibliotheekpas inlog, wel veel over de auteur en zijn boeken lezen in Literom en in de Krantenbank. En natuurlijk valt er ook digitaal kennis te maken met de machtige literatuur van Jeroen Brouwers middels het e-book. Boeiend leesplezier genoeg dus voor een stormachtig weekend.

vrijdag 30 oktober 2015

Deventer boekenstad versterkt!

Eindelijk mogen we het hardop zeggen: we gaan fuseren met de Athenaeumbibliotheek! Achter de schermen is er hard gewerkt aan de voorbereiding van deze fusie. Zo op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijk en misschien wel vanzelfsprekend. Twee organisaties in één stad die zich beiden bibliotheek noemen samenvoegen, waarom niet?

We hebben ons als openbare bibliotheek direct vanaf het begin gerealiseerd dat het twee verschillende soorten werelden zijn, die van een wetenschappelijke/erfgoed bibliotheek en die van een openbare bibliotheek. De focus bij de eerste ligt op het overdragen en delen van specifieke kennis en informatie, op de historische collectie en op de bewaarfunctie. De focus bij de openbare bibliotheek ligt naast een actueel en breed aanbod van collecties bij het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen in en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. Toen de vraag kwam vanuit de gemeente Deventer of wij wilden fuseren met de Athenaeumbibliotheek wisten we één ding zeker. Denk niet dat het gemakkelijk en vanzelfsprekend is, daarvoor zijn de verschillen te groot. Vervolgens hebben we een zorgvuldige afweging gemaakt van kansen en risico’s. De risico’s waren onderwerp van de gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd met gemeenteambtenaren.  De kansen? Ja dat is toch vooral een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen in de kwaliteit van beide bibliotheken, de inzet en professionaliteit van de medewerkers, vertrouwen in de mogelijkheid in de toekomst op de Stromarkt synergie te behalen en vooral vertrouwen dat we met een combinatie van deze twee prachtige bibliotheken ons gezamenlijke publiek beter kunnen bedienen.

En wat gaat u ervan merken? Voorlopig niet zoveel. De Athenaeumbibliotheek blijft de dienstverlening vanuit het pand aan het Klooster verzorgen en de Openbare Bibliotheek blijft nog even zitten aan de Brink. We continueren de hoofdlijnen van het collectiebeleid van de Athenaeumbibliotheek en de wetenschappelijke steunfunctie voor de Provincie Overijssel waarmee de Athenaeumbibliotheek haar rol vervult in het landelijke stelsel van zogenaamde plusbibliotheken. Digitaal gaan we de collecties goed op elkaar afstemmen en natuurlijk gaan we vanaf 2016 kijken waar we door samen op te trekken de educatie- en presentatiefunctie kunnen versterken. Mooi om met elkaar en met Deventer Verhaal, Stadsarchief Deventer en de Leeuwenkuil na te denken hoe we dit prachtige erfgoed nog meer kunnen delen, laten zien en erover kunnen vertellen.

Net zoals we bij de openbare bibliotheek de mening en inbreng van de gebruikers raadplegen, zo gaan we in het nieuwe jaar graag het gesprek aan met iedereen die zich betrokken voelt bij het heden en de toekomst van de Athenaeumbibliotheek. Met uw inbreng bouwen we verder aan deze nieuwe organisatie in Deventer!

Alice van Diepen
directeur
avandiepen@obdeventer.nlvrijdag 16 oktober 2015

Raar maar waar : mutsen, losers en andere bijzondere kinderboeken

In Trouw van afgelopen woensdag stond een opvoedvraag van een ouder die zich afvroeg of ze de literaire opvoeding van haar kroost had laten versloffen. Het immens populaire dagboek van een muts wordt door haar kinderen verslonden, evenals de boeken over het leven van een loser. Verhalen met korte zinnen, op elke pagina een stripje, grote kleurige letters. Eigenlijk slecht geschreven en slecht vertaald vond ze, maar de kinderen vreten het, en: "gaat het er niet om dát ze lezen, maakt niet uit wat ?"

Kwalitatief is het allemaal niet heel hoogstaand, oordeelt de kinderboekenrecensent Bas Maliepaard, maar de verhalen liggen dicht bij de belevingswereld van kinderen. "Laat ze lekker lezen waar ze enthousiast over zijn, maar haal ook de betere boeken in huis en lees voor" is zijn advies.

Dat laatste kan ook nog bij beginnende pubers. "Leer ze genieten van taal. Laat ze zelf voelen wat er onder een beschrijving zit." Hij komt regelmatig op scholen en vraagt kinderen dan wat ze mooier vinden: 'De hond ligt in zijn mand, zijn neus is zwart', of: 'De hond ligt in zijn mand, zijn neus lijkt een glimmend dropje'. "Beeldspraak wint het altijd. Als je hen erop wijst, leren ze die waarderen."

Onze 'eigen' bestsellers - Francine Oomen, Paul van Loon, Carry Slee - vallen volgens Maliepaard ook nog onder de makkelijke boeken. Ze zijn duidelijk beter verzorgd en beter geschreven, maar niet wat hij verstaat onder literair. Het mooiste is een boek dat én mooie taal, én avontuur én diepere psychologie bevat. Astrid Lindgren, Paul Biegel, Joke van Leeuwen en Tonke Dragt passen daarin.

Maar er is ook veel modern moois. Anna Woltz, Enne Koens, Marjolijn Hof en Simon van der Geest, somt Maliepaard op. Of voorlezen ze vanzelf naar de literatuur leidt, durft hij niet te beweren. "Mijn broer en ik hebben dezelfde, behoorlijk literaire opvoeding genoten. Ik ben recensent, hij leest nauwelijks nog. Maar we dragen wel allebei de prachtigste verhalen met ons mee."

Mooi toch, dat de bibliotheek er is om er kennis mee te maken, de boeken te bekijken, te lenen.
Dat kan ook vanuit huis: leen een e-book en lezen maar.vrijdag 2 oktober 2015

Smakelijke volksverhalen tijdens tweede Voorleeslunch voor ouderen


Op donderdag 1 oktober, de Internationale Dag van de Ouderen, organiseerden de Bibliotheek Deventer en Raster Welzijn voor de tweede keer een Voorleeslunch voor senioren. Rob de Jong, directeur Vrijwilligers Centrale Deventer, Clemens Hogenstijn, gepensioneerd stadshistoricus en PvdA raadslid Bep Spa disten de meest smakelijke volksverhalen op in de Bibliotheek Keizerslanden, Servicepunt De Hoven en Bibliotheek Diepenveen.

In totaal 70 ouderen namen deel aan de lunch. In Bibliotheek Keizerslanden was het muisstil toen Rob de Jong voorlas uit het boek 'De Noordenberg' van Gerhardt Mulder. Het boek speelt zich af in het Deventer van 1920 en gaat over het leven van de vader van Mulder. Zijn ouders, de grootouders van de auteur dus, hadden een sleperij annex tapperij op het Klooster. De verhalen zorgen voor veel herkenbaarheid bij de toehoorders.

Clemens Hogenstijn leest voor in Servicepunt De Hoven
De reacties naderhand waren alleen maar positief. Samen luisteren naar verhalen is een mooie manier om anderen te ontmoeten en te leren kennen. Het geeft gespreksstof te over, niet alleen tijdens de lunch, maar ook tussen de verhalen door. Geboren en getogen Deventenaren waren verrast dat ze toch nog nieuwe dingen hoorden over hun stad hoorden. Daarnaast viel de lunch ook in de smaak. Eenvoudig maar goed!

De Voorleeslunch voor ouderen is mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Keizerslanden, Mondhygiëne Praktijk Deventer en supermarkt Spar op de Worp.

In Bibliotheek Keizerslanden hangen ze aan de lippen van lezer Rob de Jong
Marjan Berk schreef het speciale Nationale Voorleeslunchverhaal Mijn Oma. Daarin beschrijft ze hoe anders haar leven met haar geliefde opa en oma Kikker. Hoe ze op een dag zomaar naar Zuid-Afrika vertrekken en dat oma terug komt na de oorlog omdat opa overleden is. Marjan Berk komt overigens zaterdag 10 oktober met verhalen naar de Bibliotheek Centrum tijdens de Opa en Omadag.

donderdag 1 oktober 2015

Reizen naar de Bibliotheek Deventer en terug

De Veluwe
Sinds ik bij de Bibliotheek Deventer werk reis ik vrijwel iedere werkdag met de trein van Amersfoort naar Deventer en vice versa. Circa twee uur reistijd per dag, dus minimaal 8 uur per week. Acht uur per week bevind ik mij op perrons, in treinen, tussen station en huis of station en werk. Je zou het een soort tussenruimte kunnen noemen of tussentijd.

Op het moment van schrijven trekt de Veluwe zich aan mij voorbij. Blauwe lucht, dennenbomen, plukjes paarse hei tussendoor. Over het algemeen geniet ik erg van deze tussentijd. Het geeft me de kans werk voor te bereiden of af te ronden, berichten te lezen of te delen via Twitter, een boek te lezen of even in slaap te dommelen. Het traject tussen Amersfoort en Deventer is heerlijk rustig en op een enkele storing na heb ik weinig last van uitvallende of vertraagde treinen. Het is landschappelijk gezien ook een bijzonder traject. Vanuit Amersfoort volgt eerst het coulisselandschap van de Gelderse Vallei. Verspreid liggende boerderijen, weilanden met zowaar nog koeien buiten en daartussendoor kleine stukjes bos. Dat vriendelijke landschap gaat geleidelijk over in de uitgestrekte dennenbossen van de Veluwe. Een korte tussenstop in Apeldoorn is het enige stukje stedelijk landschap op het traject. Na Apeldoorn volgt nog een meer afwisselend gebied met kleine plaatsjes als Twello en de Worp die omringd zijn door groen, tuinderijen en bossen. En dan als klap op de vuurpijl krijg ik als treinreiziger een fantastische blik op de IJssel met de stad aan haar oevers. Station Deventer, ik pak mijn fiets uit de tijdelijke, vaak propvolle stalling tegenover de Schouwburg en fiets het laatste, inmiddels vertrouwde stukje naar de Bibliotheek Deventer.

Alice van Diepen
directeur
avandiepen@obdeventer.nl 

dinsdag 29 september 2015

Monsterboek wint het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde boek

In een zwart-witte stad loopt een meisje met haar krijtjes. In kleurige lijnen tekent ze de meest wonderlijke monsters, die - zodra ze verder loopt - één voor één tot leven komen. Zo brengen ze samen kleur en chaos in de stad.

Dit tekstloze prentenboek van Alice Hoogstad heeft dit jaar het Gouden Penseel gewonnen, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek. De uitreiking vond plaats tijdens de opening van de tentoonstelling Penselen in het Rijksmuseum te Amsterdam en was de opmaat voor alle festiviteiten rond kinderboeken in de Kinderboekenweek.

Van woensdag 7 tot zondag 18 oktober worden heel veel activiteiten georganiseerd rond het thema wetenschap, natuur, en techniek onder het motto Raar, maar waar !
Hoogtepunt is het Deventer Kinderboekenweek Spektakel in de Deventer Schouwburg dat de Bibliotheek Deventer samen met de Leeuwenkuil organiseert op zondag 11 oktober. Wil je Paul van Loon ontmoeten, neem dan € 3,50 mee. Alle andere activiteiten op deze feestelijke wetenschapsdag zijn gratis toegankelijk. Welkom!

maandag 28 september 2015

Kranten uit de hele wereld te lezen in de bibliotheek

Op de hoogte komen van wat de New York Times schreef over het bezoek van de Paus aan Cuba? Wat er vandaag gebeurt in Wall Street, met de aandelen VW? Hoe de toespraak van onze Koning in de Verenigde Naties ontvangen is in Washington? Wat de berichten in Al Jazirah zijn over de ramp in Mekka? Wat het lokale nieuws is in Polen?

Via de databank PressReader met 4.500 internationale kranten en tijdschriften kunt zich in de bibliotheek op de hoogte stellen van het nieuws uit de hele wereld.
In alle bibliotheken van de Bibliotheek Deventer kunt u de databank raadplegen. Het menu kent een aantal talen, maar helaas niet het Nederlands. Met een beetje kennis van de Engelse taal kunt u een keuze uit de opties maken.

Na de keuze Select Publications kunt u selecteren op land of op een taal. De meest recente publicaties zijn te selecteren door na het eerste keuzescherm te klikken op het klokje. Pagina's printen is altijd mogelijk, dat loopt zoals met al onze pc's via de betaalautomaat (wel een pinpas meenemen).  

U vindt de internationale krantenbank via de publiekspc's in alle vestigingen. Kies Databanken en klik op PressReader Internationale kranten. In de vestigingen Centrum en Colmschate kunt u PressReader ook lezen op een groot beeldscherm. Voor uw gemak!

maandag 31 augustus 2015

Hebben wij uw (juiste) mailadres?

Herinnerings- en reserveringsberichten vanaf 1 oktober standaard via de mail

De Bibliotheek Deventer wil graag het aantal berichten per post tot een minimum beperken. Dat betekent dat we zoveel mogelijk per e-mail gaan verzenden. Vanaf 1 oktober krijgt iedereen waarvan we een mailadres hebben, meldingen dat er een reservering opgehaald kan worden in zijn inbox. Datzelfde geldt voor meldingen die u eraan herinneren dat de leentermijn van uw boeken of dvd's verlopen is.

Controleer uw gegevens
De twee belangrijkste redenen om zoveel mogelijk digitaal te verzenden zijn kostenbesparing en milieuvriendelijkheid. Om dat te bereiken hebben we u nodig. Krijgt u nu kaartjes in de bus dan vragen wij u het volgende:

Ga naar www.obdeventer.nl/mijn-bibliotheek en kijk bij 'Mijn gegevens' of wij een e-mailadres van u hebben en controleer of het actueel is. Hebben wij geen mailadres dan vragen wij u vriendelijk er eentje toe te voegen. Wilt u dit ook samen met uw eventuele kinderen controleren?

Let op! Heeft u geen e-mail dan krijgt u de kaartjes gewoon via de post.
Als u nu al de reservering- en herinneringsberichten per mail krijgt hoeft u niets te doen.

Wij helpen graag
Heeft u vragen of kunnen wij u helpen met het controleren van de gegevens bel dan de klantenservice: 0570 675711. Langskomen kan natuurlijk ook. Aan de inlichtingenbalie helpen wij u graag.

vrijdag 28 augustus 2015

Het boek blijft

Net terug van vakantie ligt er een grote stapel kranten te wachten op een lezer. De Letter en Geest bijlage van Trouw heeft als titel ‘het boek blijft’ en trekt natuurlijk direct mijn belangstelling. Het is een prachtig geïllustreerd essay waarin de filosoof Coen Simon aan de hand van voorbeelden van zijn kinderen laat zien hoe belangrijk boeken, taal, verbeelding zijn. Door de plaatjes en de verhalen uit de boeken ontdekken kinderen de wereld. De verbazing op het gezicht van zijn dochter als zij, net als bij Nijntje, ook in de kamer een klok ontwaart of zijn zoon die vanuit de kinderwagen een boom herkent.

Woorden worden gekoppeld aan dingen en de wereld wordt steeds verder ontdekt. Simon benadrukt ook het belang van de verteltechniek, waarbij ik direct moet denken aan collega Hetty die ik enkele weken geleden zag voorlezen in de Gele Verhalenbus van de Bibliotheek. Haar voorleeskunst was af te lezen aan de gezichten van het groepje kinderen in de bus voor de Jumbo op het Boreelplein.
Simon vergelijkt het boek en het analoge (voor)lezen met concurrerende media zoals tv-series of social media. Ze zijn natuurlijk concurrent in de zin dat daar een groot deel van de vrije tijd aan besteed wordt. Niemand kan ontkennen dat er minder gelezen wordt op papieren dragers dan voorheen. Voorheen is dan een beperkt begrip. Mijn moeder van 83, oudste meisje in een gezin met 14 kinderen en de laatste klas van de lagere school niet afgemaakt omdat ze in het huishouden moest werken, vertelde me dat haar vader het maar zonde van de tijd vond als er gelezen werd. Gewerkt moest er worden. Maar dat terzijde. Ik denk dat niemand zal twijfelen aan de waarde van een papieren kinderboek hoewel het verhaal in digitale vorm op de i-pad bijvoorbeeld ook waardevol kan zijn. Dan kan zoonlief de boom zelfs uitvergroten of de wijzers van de klok misschien wel verzetten. Of spreek je dan niet meer van lezen maar van gaming? Misschien ben ik te optimistisch, maar ik denk (ik hoop) dat het papieren kinderboek, de illustraties, het omslaan van de pagina’s, de spanning als koekie-monster op de volgende pagina toeslaat, voorlopig nog geen echte concurrent heeft. Maar hoe zit dat met de voornamelijk tekstboeken voor volwassenen?

In mijn vakantie ging de e-reader mee met daarop het vlak daarvoor gekochte boek van Zia Haider Rahman, In het licht van wat wij weten. Gelukkig, bleek halverwege de vakantie, stak ik ook een papieren boek bij me, ‘De beloofde stad’ van Luc Panhuysen over de opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers in de 16e eeuw. Ik had de voordelen van de e-reader al een vakantie eerder ontdekt. Verlicht scherm, aanpasbaar lettertype, juist die voordelen die je nodig hebt als je boven de 50 bent. Maar halverwege de vakantie hield mijn e-reader ermee op, geen leven in te ontwaren behalve dat ik de voorkant van het boek vaag op de achterkant aanwezig zag. Daar schiet je op een camping zonder internet en elektriciteit niet veel mee op. Nadat ik even nodig had om over mijn teleurstelling heen te komen, ging ik over op het papieren boek. Leesbril op, wakawaka lampje binnen handbereik en de rest van de vakantie heb ik, naast de fiets- en wandeltochten, heerlijk ouderwets analoog een boek gelezen. Wat zegt dit? Niets. Geen verheerlijking van het papieren boek, geen afwijzing van de e-reader. (ik werd trouwens thuis door de helpdesk van Kobo uitstekend geholpen en de e-reader werkt weer) en vanuit het perspectief van lezen gezien geen concurrenten van elkaar. Vanuit het perspectief van boekwinkels en bibliotheken is het natuurlijk een heel ander verhaal, maar daarover een volgend blog. Ik lees door en kies, al naar gelang de situatie de drager die mij het beste past. En beide boeken kan ik van harte aanbevelen met als historicus een lichte voorkeur voor Panhuysen.

Alice van Diepen
directeur
avandiepen@obdeventer.nl 

woensdag 26 augustus 2015

Bent u betrokken bij de bibliotheek?

Word lid van BiebPanel, het klantenpanel van de gezamenlijke bibliotheken. Het is dé kans om mee te denken en uw mening te geven over van alles wat te maken heeft met de bibliotheek. We hebben uw mening nodig. De klant is koning en u, als klant, weet het beste op welke aspecten de bibliotheek haar dienstverlening kan vernieuwen en verbeteren. Deelname aan BiebPanel kost weinig tijd en de antwoorden worden anoniem verwerkt.

Vier maal per jaar ontvangt u een online vragenlijst over allerlei zaken die spelen bij de bibliotheek, zoals de collectie, de inrichting, onze dienstverlening en activiteiten. U laat weten wat u goed vindt of juist anders wilt en wij gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening te verbeteren. De resultaten worden teruggekoppeld, zo blijft u op de hoogte wat wij hebben gedaan naar aanleiding van uw mening.

Jongeren en mannen zijn wat ondervertegenwoordigd.
Wij nodigen ook hen uit lid te worden van BiebPanel
Er nemen inmiddels al 91 bibliotheken deel aan BiebPanel, een van de grootste klantenpanels van Nederland. De Bibliotheek Deventer doet sinds 2012 mee. Elke drie maanden nemen 250 tot 300 mensen de moeite de vragen te beantwoorden. Daar zijn we heel blij mee. De uitkomsten zijn soms naar verwachting, maar vaak ook verrassend. We kunnen wel bedenken wat u als klant wilt, maar uiteindelijk staan we niet in uw schoenen.

Omdat er zoveel bibliotheken meedoen aan BiebPanel kunnen we ons ook vergelijken met die andere bibliotheken. Het nodigt uit tot onderzoek en overleg en vaak ook tot het zetten van een stapje extra als we negatief uit de pas lopen. Uiteraard zijn we trots als we er juist positief uitspringen.

Kortom, uw mening houdt ons scherp. Daarom doen we graag een beroep op uw betrokkenheid bij de Bibiotheek Deventer. Word nu lid van BiebPanel. Wij zijn er blij mee!

woensdag 5 augustus 2015

Filmpjesoogst ZomerBieb vier spectaculair

ZomerBieb vier op 5 augustus leverde weer een groot aantal animatiefilmpjes op. Sommige zelfs van respectabele lengte. Knap gedaan! Bekijk ze allemaal.


vrijdag 31 juli 2015

Dichterscafé

Dinsdag 28 juli, aan het einde van de dag, was ik te gast bij het Dichterscafé in het Paviljoen op het Vogeleiland. Door de zomertijd was de opkomst lager dan gewoonlijk, maar met ruim 20 enthousiaste dichters en luisteraars zaten we knus in de ronde uitspanning met uitzicht op het groen eromheen.

Het thema van de avond was vrij vertaald naar drs. P. “En dat wij op de wereld zijn om heen en weer te gaan”. Zelf ben ik geen dichter; ik moet eerlijk bekennen zelfs een beetje jaloers te zijn op mensen die creatief zijn met taal. Ik heb altijd het gevoel daarin tekort te schieten, alsof de juiste woorden ontbreken of me gewoon niet te binnen schieten. In het Paviljoen op het Vogeleiland was ik even omringd door taalvirtuozen of in ieder geval door mensen die genieten van het spel met woorden. Voor de pauze waren er circa tien mensen die een gedicht voordroegen op het thema in allerlei varianten. Soms was het onderwerp ook echt een veerboot, maar heen en weer kan je op veel verschillende manieren opvatten. Drs. P. heeft zich met dit prachtige gedicht/lied laten inspireren door het pontje van Eemdijk, althans dat heb ik ooit gelezen. Ik fiets vanuit Amersfoort regelmatig langs die plek en mijn man en ik gaan er vaak even zitten om te kijken naar de pont, het water en dat wat er aan deze zijde en aan de overkant gebeurt. Omdat het pontje niet op zondag vaart is er altijd wel een automobilist of fietser die aankomt, zich opstelt voor de pont en na verloop van tijd eens gaat kijken op het bord met de vaartijden. Zo ook afgelopen zondag toen we aan de overkant een fietser zagen aankomen, bepakt met fietstassen en achterop een rieten mand met hond. Hij zette zijn fiets neer, liep rustig naar de oever en na verloop van tijd keek hij op het bord. We zagen de verwarring, de blikken richting onze kant waar de pont stil lag. “Gaat hij nog” riep hij op een gegeven moment over het water. “Vandaag niet” riepen wij terug, vandaag geen heen en weer.

Alice van Diepen
directeur
avandiepen@obdeventer.nl 

donderdag 30 juli 2015

ZomerBieb levert kunstenaars van de toekomst

ZomerBieb is in volle gang. Woensdag 29 juli stond nummer drie van vijf op het programma. Zowel in de Bibliotheek Deventer als in de Bibliotheek Colmschate was het een drukte van belang. Het aanbod is dit jaar heel gevarieerd. Van dansen tot kleien, van graffiti tot interviewen. Alle workshops worden belangeloos gegeven door professionals en semi-professionals. Daar is de Bibliotheek Deventer enorm blij mee. Net zoals met de bijdrage van een aantal sponsoren. Daardoor hoeft alleen voor de materialen van sommige workshops een kleine bijdrage gevraagd worden. Zo kunnen alle kinderen vijf middagen plezier beleven.

Afgelopen woensdag was super kunstzinnig. Zo kon je in de Bieb Centrum kleien met professional Carla Dijk. Thema was 'Taart!'. De fantasie kende geen grenzen. Grote en kleine taarten, schitterend van eenvoud of oogstrelend ingewikkeld, met kaarsjes en lagen en kleuren en .... Nou ja, te veel om op te noemen.

Dezelfde creativiteit zag je ook in de Bieb in Colmschate waar kinderen onder leiding van professional Reinhart Voulon 's middags bezig zijn geweest met Techniki. Reinhart neemt een enorme berg kapot speelgoed mee dat kinderen mogen verwerken tot nieuwe creaties. Het mooiste is natuurlijk dat de kunstige knutselwerken iets kunnen. Licht geven bijvoorbeeld, of bewegen. Dat is wel gelukt geloof ik.

De andere workshop in de Bieb Centrum werd gegeven door semi-professionals. Dat betekende niet dat mijn collega Marike en ik minder enthousiast waren trouwens. De creativiteit van de kleine filmmakers was groot en dus voor ons inspirerend. Soms was een beetje hulp nodig om op gang te komen en soms spoten de originele scenario's zo uit het brein. We willen u de resultaten natuurlijk niet onthouden. Ga er maar eens lekker voor zitten. Maar wel goed kijken hoor, want voor je het weet zijn de filmpjes voorbij. Een animatiefilmpje maken is heel leuk, maar om er één van een beetje lengte te maken kost veel tijd. Tijd die de meeste kinderen niet hadden omdat andere activiteiten lokten (of was dat de snoep die na die tijd opgegeten/meegenomen mocht worden).

De komende twee woensdagmiddagen is er nog een ZomerBieb in de Bibliotheek Centrum en op woensdagmiddag 12 augustus ook nog één in de Bibliotheek Colmschate. Het programma is te zien in de agenda op www.obdeventer.nl.


vrijdag 17 juli 2015

Zomerlezen met de VakantieBieb: lekker makkelijk boeken meenemen op vakantie. Gewoon op een tablet.


Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft. In de VakantieBieb-App vindt u een leuk leespakket voor het hele gezin. Spanning, literatuur, verhalenbundels, tijdschriften, taalgidsen, populaire jeugdboeken: er staan meer dan 50 voor u klaar. Gratis!

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 á 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor uw kind en kan nu ook digitaal met de VakantieBieb-app. Voorlezen kan natuurlijk ook.


Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op uw tablet of mobiel. De boeken verdwijnen 31 augustus a.s. automatisch uit de boekenkast. Geen omkijken naar dus.

maandag 6 juli 2015

Nieuwsgierigheid wint van warmte

Wat was het heet dit weekend. En wat had ik daardoor geen zin om de stad in te gaan om me in een plakkend pak mensen te bevinden, samen kijkend naar Deventer op Stelten. Maar ik moest wel, vond ik. Als een stad zo uitpakt ben je eigenlijk verplicht je waardering te tonen door op z'n minst even langs te gaan. En ik wilde echt graag naar de Bibliotheek van Nieuwsgierigheid voor het optreden van TAMTAM objectentheater.

Op zondag om 15.00 uur bezocht ik voorstelling nummer 20 van de totaal 22 die ze zouden doen. Nog net op tijd dus. Omdat de belangstelling zo groot was had ik eigenlijk een kaartje nodig. Maar vooruit, omdat ik van de bieb ben en de Bibliotheek van Nieuwsgierigheid ook een beetje een filiaal van ons is, mocht ik aan de rand plaatsnemen en kijken naar de voorstelling Roestige Spijkers en Andere Helden. Een titel die inderdaad de fantasie doet prikkelen.

Eindbeeld van de voorstelling. Rechts Marije van der Sande 
De voorkant van Stromarkt 19 was verduisterd met gordijnen en vervolgens mooi uitgelicht zodat het rauwe van de gestripte muren goed tot zijn recht kwam. Een perfecte omgeving om in de sfeer te komen voor een voorstelling waarbij oude, gebruikte, roestige, gebogen en geplette objecten de hoofdrol spelen. De bezoekers schoven keurig aan op de bankjes voor een groot scherm. Het licht doofde en het spel begon. Gérard Schiphorst en Marije van der Sande toverden ter plekke een verhaal zonder woorden op het doek. Roestige Spijkers werden bergen, dan vogels en vervolgens armen en benen. Werkhandschoenen, geplette koffiebekers, esdoornzaad en dennenappels transformeerden tot Andere Helden met hun eigen avontuurtjes. Fascinerend, mede door de zeer goed uitgekozen muziek.

Na afloop wordt ruimt Gérard Schiphort alles systematisch
op voor voorstelling nummer 21, de op één na laatste
Het publiek waardeerde het optreden met veel oh's, ah's en een lang applaus na afloop. Terecht naar mijn mening. Als biebmedewerker heb ik natuurlijk niets waar ik aanspraak op mag maken en toch voel ik me trots. Misschien mag het ook wel. Tenslotte zorgen we er met z'n allen voor dat de Bibliotheek van Nieuwsgierigheid open blijft zolang het kan. Totdat het onderdeel wordt van de nieuwe Bibliotheek Centrum blijft Stromarkt 19 een plek waar nieuwsgierige projecten onderdak kunnen krijgen.

Het volgende project staat al weer op de rol. 'As we speak' wordt de Bibliotheek van Nieuwsgierigheid vrijgemaakt en foto's naar binnen gebracht. Van 9 juli tot en met 15 augustus staat het gebouw ter beschikking van de Projectgroep Deventer Fotografen voor hun expositie 'De nieuwsgierige fotograaf'. U bent van harte welkom bij de opening op donderdag 9 juli om 20.00 uur. De deur staat open om 19.30 uur.

woensdag 24 juni 2015

Bibliotheek van Nieuwsgierigheid gaat door

Van collectie naar locatie voor nieuwsgierige projecten

Het project 'Bibliotheek van Nieuwsgierigheid' is een succes gebleken. De collectie boeken, muziek en films met de verhalen, ingebracht door vele voornamelijk Deventenaren, heeft bezoekers geïnspireerd en nieuwsgierig gemaakt. Enkele honderden kwamen naar het pand aan de Stromarkt 19 en duizenden mensen bezochten de website. De Bibliotheek van Nieuwsgierigheid is in korte tijd een begrip geworden in de stad en ook in de bibliotheekbranche is het initiatief opgepikt als waardevolle manier om na te denken over de bibliotheek en de toekomst.

Toen Stromarkt 19 nog locatie was voor de collectie
Bibliotheek van Nieuwsgierigheid
Het oorspronkelijke project is per 1 juni afgelopen. Daarmee zou ook de Bibliotheek van Nieuwsgierigheid de deuren sluiten. Maar we zijn verknocht geraakt aan het bijzondere pand, en we zijn niet de enige. Diverse partijen hebben al laten weten interesse te hebben ‘iets’ te willen organiseren aan de Stromarkt. Daar gaan we als bibliotheek graag op in. De Bibliotheek van Nieuwsgierigheid gaat daarom door, niet als collectie, maar als locatie voor projecten met een vleugje nieuwsgierigheid.

Om ruimte te maken wordt de nieuwsgierige collectie tijdelijk opgeslagen. De website blijft voorlopig bestaan. Er wordt nagedacht over gebruik van de ingebrachte materialen en verhalen (blijvend bewaren, hergebruik, teruggave eigenaar). Na de zomer wordt de collectie op thema georganiseerd om daar vervolgens een boeiende activiteit aan op te hangen.

Projecten
In overleg met de bibliotheek is het voor anderen mogelijk om, bijzondere projecten te organiseren aan de Stromarkt. TAMTAM objectentheater is de eerste die dat gaat doen. Theaterleden zagen het van binnen gestipte pand en vonden het de perfecte locatie voor hun voorstelling Roestige Spijkers & Andere Helden. Tijdens Deventer op Stelten (3, 4 en 5 juli) geven ze maar liefst 22 optredens van het 15 minuten durende visuele gedicht vol fantasie en humor. Het spelschema vindt u op www.deventeropstelten.nl.

Fotograaf Paul Mackenzie vertelt de verhalen van de straat
Zodra TAMTAM vertrokken is neemt de Projectgroep Deventer Fotografen Stromarkt 19 over om hun expositie 'De nieuwsgierige fotograaf' in te richten. Van 9 juli tot en met 15 augustus kunt u donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur werk zien van zes fotografen die diverse onderwerpen vanuit hun nieuwsgierigheid in beeld brengen. Ook tijdens de Boekenmarkt op 2 augustus is de tentoonstelling open.

Het volgende project is gepland op 12 september en heeft alles te maken met Kunst & Ambacht, het thema van Open Monumentendag 2015. Wat er precies gebeuren gaat? U kunt het te zijner tijd lezen op www.obdeventer.nl. Voorlopig laten we u er nog even nieuwsgierig naar zijn.

maandag 22 juni 2015

Bibliotheek en Jumbo tevreden over samenwerking tijdens kinderboekenactie

Ruim vijf weken hebben de Bibliotheek Deventer en de Jumbo Boreelplein samen opgetrokken om het lezen door en voor kinderen onder de aandacht te brengen. Het initiatief kwam van filiaalmanager Sebastiaan Tutert. Toen hij hoorde van de landelijke actie van zijn supermarktketen om te sparen voor kinderboeken dacht hij gelijk aan de bibliotheek. Tutert is zelf enthousiast voorlezer aan zijn twee jonge kinderen en weet hoe leuk en belangrijk voorlezen is. De Bibliotheek Deventer kan dat natuurlijk alleen maar bevestigen en ging graag op het aanbod in.

De Gele Verhalenbus voor de Jumbo
Als het om voorlezen gaat kan de Gele Verhalenbus natuurlijk niet ontbreken. Op woensdag 14.00 en 16.00 uur stond de oude Citroën HY als echte blikvanger op het Boreelplein. Ook in de winkel konden klanten niet om de actie heen. Vlak na binnenkomst stonden, tussen de boeken, op diezelfde woensdagmiddag de leesspecialisten van de bibliotheek om uitleg te geven over lezen en hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling van een kind. Lezen vergroot de taalvaardigheid, de woordenschat en de algemene ontwikkeling. Voorlezen is net zo zinvol als zelf lezen, maar dan moet je het wel elke dag én lang genoeg doen. Maar hoe lang? Dat was één van de vragen van de leesquiz die klanten konden invullen. En het was gelijk ook de moeilijkste. Het antwoord op de vraag is namelijk 15 minuten en niet 10, zoals de meesten dachten.

Specialisten Jutta en Hetty (midden) laten ouders weten
dat lezen vooral ook heel leuk is
Meer dan alleen uitlenen
De leesquiz gaf een mooie aanleiding om te praten over wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft. Je kunt er de mooiste boeken lenen, maar er zijn ook veel projecten die met taal te maken hebben. Voor volwassenen die hun Nederlands willen oefenen is er het Taalcafé, en ouders van baby's kunnen voor tips naar de BoekStart inloopochtenden. Eén man raakte zo enthousiast over VoorleesExpress dat hij zijn gezin heeft opgegeven. Binnenkort komt daar een vrijwilliger thuis die voorleest aan de kinderen en de kneepjes van het vak overdraagt aan de ouders.

Quizwinnares Mariët Botman tussen Jutta Beusink (l) van de
bibliotheek en Froukje Meijer van Jumbo
Winnaars
Bonnenwinnares Claudine Bonzet met haar kinderen krijgt
bloemen en de prijs van Melody Boerkamp
Een quiz is natuurlijk pas een echte quiz als er wat gewonnen kan worden. Mariët Botman was de gelukkige. Uit handen van Froukje Meijer van Jumbo Boreelplein een bos bloemen en een jaar lang gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Deventer. De 29-jarige Mariët heeft zich drie jaar geleden weer ingeschreven bij de bibliotheek en het bevalt haar goed. Ze leest veel en dan is een abonnement er zo uit. Wat er anders mag?: 'Ik vind die tafels waar de boeken op liggen heel prettig. Je hebt toch het gevoel dat het aanbevolen boeken zijn en dan neem ik ze eerder mee. Toch mag er van mij wel wat meer geadviseerd worden." We gaan er aan werken.

Er is nog een tweede winnaar van een gratis jaarabonnement van de Bibliotheek Deventer. Claudine Bonzet werd uit de stapel klanten getrokken die hun kassabon hadden ingeleverd. Beide abonnementen worden gesponsord door de Jumbo en ook voor de ledenwerfactie deden ze een duit in het zakje.

Een mooie samenwerking die van beide kanten goed bevallen is. "We gaan evalueren en wat mij betreft slaan we vaker de handen ineen." aldus filiaalmanager Tutert. Wordt vervolgt dus.

woensdag 17 juni 2015

Samenwerken levert anderhalf miljoen op

Wat is de waarde van samenwerking? Een interessante vraag om het antwoord op te weten. Vooral voor de Bibliotheek Deventer. De afgelopen jaren heeft de bibliotheek namelijk fors ingezet op samenwerkingsverbanden in alle soorten en maten. Dat samenwerking inhoudelijk loont, daar zijn wij al langer van doordrongen. Om een geldelijke waarde aan die samenwerking te hangen is nieuw en niet eenvoudig. Toch hebben Mark Deckers en Peter Ribberink van de Rijnbrink Groep (adviseur en ondersteuner van de Overijsselse Bibliotheken) een serieuze poging gedaan. Hun conclusie is overweldigend. De samenwerking levert de Bibliotheek Deventer € 1.533.000,00 per jaar op, dat is ongeveer 15 euro per inwoner van Deventer.

Op de voorgrond (vlnr) Wethouder Hartogh Heys, directeur Alice van Diepen en onderzoeker Mark Deckers
Achter de cheque medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek Deventer
Om dit mooie bedrag onder de aandacht te brengen van de gemeente Deventer overhandigde directeur Alice van Diepen woensdag 17 juni een cheque aan de wethouder van economie, cultuur en kunst, Robin Hartogh Heys. Naast de cheque werden ook een samenvatting van het onderzoek en het jaarverslag 2014 aangeboden.
Wethouder Hartogh Heys was onder de indruk van het bedrag dat samenwerken oplevert. “Dat de culturele sector in Deventer samenwerking zoekt en vindt is van belang.” vindt Hartogh Heys. “De Bibliotheek Deventer laat ons zien en weten wat samenwerken waard is, en dat is goed. Misschien neem ik de cheque wel mee naar het overleg over de voorjaarsnota.”

Top 10
Hoe bereken je de waarde van samenwerking? Ribberink en Deckers hebben in overleg met het MT van de Bibliotheek Deventer een top 10 opgesteld van samenwerkingsverbanden. Die lopen uiteen van partnerschap met HORECA-bedrijven zodat vestigingen zonder toezicht langer open kunnen, tot leesbevorderingsprojecten die floreren dankzij de inzet van vrijwilligers en gezamenlijk innoveren op provinciaal niveau.
Natuurlijk kost samenwerken ook geld. Afspraken moeten gemaakt worden en bijvoorbeeld vrijwilligers hebben begeleiding van een coördinator nodig. De kosten van samenwerking worden uiteraard van de waarde afgetrokken. Onder de streep blijft dus een aanzienlijk bedrag over. Als de Bibliotheek Deventer niet zou samenwerken zou dat grote gevolgen hebben. Zes van de acht vestigingen zouden hun deuren moeten sluiten, zodat er in de meeste dorpen en kernen geen bibliotheekvoorziening meer is. Een forse aderlating voor de bibliotheek maar zeker ook voor inwoners van Deventer.

Vaste plaats
Dat samenwerking loont wist de Bibliotheek Deventer al langer. Nu de waarde ook werkelijk in geld is omgezet wordt ook de noodzaak van samenwerken nog duidelijker. De bibliotheek zal zich daarom ook in de toekomst in blijven zetten om partners te vinden, vrijwilligers aan zich te binden en aansluiting te zoeken bij provinciale branche-ontwikkelingen. De waarde van samenwerking krijgt een vaste plaats op de jaarlijkse begroting.

dinsdag 16 juni 2015

Geanimeerde Reismarkt in Bibliotheek Centrum

De Deventer Reismarkt over avontuurlijk reizen die afgelopen zaterdag in de Bibliotheek aan de Brink werd gehouden was opnieuw een succes. Er waren wat minder bezoekers dan vorig jaar (mogelijk door de kermis), maar kraamhouders meldden dat er wel meer gesprekken werden gevoerd.

De informatietafels met daarachter reizigers en reisbureau's liepen dit keer slingerend van de ingang
door de hele benedenverdieping naar de Annie MG Schmidtzaal achterin. Reisbureau Arke zat prominent tegenover de ingang, de GGD was present met medische informatie, reisschrijfster Ada Rosman stond er met diverse van haar boeken en de Vrienden van de Bibliotheek verkochten weer hun tweedehandsboeken, waarbij een mooi oud exemplaar van Abraham Kuyper's "Om de oude wereldzee" (bekend van de TV-serie die momenteel wordt uitgezonden) direct wegging.
Restaurant MaX10 zorgde weer voor kleine hapjes en drankjes en stond centraal in de doorloop naar de achterzijde van de bibliotheek. Daar, in de Annie MG Schmidtzaal, werden achter elkaar lezingen gehouden die ondanks het middaguur aardig wat belangstellenden trokken. De grootste opkomst was bij de afsluiter "Wild wife adventures" van Tosca Niterink en Anita Janssen die een hilarisch optreden gaven naar aanleiding van hun voettocht naar Santiago de Compostela.

Al met al was het een gezellige dag die de bibliotheek er heel anders deed uitzien. Mogelijk een herhaling volgend jaar, al kan het dan beter niet tegelijk met de kermis!
vrijdag 12 juni 2015

Hoe ingewikkeld is het om een e-book op mijn e-reader te zetten: een handreiking

U kunt e-books downloaden op uw e-reader wanneer u een account heeft aangemaakt op de landelijke bibliotheekwebsite over e-books

Eenmalige acties vooraf: 

1. Installeer de software voor het beheer van uw e-reader op uw pc of Mac. U vindt deze software op de site van het merk (bijvoorbeeld Sony.nl)

2. Installeer bij Kobo e-readers: Adobe Digital Editions 4.0.3 op uw pc of Mac. 

3. Maak een Adobe ID aan.

4. Aanmaken webaccount via bibliotheek.nl/ebooks 


Kies een e-book uit de collectie:

Ga naar www.obdeventer.nl
Klik op tabblad Ebooks lenen voor leden
Klik op button Bekijk op landelijk aanbod voor leden
Zorg dat de filteroptie Download voor e-reader staat aangevinkt
Kies een e-book uit de collectie 'Download voor e-reader' op bibliotheek.nl/ebooks.
Log in met je webaccountcodes (emailadres en wachtwoord)
Hoe wil je dit boek lezen. Kies uit de tabel voor de optie “Op een e-reader”
Klik op 'Bestel e-book'.
Ga naar 'Mijn boekenplank' en kies voor 'E-book downloaden'.
Koppel uw e-reader aan uw computer en open het beheerprogramma van uw e-reader (als dit niet automatisch opstart). Authoriseer uw e-reader.
Klik op het betreffende gedownloade bestand en kies voor 'Openen met'.  Meestal staat uw e-reader software al achter 'Openen met'. Klik op 'OK'. Staat uw e-reader (software) niet achter 'Openen met' selecteer deze dan handmatig. Vaak kunt u de download ook naar het beheerprogramma van uw e-reader slepen.
Bij Kobo e-readers kunt u het bestand vanuit Adobe Digital Editions op uw Kobo e-reader zetten. Authoriseer uw Kobo e-reader in ADE.
U kunt nu het e-book op uw e-reader zetten.

We wensen u veel leesplezier!

Wilt u meer uitleg of specifiek voor bijv. een Mac? Bezoek dan de Reismarkt op 13 juni of bekijk de uitgebreide handleiding op onze website

woensdag 10 juni 2015

Lees en Schrijf! nu ook in Keizerslanden

Voor veel mensen is het iets vanzelfsprekends: lezen, schrijven, spreken, luisteren. Je staat er meestal niet eens bij stil. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Omdat Nederlands je moedertaal niet is of omdat je de mogelijkheid niet hebt gehad om je taalvaardigheid te ontwikkelen.

In Deventer bieden diverse organisaties begeleiding en ondersteuning op het gebied van (de Nederlandse) taal. De Bibliotheek Deventer is vorig jaar het  Taal - Digipunt gestart en wil hiermee een verbindende rol spelen tussen deze organisaties. Eén centrale plek waar men terecht kan voor informatie en advies op het gebied van, onder andere, taal.
Maar waar vind je boeken en ander materiaal als je zelf aan de slag wilt? in de centrale bibliotheek aan de Brink is al enige jaren een lees en Schrijf! - collectie te vinden. Hier zijn boeken, cd's en ander materiaal te vinden om zelf aan de slag te gaan met taal. Zowel voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben als voor degenen die Nederlandstalig zijn en hun taalvaardigheid willen verbeteren. Leesboeken, geschreven in eenvoudig Nederlands voor zowel de beginnende als de gevorderde lezer. En ook informatieve boeken over bijvoorbeeld het inburgeren in Nederland.

Voor wie is deze collectie bestemd? Voor iedereen! Het kan zijn dat u een niet te moeilijk leesboek zoekt om weer eens voorzichtig te beginnen. Of u hebt een taalmaatje waarmee u wilt oefenen.

Om de toegankelijkheid van deze collectie te vergroten kunt u met ingang van deze week ook een Lees en Schrijf! - hoek vinden in de bibliotheek in Keizerslanden. Stap eens binnen om te kijken wat de bibliotheek ook op dit gebied te bieden heeft.

vrijdag 5 juni 2015

Meer blauw in de Bieb : een ode aan de politie in de Maand van het Spannende boek

Ze zien wat anderen niet zien. Ze zijn sneller, slimmer en doortastender - al zijn ze soms een tikkeltje cynisch geworden door hun vak. Maar bovenal zijn ze onmisbaar. In het echte leven én in de literatuur. Want wat zouden we zonder Wallander moeten? Of De CockInspector Morse? Of Maigret en al die andere beroemde en minder beroemde rechercheurs?

Daarom brengt de bibliotheek tijdens Juni - Maand van het Spannende boek graag een ode aan de politie, onder het motto: Spannende zaken - Politieverhalen in boeken. Zo staan dit keer eens niet de misdadigers centraal, maar hun bestrijders. De fictieve én de echte. Want tussen de schrijvers van de misdaadromans zitten heel wat professionals: Appie Baantjer, Carina van Leeuwen, Joop van Riessen en natuurlijk Simon de Waal. Dus: meer blauw in de bibliotheek!

Zijn dit ook de verhalen die u graag leest? En wat zijn uw favorieten? In de Deventer bibliotheken vindt u op de diverse displaytafels een groot aanbod aan politieverhalen en andere spannende boeken.Heeft u een boek gelezen, laat dan op de wikkel uw commentaar achter als tip voor anderen. Spannend om te lezen wat uw warme aanbevelingen zijn!

vrijdag 29 mei 2015

Zomerfeest Huis der Taal

Afgelopen dinsdag was ik uitgenodigd bij het zomerfeest van Huis der Taal. Er was geen zon te zien en de dreiging van regen hing in de lucht. Op de fiets naar het Havenkwartier vroeg ik me af of er wel belangstelling voor zou zijn. Eenmaal aangekomen bij DOKH2O werd direct duidelijk dat het mindere weer absoluut geen invloed had op de opkomst van taalmaatjes en deelnemers. Zo’n tachtig mensen hadden hun zonnigste gezicht op gezet en met een barbecue buiten, grote parasols en ijs van Talamini erbij, was het met recht een zomerfeest. (Voor de lezers die niet precies weten wat Huis der Taal doet verwijs ik naar de informatie op onze website www.obdeventer.nl waar in het blokje rechts informatie te vinden is.)

Teams van taalmaatjes en deelnemers hadden salades en andere lekkernijen meegenomen voor de maaltijd en de ‘feestcommissie’ zorgde voor de rest. Doel van het zomerfeest is om alle vrijwilligers te verwennen voor hun belangeloze inzet en om gezellig met elkaar samen te zijn. Huis der Taal is een vrijwilligersorganisatie die met heel weinig middelen rondkomt, dus ook voor het zomerfeest werd een beroep gedaan op ondernemers die tegen gereduceerd tarief eten, drank of, zoals DOKH2O onderdak konden bieden. De coördinatoren, Hanneke Nutbey en Germaine Trooster hadden het fantastisch voor elkaar en heetten iedereen welkom. Hanneke vertelde dat er 31 nationaliteiten aanwezig waren die avond en dat er in totaal 70 duo’s van taalmaatjes en deelnemers zijn op dit moment. Ik sprak met een aantal taalmaatjes en verschillende deelnemers uit Engeland, Bosnië, Turkije en Ghana. Iedereen deed z’n best om Nederlands te spreken, hoe moeilijk dat soms ook was. Je realiseert je weer even hoe ingewikkeld een taal voor een nieuwkomer is.

Met de hele groep gingen we naar buiten voor de groepsfoto, die op de website van Huis der Taal te vinden is.

Zelf maakte ik snel van de gelegenheid gebruik deze bijzondere groep vlak voor het ‘officiële’ moment op de foto te zetten. Ik maak gebruik van dit medium om een compliment uit te delen aan Hanneke en Germaine, voor de organisatie van het zomerfeest, maar ook en vooral voor de professionele coördinatie van Huis der Taal. Hulde!

Alice van Diepen
directeur
avandiepen@obdeventer.nl

donderdag 28 mei 2015

Slotfeest Leesvirus 2015 magisch!

Vandaag 28 mei vierden de Deventer scholen de afsluiting van het Leesvirus in de Bibliotheek Deventer. De afgelopen twee maanden zijn de leerlingen uit groep 6 van 8 scholen druk bezig geweest  met het digitale leesbevorderingsproject. Er moesten tien grappige, spannende en leuke boeken gelezen worden. Via de Leesvirus site kregen ze vragen en opdrachten en moesten ze hun mening geven over de boeken. Tijdens het slotfeest werd duidelijk welke school gewonnen had en welk boek het populairst was.

Dat je bijna niet kan genezen van het Leesvirus blijkt wel, want net als de voorgaande jaren kwam de Wereldwijzer als Leesviruswinnaar uit de bus. Op de tweede plaats eindigde de Vijf-er 6b en nummer drie was Sancta Maria uit Lettele.

Het meest besmette boek was Max en de ontplofte vriendschap van Jacques Vriens.


Goochelaar Jan
Bij de uitreiking van de mooie wisselbeker dreigde het bijna mis te gaan. Achter in de zaal verscheen de tweevoudig Nederlands Kampioen Kindergoochelaar Jan. Hij had de beker in een la van een kist verstopt maar de la bleek leeg te zijn. Uiteindelijk kwam de felbegeerde beker op magische wijze toch uit diezelfde la tevoorschijn.

Goochelaar Jan wist de kinderen sowieso goed te boeien met zijn vele geweldige acts en trucs als dokter die onder meer het virus kon laten groeien en delen.

De kinderen werden ook nog persoonlijk aan de tand gevoeld over de kennis van de Leesvirusboeken door middel van een quiz. Al met al was het een fantastisch slotfeest!

woensdag 27 mei 2015

Deventer Reismarkt op zaterdag 13 juni met als thema "Avontuurlijk reizen"

De Bibliotheek op de Brink organiseert op zaterdag 13 juni opnieuw een Deventer Reismarkt nu met het thema ‘Avontuurlijk reizen’.
Avontuurlijke reizen zijn in. Niet meer met de massa mee in groepsreizen of standaard kampeervakanties in Frankrijk, maar zelfstandig op pad in landen als Brazilië en India of bijzondere dingen doen in bekendere landen (zoals op de fiets door Finland).
Maar wat zijn de mogelijkheden en hoe organiseer je het?

De antwoorden krijgt u op deze reismarkt waar ervaren reizigers informatie geven over hun reizen. Daarnaast zijn diverse reisbureaus aanwezig en zal de GGD voorlichting geven over de medische kant van reizen naar verre landen.

Op reis moet je niet teveel bagage bij je hebben en daarvoor is de e-reader ideaal. De bibliotheek geeft deze dag een e-book-presentatie van reisboeken.
Wilt u toch nog ouderwets boeken mee: de Vrienden van de bibliotheek verkopen hun tweedehands reisboeken uit de kelder deze keer op de reismarkt. De bekende Nijverdalse reisschrijfster Ada Rosman-Kleinjan is aanwezig met een groot aantal boeken die te koop zijn en de Deventer reisschrijvers die lezingen houden verkopen hun boeken ter plekke.

Naast de markt zelf zijn er diverse activiteiten.
In de huiskamerbioscoop De kleine Keizerin worden speelfilms vertoond over avontuurlijke reizen. Om 12.00 uur een film over een jonge vrouw die met hond en kamelen door Australië trekt en om 14.00 uur een speelfilm over een jongeman die de wildernis van Alaska ingaat.
Er worden twee lezingen gehouden door Deventer reisschrijvers. Bastiaan Brink heeft het om 12.30 uur over zijn wereldreis en zijn boek Sporen naar de horizon. E.J. Groeskamp vertelt om 14.00 uur over zijn treinreis door Azië en zijn nieuwe boek daarover De Rode spoorlijn.

Wie tussen alle informatie en activiteiten door hongerig of dorstig wordt kan terecht bij de culinaire stand van restaurant MaX10 die hapjes en drankjes uit de wereldkeuken presenteert.

De reismarkt is open van 12.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.
Een extra trekker tijdens de Reismarkt is het optreden om 16.00 uur door Tosca Niterink en Anita Janssen met hun programma “Wild wife adventures”. Tijdens de Boekenweek bij de Cursiefjes in de kroeg op de Brink gaven ze een kort voorproefje, wat een enorm succes was!

dinsdag 19 mei 2015

Dyslexieschrift maakt lezen makkelijker

Voor kinderen met dyslexie is lezen moeilijk. Bij dyslexie lukt het niet goed om klanken te koppelen aan letters. Dat maakt het lastig om geschreven woorden te herkennen en er betekenis aan te geven. Daarnaast lijken letters te dansen, om te vallen, te spiegelen en op hun kop te gaan staan. Dat gaat ongemerkt. Leren lezen kost zo heel veel moeite en tijd wat natuurlijk het leesplezier niet bevordert. En dat heb je nou juist nodig om spontaan een boek te pakken.

Dyslexieschrift
Om het lezen wat makkelijker te maken heeft Christian Boer een speciaal dyslexieschrift ontworpen. Hij is zelf dyslectisch en heeft (net als veel anderen met dyslexie) vooral veel moeite met gedrukte letters die qua verhouding met elkaar overeen komen. Zo kan een b gaan spiegelen en wordt makkelijk een d of een u valt om en wordt een c.
In Boers dyslexie-vriendelijke alfabet is daar rekening mee gehouden. Zo krijgt de h een langer stokje om minder op een u te lijken en is de opening van de c groter om niet op een e te lijken. Ook wordt door opvallende hoofdletters en punten makkelijk te herkennen waar een zin begint en ophoudt.
Tekst in dyslexieschrift, te vinden op www.dyslexiefont.com/nl

Makkelijk Lezen Plein
Boeken met dyslexieletters
in het MLP, herken je aan de d
Door gebruik van dyslexieschrift gaat dyslexie zelf natuurlijk niet over, maar het kan het lezen wel een stukje makkelijker maken. Kinderen krijgen er meer plezier in en hebben misschien zelfs wel eens zin om een boek gewoon voor de lol te lezen. Als dat boek in dyslexieschrift gedrukt is natuurlijk.
Gelukkig beschikt de Bibliotheek Deventer over steeds meer kinderboeken met dyslexieschrift. Ze zijn te vinden in de kast van het Makkelijk Lezen Plein (MLP). De boeken zijn te herkennen aan de grote d achterop. Het zijn gewone verhalen op alle niveaus, ze zijn alleen gedrukt in een ander lettertype. Neem er eens een mee voor uw kind en probeer het uit. Heb je geen dyslexie dan is het ook een prima lettertype om te lezen trouwens.

DyslexieCafé
Wilt u meer weten over het dyslexieschrift in het bijzonder of dyslexie in het algemeen, kom dan donderdag 21 mei van 19.00 tot 20.30 uur naar de Bibliotheek en Wijkwinkel Centrum (Brink 70) voor de eerste editie van het DyslexieCafé. De komende maanden volgen er meer DylexieCafés in diverse vestigingen. Houd daarvoor de agenda van de Bibliotheek en/of Wijkwinkel in de gaten.