woensdag 10 juni 2015

Lees en Schrijf! nu ook in Keizerslanden

Voor veel mensen is het iets vanzelfsprekends: lezen, schrijven, spreken, luisteren. Je staat er meestal niet eens bij stil. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Omdat Nederlands je moedertaal niet is of omdat je de mogelijkheid niet hebt gehad om je taalvaardigheid te ontwikkelen.

In Deventer bieden diverse organisaties begeleiding en ondersteuning op het gebied van (de Nederlandse) taal. De Bibliotheek Deventer is vorig jaar het  Taal - Digipunt gestart en wil hiermee een verbindende rol spelen tussen deze organisaties. Eén centrale plek waar men terecht kan voor informatie en advies op het gebied van, onder andere, taal.
Maar waar vind je boeken en ander materiaal als je zelf aan de slag wilt? in de centrale bibliotheek aan de Brink is al enige jaren een lees en Schrijf! - collectie te vinden. Hier zijn boeken, cd's en ander materiaal te vinden om zelf aan de slag te gaan met taal. Zowel voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben als voor degenen die Nederlandstalig zijn en hun taalvaardigheid willen verbeteren. Leesboeken, geschreven in eenvoudig Nederlands voor zowel de beginnende als de gevorderde lezer. En ook informatieve boeken over bijvoorbeeld het inburgeren in Nederland.

Voor wie is deze collectie bestemd? Voor iedereen! Het kan zijn dat u een niet te moeilijk leesboek zoekt om weer eens voorzichtig te beginnen. Of u hebt een taalmaatje waarmee u wilt oefenen.

Om de toegankelijkheid van deze collectie te vergroten kunt u met ingang van deze week ook een Lees en Schrijf! - hoek vinden in de bibliotheek in Keizerslanden. Stap eens binnen om te kijken wat de bibliotheek ook op dit gebied te bieden heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten