vrijdag 26 april 2013

Bibliothecaris: het beroep zonder toekomst

Lijstjes zijn altijd leuk. De beste dit en de grootste dat, de meest beluisterde muziek, het meest gelezen boek. Altijd leuk ook als je op dat lijstje staat. Nou ja, niet altijd dus. NRC publiceerde vorige week een lijstje met beroepen zonder toekomst. En met stip op 1: de bibliothecaris. Het papieren boek is eindig en gaat elektronisch. We lezen straks allemaal een Ebook op tablet of telefoon. Dus die bibliotheek zal straks, net als het boek een museumstuk zijn. Ed Stein wist het in 1996 al te voorspellen. Een mooie cartoon die laat zien wat de gevolgen van Internet zijn voor de bibliotheek. Alle bronnen zijn via Internet te raadplegen. De bibliotheek wordt een erfstuk.Ik heb eerder hier al eens een blog geschreven waarin op een rij staat wat we allemaal gedaan hebben om de bibliotheek te vernieuwen en aan te laten sluiten bij de veranderende tijden. Met over het algemeen heel goede resultaten. 
Leuk als je zelf bibliothecaris bent en dan nu deze voorspelling uit de NRC onder ogen krijgt. Ja, het klopt dat nu geen banen voor het oprapen liggen in bibliotheken. Maar waar wel zou ik zeggen, in deze tijden van kostenbesparing en bezuiniging. Maar om nou te zeggen dat het een vak zonder toekomst is. 
Ik hoef onze agenda van de afgelopen weken maar langs te lopen en ik weet zeker dat we mee blijven spelen in de toekomst. We zijn volop aan het werk met projecten waarover op deze Bieblog van alles te vinden is: Bibliotheek op School, Boekstart en VoorleesExpres. Belangrijke activiteiten voor kinderen als het gaat om taal en lezen. Met trainingen interactief voorlezen en een cursus voor leescoordinatoren op scholen. We ondersteunen het Dichterscafé al twee jaar, er zijn afgelopen week weer twee nieuwe leesclubs bij gekomen. Er waren lezingen en een heus festival met honderden bezoekers. Er lopen verschillende Volksuniversiteit-cursussen. De studieplekken in de bibliotheek kennen een hoge bezettingsgraad. Vele dagdelen kijken allerlei groepen een film in de kleine keizerin. Het Huis der taal is net bij ons in komen wonen: met 100 taalmaatjes. En oh ja, we lenen ook nog steeds meer dan een miljoen boeken, films en cd's per jaar uit. Ruim de helft van de bevolking komt zeer frequent in de bibliotheek, al vele jaren.
We zullen hard moeten werken om met alle veranderingen om ons heen de aloude betekenis van de bibliotheek die op de balk boven juffrouw Stoffel staat in de bibliotheek aan de Brink van 1916 ook in de toekomst te blijven waarmaken.

Maar een beroep zonder toekomst gaat toch wat al te ver. De NRC: een kwaliteitskrant maakt ook wel eens een foutje, zal ik maar zeggen.

Jos Debeij
jdebeij@obdeventer.nl donderdag 25 april 2013

Leesclub

Wil jij wat boeken reserveren voor de leesclub?  Tsja, ik ben de beroerdste niet, dus reserveer ik zeven boeken. Als ik toen geweten had dat ik drie jaar later en ruim 150 titels verder bijna dagelijks bezig ben met de leesclubs dan had ik me nog even achter de oren gekrabd. 

Na een oproepje in de Stentor melden zich zoveel mensen aan voor een leesclub, dat er een speciale avond komt om hen te informeren en groepen met gedeelde interesses samen te stellen.
Ik kijk vol verbazing hoe aan het eind van de avond  iedereen afspraken maakt, een datum prikt en adressen uitwisselt. Leesclubs dacht ik, zijn vooral voor mensen met veel vrije tijd. Maar dat is onzin weet ik nu.

Ik  krijg een verzoek om voor de eerste avond een boek te reserveren. Met veel kunst- en vliegwerk reserveer ik de boeken uit de hele provincie om genoeg exemplaren te kunnen leveren.
De leesclubs krijgen via de bibliotheek tips over hoe je samen een boek kunt bespreken. Ook is er een dossier beschikbaar voor achtergrondinformatie. Een medewerker van de bibliotheek komt de eerste avond een inleiding houden.

In de leeskring is naast de inhoud van het boek ook veel aandacht voor de persoonlijke verwerking. Vragen als: waardoor treft of ontroert het boek je? Welke sfeer roept het boek bij je op? Zette het je aan het denken? Voelde je je aangesproken?

Ik ben benieuwd waar deze enorme belangstelling voor leesclubs opeens vandaan komt. Nostalgie? Genoeg van al het vluchtige? Of het plezier om te delen met gelijkgestemden? Het maakt ook niet uit waarom. Het simpele feit dat er al bijna 20 leesclubs zijn maakt mij trots.
Leesclub Noorderberg is blij met de service van de bibliotheek, zij beginnen al aan hun negentiende boek.

Tsja, het voelt heel rijk om in Deventer boekenstad te wonen en te werken.
  

woensdag 24 april 2013

Genieten van luisterboeken wanneer u wilt

De bibliotheek heeft een nieuwe app waarmee offline luisterboeken kunnen worden beluisterd: de LuisterBieb-app. De app voor iPhone en iPad is gratis door iedereen te downloaden en is nu ook voor Android beschikbaar in de Google Play Store.

Met de LuisterBieb-app kunt u genieten van luisterboeken, waar en wanneer u maar wilt. U hoeft niet online te zijn. En er is voor ieder wat wils: of u nu wil wegdromen bij een goed boek of uw kennis wil bijschaven met een luistercollege op universitair niveau. De app is ook geschikt voor mensen met een visuele beperking of dyslexie. Onder het motto ‘luister je lijst’ kan het ook een stimulans zijn voor scholieren om hun boeken voor hun literatuurlijst te beluisteren.

Nieuwe uitbreidingen nu al in de planning
De LuisterBieb-app bevat rechtenvrije boeken in allerlei genres. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. De komende periode zal het aanbod van de LuisterBieb-app worden uitgebreid met mooie luisterboeken, interessante hoorcolleges, lezingen en interviews. In de eerste fase komen er ongeveer 200 titels beschikbaar, nieuw en klassiek, fictie en non-fictie. Van ‘Oorlogsverslaggeving van levensbelang’ door Arnold Karskens, ‘Het zijn net mensen’ door Joris Luyendijk, colleges van Maarten van Rossem, Lieve Joris en Bas Haring tot ‘Dik Trom’ van C. Joh. Kieviet, ‘De drie Musketiers’ van Alexandre Dumas, ‘20.000 mijlen onder zee’ van Jules Verne en ‘De boeken der kleine zielen’ van Louis Couperus.

De eerste uitbreiding komt na de zomer: er worden dan ongeveer 500 rechtendragende luisterboeken toegevoegd, waaronder bestsellers. Deze titels zijn alleen voor bibliotheekleden te beluisteren. Rechtenvrije luisterboeken en colleges blijven gratis en zonder beperkingen voor iedereen beschikbaar.

maandag 22 april 2013

Let op... kan schokkend zijn!

Wist u dat…25% van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool vertrekt met een taalachterstand van maar liefst 2,5 jaar? Eén op de vier leerlingen, laat u dat eens op u inwerken… het gaat om een dramatisch groot aantal kinderen die niet goed genoeg kunnen lezen. Als je niet goed kunt lezen wordt leren moeilijk en het wordt er bepaald niet leuker op. Op school gaat het al niet zo lekker en je gaat dan toch niet thuis ook nog voor je lol een boek lezen!

Stelt u zich eens voor, u fietst op straat en komt langs een groot bord waarop een –misschien wel belangrijk- bericht staat. Waarschijnlijk kunt u de woorden wel ontcijferen maar als uw woordenschat te klein is heeft u werkelijk geen idee wat er staat. Het technisch lezen lukt maar het begrijpend lezen blijft achter, zo noemen ze dat in het onderwijs.

Wij vinden dit even schokkend als u, maar gelukkig is er een oplossing. Ruim baan voor vrij lezen! Want als een kind 15 minuten per dag zelf leest, in de klas of thuis, leest hij of zij 1 miljoen woorden per jaar. 1000 nieuwe woorden zullen blijven hangen en het lezen wordt steeds gemakkelijker en dus ook leuker.
Maar hoe zorg je ervoor dat een kind gaat lezen? Het draait allemaal om leesplezier. Heb je plezier in lezen, dan leer je beter lezen, beter leren en uiteindelijk krijg je meer kansen in de maatschappij.

De Bibliotheek op School
De openbare bibliotheken in Nederland hebben de handen ineen geslagen om er samen met het onderwijs voor te zorgen dat kinderen meer plezier krijgen in lezen. Deze landelijke aanpak is ‘De Bibliotheek op School’. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst per school gesloten waarin de school en de bibliotheek een aantal afspraken maken over de doelstellingen en de inzet van mensen en middelen. De Bibliotheek op School is maatwerk per school, volgens de vaste onderdelen van het landelijk programma. Deventer is een van de eerste bibliotheken in Overijssel die de Bibliotheek op School invoeren. Contacten zijn goed te leggen want met alle basisscholen in de gemeente Deventer was er al een vorm van samenwerking.

Leescoördinatoren van de deelnemende scholen volgen bij de bibliotheek de cursus Open Boek. Er wordt onder meer ingegaan op het kiezen van boeken en het organiseren van nieuwe werkvormen en activiteiten rond lezen. Per school wordt vervolgens een leesplan opgemaakt, samen met de leesconsulent van de bibliotheek.
De drie leesconsulenten van de bibliotheek. Inge Landsmeer, Marike Rienstra en Nienke Roozendaal

De resultaten worden gemeten. Het leesgedrag van de kinderen en het leesbevorderend gedrag van de leerkrachten worden jaarlijks in kaart gebracht. Een school kan de uitkomsten vergelijken met landelijke gemiddelden, want de gegevens van meer dan 30 duizend kinderen zitten in het systeem.

Het is belangrijk voor kinderen om boeken dichtbij te hebben, dus de schoolbibliotheek wordt kritisch beoordeeld en verbeterd. De collectie moet actueel zijn, passen bij de leerlingen en er aantrekkelijk uitzien! Misschien klinkt dat overdreven, maar zegt u eens eerlijk…welke boeken pakt u in de bibliotheek of boekhandel in uw handen? Gelukkig hebben onze leesconsulenten veel verstand van jeugdliteratuur. Zij weten bijvoorbeeld dat serieboeken echt zorgen voor leesplezier. Vind je deel 1 uit een serie leuk, dan wil je doorlezen! Ook kunnen zij een school adviseren over ebooks, digitale prentenboeken en apps voor kinderen.

Last but not least gaat de Bibliotheek Deventer eigen acties en feestjes meer richten op de Bibliotheken op School. Daarbij kunt u denken aan onze Verhalenbus, die komt voorrijden en waar de vertellers uit springen met prachtige verhalen. Of een vakantieleesactie, waarbij de kinderen een vooraf uitgezocht tasje met boeken mee naar huis mogen nemen, met een cadeautje erbij. Alles voor het leesplezier want kinderen lezen de wereld!

Ondertekening Mikado en bibliotheek
De scholen in de gemeente Deventer
In 2012 is de Bibliotheek op School Deventer gestart met twee pilotscholen: Basisschool Mikado en Basisschool Rivierenwijk. Deze week is de definitieve overeenkomst met Mikado gesloten, na de zomervakantie zullen de schoolbibliotheken geopend worden.
Inmiddels hebben zich al veel meer scholen aangemeld om deze samenwerking met de bibliotheek Deventer aan te gaan. Naar verwachting doen er aan het eind van 2013 twaalf scholen mee. De ambitie is om in 2016 met minimaal de helft van de scholen in Deventer samen te werken volgens het programma van de Bibliotheek op School.

Fietskoerier
In het najaar wordt gestart met een unieke pilot. Vanuit de klassen krijgen leerkrachten en kinderen de mogelijkheid om boeken te reserveren. Fietskoerier Deventer zal deze boeken wekelijks naar de school gaan brengen. Een prachtig efficiënt, milieuvriendelijk en lokaal initiatief waar we graag mee samenwerken.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de Bibliotheek op School op úw school? Neem dan contact op met: Karin Barth, projectleider De Bibliotheek op School Deventer, kbarth@obdeventer.nl, tel. 06-28139114.

vrijdag 19 april 2013

Enthousiaste voorleescoördinatoren bevorderen leesplezier dankzij training

Tevreden bekijk ik de evaluatieformulieren na afronding van de training voorleescoördinator. Een dikke 8 krijgt de Bibliotheek Deventer gemiddeld voor deze training, die zij aanbiedt in het kader van BoekStart in de kinderopvang. Ik lees opmerkingen zoals, leuk, interessant, leerzaam en goede tips meegekregen. Iemand schrijft: bedankt voor de training! Natuurlijk streelt dat het ego van de trainer, laat ik eerlijk zijn, ik ben tenslotte ook maar een mens. Veel belangrijker is het natuurlijk dat het doel bereikt wordt.

BoekStart in de kinderopvang moet er voor zorgen dat voorlezen een vaste plek krijgt in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid van de instellingen. Daar is een goede leesomgeving voor nodig met een aantrekkelijke collectie boeken.De training tot voorleescoördinator is opgezet om pedagogisch medewerkers tips te geven hoe ze het voorleesbeleid vorm kunnen geven en om het vast te leggen in een leesplan.

Gezellig samen boeken bekijken
Voor kinderhandjes 
In twee hele praktische bijeenkomsten leerden de deelnemers kinderboeken selecteren op leeftijd en op soort. Vervolgens kregen ze als opdracht om te kijken naar hun eigen collectie. Hoe actueel is die nog? Welke soorten boeken ontbreken? Aan de hand van foto’s van hun eigen leesomgeving keken we gezamenlijk naar de inrichting. Hoe toegankelijk zijn de boeken? Staan ze hoog op een plank of kunnen de kinderen er zelf ook eentje pakken?

Ik begrijp dat pedagogische medewerkers zuinig zijn op hun boeken en ze niet altijd op pakhoogte van de kinderen willen aanbieden. Dat kan natuurlijk als de boeken dan maar wel regelmatig worden voorgelezen. Toch zie ik liever dat kinderen leren met boeken omgaan. Geef ze de kans om die prachtige platen zelf te bekijken. Gelukkig lenen bed-bad- en boxboekjes, aanwijs- en benoemboeken zich uitstekend voor een leeshoek want die kunnen tegen een stootje.

Ouders enthousiast maken
Uiteraard kwam tijdens de training ook de samenwerking met de bibliotheek aan de orde. Via 100 procent lidmaatschap wil de bibliotheek nog meer kinderen tussen de 0 en 4 jaar aan zich binden. Daar heb je de ouders bij nodig die nut en noodzaak zien. Om die te bereiken kan de kinderopvang in samenwerking met de bibliotheek informatieavonden organiseren over het belang van voorlezen. Belangrijkste tip van de voorleescoördinatoren aan mij en dus ook de bibliotheek was om deze ouderavonden zo praktisch mogelijk in te vullen. Niet teveel theorie, maar voordoen hoe je voorleest en veel soorten boeken laten zien. Ons team educatie kan hier zeker wat mee.

Trots
Donderdag was de laatste bijeenkomst bij Mancemax, kinderboeken en koffie en werden de certificaten uitgereikt. De deelnemers lieten in hun leesplannen zien dat ze uitstekend in staat zijn uitvoering te geven aan het voorleesbeleid. Om ze alvast op weg te helpen gingen ze allemaal met een boekentas vol met kinderboeken terug naar de eigen instelling.
Uitreiking certificaten training voorleescoördinator,
BoekStart in de kinderopvang,  Deventer
Als trainer voel ik me super trots als ik kijk naar de foto met alle gecertificeerde voorleescoördinatoren. Uit de evaluatie blijkt dat ik mijn enthousiasme voor leesplezier heb weten over te brengen. Zoals met veel dingen werkt dat natuurlijk alleen maar als er tweerichtingsverkeer is. De cursisten stonden open voor het verhaal en er werd veel onderling uitgewisseld. Daar heeft de cursusleider stiekem ook weer veel van geleerd. Daarom zeg ik: bedankt, voorleescoördinatoren! En natuurlijk heel veel succes.

donderdag 18 april 2013

Stadsgedicht: Oude koeien

cul•tuur (de; v; meervoud: culturen) het geheel van geestelijke verworvenheden van een land, volk enz.; beschaving (Van Dale)

historische hybris: is het kennis vergaren
echt een te beperkte bijdrage aan de erfgoedambities
en wat betekent dat laatste eigenlijk precies
kan iemand mij zo’n leeg woord eens verklaren?

historische kennis: uit een volmaakte cherubijn
schiep hybris de duivel die Eva de eeuwige
zielenpijn van de eerst begane zonde, de appel
deed grijpen, ons allen daarmee verwondde

een belemmering voor het vergaren van kennis
is hoogmoed, staat ook in een ander heilig boek,
De Koran, het ligt voor de hand, kost niet
veel bestudering, zelfs niet voor een simpel man

de moeder der hoogmoed is onwetendheid
volgens Erasmus, maar wist dan niemand
van onze wethouder zijn beleid betreffende de
sluiting van een ander Historisch museum?

ondertussen krimpen de buffers voor de bouw
van ons stedelijke Icarusproject, zijn eventuele
tegenvallers nauwelijks gedekt, krijgt het
burgervertrouwen opnieuw een knauw

nooit iets van ons hoogmoedig verleden geleerd,
want de hedendaagse steen van Sysiphos heet
rente: die is oeroud uit domheid gekneed met
de blik steevast van gezond verstand afgekeerd

© Lammert Voos

Woensdag 24 april om 19.00 uur is er een protestmanifestatie bij De Waag tegen de voorgenomen sluiting van het Historisch Museum van Deventer. Ondertussen lijken de financiële buffers voor tegenvallers bij de bouw van het nieuwe stadskantoor te verdampen. Ik vraag me af welke culturele instelling als volgende aan de beurt is om gesloten te worden. Of zijn nu de sociale voorzieningen eerst weer aan de beurt in het kader van een 'eerlijke verdeling van lusten en lasten.'?

dinsdag 16 april 2013

Feliciteer de Koning - Bedank de Koningin !!

Een kroningswisseling gebeurt in Nederland niet zo vaak. Ik heb het nog maar één keer meegemaakt. En nu zal het dan op 30 april weer gebeuren. De laatste Koninginnedag, voorlopig. In Deventer gebeurt er voor die dag van alles. De kindervrijmarkt, muzikale optredens op de Worp, in de tuin van het Burgerweeshuis en op het Grote Kerkhofen een groot muzikaal Oranjefeest op de brink vanaf 16.30 uur. Het complete programma staat op de website van de VVV.

Het is voor ons als bibliotheek een mooie gelegenheid u te laten zien wat er in de afgelopen zoal is verschenen over het koningshuis en de geschiedenis van het Huis Oranje Nassau. U kunt uw kennis van de geschiedenis van de Oranjes testen met het boek De canon van ons Koninklijk Huis, historische foto's naslaan in Het koninklijk fotoalbum, verhalen nalezen over wat en hoe er gegeten werd op hoogtijdagen in Eten met de Oranjes en met kinderen het koningschap beleven met Een kroontje voor prinsje Alexander.

In Zutphen is deze weken een tentoonstelling te bekijken van politieke prenten uit de regeringsperiode van Beatrix in het Stedelijk museum. Aan de hand van tekeningen uit de Nederlandse dagbladpers wordt u meegenomen langs memorabele momenten uit de periode 1980 - 2013. En vanaf 25 april kunt in Kunstencentrum de Leeuwenkuil genieten van alle creativiteit van amateurkunstenaars rond het thema het koningshuis.

Iedereen in Deventer kan Koningin Beatrix bedanken en de nieuwe Koning en Koningin feliciteren via een persoonlijke felicitatiewens. Daartoe staan er in alle bibliotheekvestigingen Wensbomen en liggen er koninklijke bladeren voor u klaar om uw wens op te noteren. De verzameling van wensen wordt kort na 30 april aangeboden aan het Koningshuis. U bent van harte uitgenodigd!

zaterdag 6 april 2013

Te veel verdriet voor één hart en andere toneelstukken

William Shakespeare: een bekende naam in de literaire wereld. Zijn toneelstukken zijn ongeveer 400 jaar oud, maar een aantal ervan kun je geregeld tegenkomen in schouwburgkalenders, bioscopen en openluchttheaters. Ze worden op alle mogelijke manieren op de planken gebracht, zowel in klassieke settings als in moderne eigentijdse vertalingen. Zo is zijn leven prachtig weergegeven in de film Shakespeare in love, in een bewerking die doet denken aan zijn eigen Romeo en Juliet. Vele componisten hebben zich laten inspireren door zijn stukken, zoals Johannes Brahms en Claude Debussy. Ook Verdi heeft bij Shakespeare inspiratie opgedaan, z'n opera Falstaff is losjes gebaseerd op het verhaal van The Merry Wives of Windsor.

In een prozabewerking laat de Vlaamse auteur Ed Franck lezers kennismaken met teksten zoals Shakespeare ze bedoeld zou kunnen hebben. Immers: de toneelstukken lezen in het originele Elisabethiaanse engels valt echt niet mee, daar is een uitgebreid woordenboek en notenapparaat voor nodig. In Te veel verdriet voor één hart worden de personages uit vier tragedies verteerd en verblind door wraak en ontrouw, passie en machtswellust. Houden ze ieder van ons een spiegel voor?

Leest u wel eens een toneelstuk? Gewoon, omdat het iets is dat behoort tot de literaire hoogtepunten dat een land of een tijdsperiode kan voortbrengen, en je je er intensief wilt verdiepen. Of om je voor te bereiden op het bijwonen van een repetitie, een opvoering door een gezelschap, of om ervan na te genieten. De bibliotheek heeft er een flink aantal in de collectie, van Spoken van de Noorse toneelschrijver Ibsen tot het nog altijd uitgevoerde mysteryplay The Mousetrap van Agatha Christie, van abele spelen als Lanceloet van Denemarken tot Vondel's Lucifer en moderne stukken als Cloaca en de Vaginamonomlogen. In de bibliotheek aan de Brink vindt u deze weken een display van allerlei toneelstukken, zowel modern als klassiek, waaruit u zo een keuze kunt maken. En u weet het toch: alles wat u zou willen lenen, en u vindt het niet in uw bibliotheek, is altijd aan te vragen bij een andere bibliotheek, gewoon via www.obdeventer.nl.
vrijdag 5 april 2013

Daar heb je vrienden voor!

Iets nieuws beginnen, het klinkt zo fris en doelgericht, echt iets om naar uit te zien! Dat is het natuurlijk ook, maar iets nieuws beginnen is ook iets ouds en vertrouwds afsluiten. En daar gaat de emotie op een hele andere manier van stromen. Je krijgt knopen in je maag want je weet wat je achterlaat, maar niet wat je vindt. Het idee om te blijven zitten waar je zit wordt ineens weer een aantrekkelijke optie. Althans zo is het voor mij heb ik gemerkt.

De laatste twee jaar loop ik met de gedachte rond de stap te wagen om Zwolle te verlaten en te gaan wonen waar mijn werk is. Deventer heeft me altijd al getrokken. Ik keek er ooit naar een eigen huis. Dat huis kwam er ook, maar in dezelfde stad waar ik al woonde. Het was een veilige keuze. Inmiddels zijn we ruim 17 jaar verder en nu ben ik er écht aan toe. Toch?

Mijn vrienden vinden van wel en doen er alles aan me te helpen mijn huis representatief voor de verkoop te maken. Dat betekent afscheid nemen van bergen met spullen die ongemerkt je leven binnengeslopen zijn. Van de meeste wist je niet eens meer dat je ze had. Daar moet je ook niet te lang naar kijken, voor je het weet raak je weer gehecht. Niet zozeer aan het ding, het is de herinnering die het bijzonder maakt. Om dit proces van opruimen alleen te doorlopen is (voor iemand als ik) bijna niet mogelijk en dus ben ik blij met die vrienden. Ze houden de vuilniszak open, ik gooi mijn leven erin en zij geven mij aanmoedigende complimenten.

Maar dan de boeken, wat doe ik met de boeken? Door de jaren heen heb ik kasten vol verzameld en als je er over nadenkt heeft ook elk boek zijn verhaal. Het liefst wil ik niets weg doen, maar het moet. In de papierbak gaat te ver. Op Marktplaats zetten te veel werk, naar te kringloop te onpersoonlijk. Wat dan? Gelukkig heb je ook daar vrienden voor.

Boekenkelder van de Vrienden
De Vrienden van de Bibliotheek Deventer is een groep vrijwilligers die in de kelder van de bibliotheek aan de Brink afgeschreven boeken verkoopt. Het geld wat daarmee opgehaald wordt komt voornamelijk ten goede aan projecten en activiteiten van de bibliotheek die niet betaald kunnen worden uit het normale budget zoals het Vertelfestival, het Huis van Zwartepiet en het Verteltheater in de wijken. De vrienden sponsoren ook de Gele Verhalenbus met de theatrale vertellers van de bibliotheek die verhalen gaan brengen in heel Deventer. Onlangs kwam er een koffieautomaat in het pand aan de Brink voor de cursisten van de Volksuniversiteit Stedendriehoek. De bibliotheek is VU-participant onder meer door het leveren van cursusruimte en heeft daarmee de rol van gastgever. Daar hoort het aanbieden van een goede kop koffie bij. Vinden ook de vrienden en ze deden een aanzienlijke duit in het zakje.

Inmiddels bestaan de Vrienden al bijna 30 jaar en voor zover ik het kan inschatten is het een hele hechte club. In ieder geval zetten ze zich elke vrijdag en zaterdag met hart en ziel in om zoveel mogelijk omzet te draaien. Met muntjes komt alles binnen, 50 cent hier, een euro daar. En dan hebben we het nog niet eens over het voorwerk. De boeken sorteren, ze prijzen, invoeren in het systeem en op z’n plek zetten. En niet alleen afgeschreven boeken, maar ook boeken die gedoneerd worden door particulieren. Ze zijn overal blij mee, wijzen niets af omdat het onverkoopbare oude troep zou zijn. Die zit er natuurlijk tussen, maar ze zeggen het niet. Ze behandelen jouw boeken of die van je dierbaren met respect, want de Vrienden weten als geen ander dat het weg doen van boeken emotioneel kan zijn.

Als medewerker van de bieb ben ik al langer trots op de Vrienden, maar nu dus helemaal. Het besef dat ik mijn boeken in goede handen bij ze achterlaat maakt het mij een stuk makkelijker afscheid te nemen. Sterker nog, ik heb het al gedaan op Eerste Paasdag. Met die knoop in mijn maag, maar doelgericht naar de toekomst.