vrijdag 28 december 2012

Gele Bus zoekt sponsorsIn het Voorleesjaar 2013 wil deze Gele Bus door Deventer gaan touren met extra veel verhalen. Want voorlezen is niet alleen leuk. Je wordt er ook nog eens een wijzer van en de woordenschat wordt er flink groter van. En dat is mooi meegenomen, vooral voor kinderen in taalarme gezinnen. Extra geld kan zorgen voor extra veel voorleesactiviteiten. Geef het Voorleesjaar een duwtje in de rug en sponsor onze Gele Bus.

Leesplezier
1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd, bijna 1 op de 10 Nederlanders. Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand van 2.000 woorden. 25% van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van 2,5 jaar (bron: onderwijsinspectie).

Met  15 minuten vrij lezen per dag wordt de woordenschat van een kind vergroot met 1000 woorden per jaar! Het gaat om het maken van leeskilometers! En als kinderen plezier in lezen krijgen zullen ze meer gaan lezen, worden ze beter in lezen en in taal, kunnen beter leren en krijgen ze meer kans om goed te participeren in de maatschappij!

Jaar van het voorlezen
2013 is het Jaar van het Voorlezen in Nederland en Vlaanderen! Het hele jaar zullen activiteiten in bibliotheken, boekhandels en op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het teken staan van het Voorlezen. Uiteraard ook in boekenstad Deventer.

De bibliotheek doet al veel aan voorlezen en vertellen. Er wordt in alle vestigingen voorgelezen. Met de VoorleesExpress  wordt 20 weken lang door vrijwilligers in gezinnen voorgelezen.


De bibliotheek organiseert jaarlijks het vertelfestival, elke winkelzondag een vertelvoorstelling in de bibliotheek aan de Brink en verteltheater in wijken en dorpen van Deventer. In 2013 willen we héél véél extra activiteiten rond voorlezen organiseren en daarvoor zoeken we uw steun.

Verhalen uit de Gele Bus
Tijdens de Kerstbijeenkomst van de Bibliotheek Deventer in 2011 vertelt directeur Jos Debeij over zijn plan om de Citroën HY oldtimerbus, een eind gerestaureerd en zorgvuldig geel gespoten met spuitbussen van de HEMA door onze gewaardeerde en veel te jong overleden collega Henk Kamp, in te gaan zetten als symbool voor leesplezier. En daarmee als symbool om kinderen door taal meer ontwikkelingskansen te geven.  Bijna een jaar later is de bus door enthousiaste vrijwilligers van het Citroën HY team Holland gerestaureerd tot één van de beste en mooiste HY bussen in Nederland. We zijn Gerard Meeuwsen, Frans Gabriël en Gerard Bolder erg dankbaar voor het geweldige werk dat ze geleverd hebben.
De bus is - bij wijze van sponsoring - APK gekeurd en in onderhoud genomen door Bosch Car Service Autotess Deventer.

 
Theatrale vertellers
In 2012 is een groep theatrale vertellers van start gegaan. Ze hebben programma’s gemaakt met verhalen en liedjes voor kinderen, met een zeer geslaagde debuut gemaakt op het Vertelfestival in september en een mooi Kerstprogramma afgelopen week. Ze gaan in 2013 op pad met een groot aantal voorlees- en vertelprogramma’s.  Deze Verhalen uit de Gele Bus worden opgevoerd in de bibliotheek en op andere plekken in Deventer, bijvoorbeeld tijdens evenementen, bij acties op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, of op een mooie dag in een park kinderen of ouderen te verwonderen met verteltheater of prachtige voorleesboeken.


Want meer lezen en voorlezen, betekent beter worden in taal. En door betere taal heb je meer kansen op school en een goede ontplooiing! De Bibliotheek Deventer zal de programmering uitbreiden in samenwerking met diverse partners zoals Zorggroep Solis, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en DRTV.

De Gele Bus zoekt aandeelhouders
Geef de Gele Bus een duw in de rug en help mee het Voorleesjaar 2013 een succes te laten worden. Zorg dat de Gele Bus ook daarna door Deventer kan blijven rijden met mooie voorleesprogramma’s!
De Gele Bus is een extra intensief Voorleesprogramma dat de bibliotheek wil realiseren naast de reguliere (voorlees)activiteiten waarvoor de bibliotheek wel gesubsidieerd wordt. Daarom is uw steun nodig.

Daarvoor heeft de Bibliotheek Deventer € 15.000 nodig. Een deel is voor het inrichten en laten rijden van de bus en een ander deel is voor veel extra voorleesactiviteiten. Een financieel overzicht vindt u in de bijlage.

Aandeelhouders in taalontwikkeling
De bibliotheek zoekt 30 ‘aandeelhouders in taalontwikkeling‘,
Er zijn twee soorten aandeelhouders
- Bedrijven, fondsen serviceclubs e.d. : in de vorm van een of meer aandelen ad. € 500,-
- Personen: in de vorm van een of meer steunaandelen ad. € 5,-

Ook sponsoring ‘in natura’ is mogelijk, zoals het verzorgen van het onderhoud door AutoTess.

Als tegenprestatie zorgt de Bibliotheek Deventer voor vermelding van alle namen van de aandeelhouders van de Gele Bus op website en publicaties. Andere tegenprestaties zijn in overleg ook mogelijk.

Het eerste begin is er
AutoTess was de eerste sponsor van de Gele Bus door de APK-keuring en bijbehorende reparatie als sponsor uit te voeren. De personeelscommissie van de bibliotheek heeft  aangegeven in 2012 geen kerstpakket voor alle medewerkers en vrijwilligers te willen krijgen en zelf voor hapjes en drankjes te zorgen bij de jaarlijkse Kerstbijeenkomst en het bedrag dat daarmee uitgespaard wordt beschikbaar te stellen voor de Gele Bus. Tijdens de Kerstbijeenkomst is daardoor een bedrag van € 2000,- aangeboden. De Stichting Vrienden van de Bibliotheek hebben op hetzelfde moment een bedrag van € 3.000,- beschikbaar gesteld.
Graag danken we AutoTess, onze medewerkers en het bestuur van de St. Vrienden van de bibliotheek voor deze bijdragen!

Doet u ook mee?
Zorgt u mee voor een extra bijzonder Voorleesjaar 2013? Geeft u de de Gele Bus een duw in de rug? Wilt u ook aandeelhouder in taalontwikkeling worden?

Stuur ons een Email of maakt een bedrag over op bankrekening 93.30.56.850 t.n.v. openbare bibliotheek Deventer o.v.v. Gele Voorlees Bus

Informatie
Binnenkort kunt u meer vinden over de Gele Bus op www.bibliotheekdeventer.nl, en de Gele Bus liken op Facebook en volgen op Twitter.

Wilt u meer weten? Neem dan  contact op  met Jos Debeij (jdebeij@obdeventer.nl) of Karin Barth (kbarth@obdeventer.nl) – tel. 0570-675700.


donderdag 27 december 2012

B.B.B., drie groten van het Franse Chanson


Liefhebbers van het Franse chanson konden in de herfst van 2012 goed aan hun trekken komen. In elke herfstmaand werd een Franse zanger gepresenteerd in de Bibliotheek Centrum. Het initiatief daartoe was genomen door de afdeling Deventer van de Alliance Française. Na een korte inleiding werd een concertregistratie op dvd  vertoond van een topper van het Franse chanson, in september Jacques Brel (1929-1978), in oktober Georges Brassens (1921-1981) en in november Barbara (1930-1997). Alle drie hebben ze een moeizame start gekend in de jaren vijftig en alle drie zijn ze in korte tijd razend populair geworden, niet alleen in Frankrijk, maar ook daarbuiten. En alle drie vertegenwoordigen ze het “literaire” chanson, maar dat is eigenlijk een merkwaardige term, want elk chanson is in de eerste plaats een gedicht. Alle drie zijn ze “auteur-compositeur-interprète”, dat wil zeggen, ze schrijven zelf de teksten, zetten die op muziek en zingen die.  En alle drie behoren ze tot mijn persoonlijke favorieten en ik heb ze alle drie in levende lijve op het toneel gezien.

Jacques Brel
Van deze drie “chanteurs” is de francofone Vlaming Jacques Brel in Nederland het bekendst. Afkomstig uit de Brusselse bourgeoisie richt hij zijn satirische pijlen op diezelfde bourgeoisie: wie kent nou niet zijn venijnige Les Bourgeois, een chanson dat hij ook in het Nederlands heeft gezongen in de vertaling van meester-vertaler  Ernst van Altena. Daarnaast heeft hij vaak over de liefde gezongen; vaak stelde een aanbeden vrouw teleur (bijvoorbeeld Madeleine, die hem een blauwtje liet lopen), maar hij kon ook met tederheid over een geliefde zingen (Marieke, het enige chanson, dat hij gedeeltelijk in het Vlaams zingt). Toen een paar jaar geleden het mooiste chanson gekozen werd eindigde zijn  Ne me quitte pas op de eerste plaats. Elke keer als ik het hoor, ontroert het me.

Georges Brassens
Qua presentatie is er geen groter contrast denkbaar dan tussen Jacques Brel en Georges Brassens. Brel onderstreept elk woord met expressieve mimiek en heftige gebaren, Brassens staat roerloos op het toneel en kan zo nu en dan, als hij iets ondeugends heeft gezongen, een malicieuze glimlach niet onderdrukken. Ook hij bestookt de burgerij met satirische teksten, bijvoorbeeld in Le gorille, een hilarische aanklacht tegen de doodstraf toen deze in Frankrijk nog niet afgeschaft was. Maar daarnaast ook vertederende chansons over liefde (Les sabots d’Hélène) en vriendschap (Chanson pour l’Auvergnat). In veel van zijn chansons belijdt hij een persoonlijk individualisme (La mauvaise réputation). Zijn vermogen zich in te leven in andere mensen is ongeëvenaard (La complainte des filles de joie).

Barbara is haar zangloopbaan begonnen met het zingen van Brel en Brassens, maar haar doorbraak kwam pas toen ze haar eigen nummers bracht. Met haar ijle stem weet ze op sensitieve, ja vaak sensuele wijze haar publiek te veroveren. Naar haar kijken op filmdoek levert een intieme ervaring op, meer nog dan op toneel. Je bent als toeschouwer heel dichtbij en het is erg moeilijk om haar verleidingskunsten te weerstaan, zeker als er een close up van haar optreden is gemaakt. Ook zij bezingt diverse aspecten van de liefde, bijvoorbeeld in Pierre, dat hoofdzakelijk bestaat uit geneurie over haar geliefde die ze thuis opwacht en die ze allerlei alledaagse dingen wil zeggen. In Nantes zingt ze over de dood van haar vader en dat chanson kan ik haast niet met droge ogen beluisteren.

Jan Foeter

dinsdag 18 december 2012

Deelnemer BiebPanel wint jaarabonnement

Mevrouw F. Wierenga – van Winkelhoff heeft maandag 17 december uit handen van Babette Granberg, teamleider Bibliotheek Centrum, symbolisch een jaarabonnement ontvangen als dank voor haar deelname in het Biebpanel.

Babette Granberg (l) overhandingt
mw. Wierenga - van Winkelhoff de prijzen
Biebpanel is het online klantenpanel van bibliotheken. Deelnemende bibliotheekbezoekers kunnen hun mening geven over allerlei zaken die spelen bij hun bibliotheek, zoals de collectie, de inrichting, dienstverlening en activiteiten, etcetera. Mevrouw Wierenga – van Winkelhoff doet al vanaf het begin met plezier mee met Biebpanel. Met haar kinderen is zij een trouwe bezoeker van de bibliotheekvestiging Colmschate. Ze is zeer te spreken over de Biebpanel-enquêtes: “Ze zien er verzorgd uit en het invullen gaat snel”. Ze gebruikt de prijs om haar eigen abonnement een jaar te verlengen.

De mening van de bibliotheekbezoekers is voor de bibliotheek van groot belang. Regelmatig worden de panelleden door de bibliotheek geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken en eventuele veranderingen die de Bibliotheek Deventer heeft doorgevoerd naar aanleiding van de onderzoeken in en om de bibliotheek. Bovendien maken de deelnemers eens per jaar kans op een prijs.
Bibliotheekgebruikers die interesse hebben om Biebpanel-lid te worden kunnen zich opgeven via de site www.biebpanel.nl. Leden ontvangen ongeveer eenmaal per 3 maanden per e-mail een uitnodiging voor een online vragenlijst.

dinsdag 11 december 2012

Aanmoedigingsprijs voor Stichting Theater 60+

Het is niet omdat ze zelf op de planken staan maar omdat ze ervoor zorgen dat ouderen naar theater kunnen. De vrijwilligers van de Stichting Theater 60+ hebben in de twee jaar van hun bestaan al een paar duizend 60-plussers vervoerd en begeleid naar speciaal geselecteerde voorstellingen in de Deventer Schouwburg. Deze positieve prestatie verdient positieve aandacht vindt de Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer en riep daarom op dinsdag 11 december Theater 60+ uit tot de winnaar van Aanmoedigingsprijs 2012.

Ten overstaande van een volle zaal van de Bibliotheek Centrum aan de Brink ontving voorzitter Rutger Jan van Woerden van de Stichting Theater 60+ de prijs uit handen van raadslid Bep Spa. De Aanmoedigingsprijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro en, in principe, een wisselbeker. In principe want tot haar grote ontsteltenis liet Spa het kunstwerkje aan stukken vallen op de grond. Voor Van Woerden overigens geen reden om minder trots en blij te zijn met de gehavende prijs.

Voor de 4e editie van de Aanmoedigingsprijs van de Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer werden in totaal acht vrijwilligersorganisaties voorgedragen. Ze voldeden allemaal aan het criterium om bij te dragen aan een positieve beeldvorming van ouderen. Daaruit werden door de jury, onder leiding van voorzitter Henk van Baalen drie organisaties genomineerd. Naast Theater 60+ was er een nominatie voor Power (Prettig Ouder Worden En Reflecteren) Diepenveen dat een netwerk wil zijn van bewoners van Diepenveen met pensioen en met pit. De derde nominatie was voor de Stichting Thuis Sterven waaraan vrijwilligers verbonden zijn die stervenden en hun mantelzorgers bij staan tijdens de laatste levensfase.

De Bibliotheek Deventer biedt ondersteuning en een podium aan de Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer om jaarlijks de Aanmoedigingsprijs uit te reiken.

maandag 3 december 2012

Componeer voor de Gedichtenwedstrijd 2013

Begin 2013 is er in Nederland en Vlaanderen weer volop aandacht voor poëzie. Op 31 januari staat de 14e Gedichtendag op de agenda die de start vormt van de gloednieuwe Poëzieweek. De Deventer dichters worden wederom uitgedaagd iets te schrijven voor de Gedichtenwedstrijd. Of liever misschien, te componeren want Muziek is het thema waarom alles draait.

Poëzie en muziek zijn nauw met elkaar verbonden. Al in de klassieke oudheid werden gedichten met instrumenten begeleid. En nog steeds maken zowel de dichter als de muzikant dankbaar gebruik van harmonische klankkleuren, meerstemmige melodieën, en opzwepende ritmes om hun verhaal te vertellen. Poëzie swingt en jivet, ontroert en vervoert, rapt en rockt als nooit tevoren. Anna Enquist schrijft de Gedichtendagbundel 2013; getiteld Een kooi van klank!

Gedichtenwedstrijd
Laat u net als Anna Enquist inspireren door het thema en schrijf een gedicht voor de Deventer Gedichtenwedstrijd, traditiegetrouw georganiseerd door Theater Bouwkunde, de Stentor en de Bibliotheek Deventer. Een deskundige jury zal een oordeel vellen en de genomineerden voor een prijs worden uitgenodigd hun gedicht voor te lezen tijdens de Poëzieavond op 31 januari 2013 in Theater Bouwkunde.

Voorwaarden
Wilt u meedoen aan de wedstrijd dan kunt u uw gedicht voor 16 januari opsturen naar de Bibliotheek Deventer Brink 70 7411 BW Deventer of mailen naar gedichtendag@obdeventer.nl. Uw gedicht heeft uiteraard als thema muziek, is niet langer dan 30 regels en is nog nooit gepubliceerd. De winnaar ontvangt 150 euro, nummer 2 krijgt 100 euro en voor derde plek is 50 euro beschikbaar.

zondag 2 december 2012

Leeg

Zoals Jos Debeij al schreef in zijn column is het in de bibliotheek druk, druk, druk. November spant volgens mij toch wel de kroon. Iedereen loopt zich hier de benen uit het lijf. En dan is het op 1 december over. Voorbij is de week van de Mediawijsheid, De Donkere kamer van Damokles is schoon op en het Huis van Zwarte Piet verlaten. Het voelt vreemd, een beetje ontheemd en leeg.

Maar wel heel voldaan hoor. Als ik voor mezelf mag spreken. Mijn opdracht was het om met de camera de Hoofdpiet van Deventer te volgen tijdens al zijn activiteiten in het Huis van Zwarte Piet. Een eervolle taak die ik vaker heb uitgevoerd, maar nog nooit tijdens de intocht zelf. Dit jaar was het namelijk voor het eerst dat onze Hoofdpiet de Sint op de kade kon begroeten.

Samen met een grote groep kinderen en ouders die 's ochtends nog in de bibliotheek aan de Brink hadden ontbeten stonden we in een speciaal vak met mooi uitzicht te wachten op de Sint. Die liet ook echt op zich wachten. Diepe bewondering had ik voor de kinderen en ouders. Zonder al te veel gemor hebben ze ruim een uur moeten staan voordat de Sint een voet aan wal gezet had. En dan te bedenken dat sommigen er nog eerder stonden dan wij. Gelukkig scheen de zon!

Voor mij was de intocht dat wachten en de koude handen en voeten wel waard. Natuurlijk had ik wel eens gehoord over de Deventer begroeting van de Sint, met een Pietenorkest en herauten en zo. Een voorstelling had ik mij er nog nooit van gemaakt. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Wat een spektakel daar aan de Wellekade. Het overtrof bijna de landelijke intocht en dat gaf af en toe heel even een dubbel gevoel, heel even hoor, want dit had ik niet willen missen.

Heeft u de intocht wel gemist dan moet u toch echt het weblog van de Hoofdpiet van Deventer bezoeken. Geniet met ons mee en begrijp ons lege gevoel. Gelukkig is het nog maar pak 'm beet, 350 nachtjes slapen voordat we weer los mogen.