vrijdag 30 oktober 2015

Deventer boekenstad versterkt!

Eindelijk mogen we het hardop zeggen: we gaan fuseren met de Athenaeumbibliotheek! Achter de schermen is er hard gewerkt aan de voorbereiding van deze fusie. Zo op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijk en misschien wel vanzelfsprekend. Twee organisaties in één stad die zich beiden bibliotheek noemen samenvoegen, waarom niet?

We hebben ons als openbare bibliotheek direct vanaf het begin gerealiseerd dat het twee verschillende soorten werelden zijn, die van een wetenschappelijke/erfgoed bibliotheek en die van een openbare bibliotheek. De focus bij de eerste ligt op het overdragen en delen van specifieke kennis en informatie, op de historische collectie en op de bewaarfunctie. De focus bij de openbare bibliotheek ligt naast een actueel en breed aanbod van collecties bij het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen in en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. Toen de vraag kwam vanuit de gemeente Deventer of wij wilden fuseren met de Athenaeumbibliotheek wisten we één ding zeker. Denk niet dat het gemakkelijk en vanzelfsprekend is, daarvoor zijn de verschillen te groot. Vervolgens hebben we een zorgvuldige afweging gemaakt van kansen en risico’s. De risico’s waren onderwerp van de gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd met gemeenteambtenaren.  De kansen? Ja dat is toch vooral een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen in de kwaliteit van beide bibliotheken, de inzet en professionaliteit van de medewerkers, vertrouwen in de mogelijkheid in de toekomst op de Stromarkt synergie te behalen en vooral vertrouwen dat we met een combinatie van deze twee prachtige bibliotheken ons gezamenlijke publiek beter kunnen bedienen.

En wat gaat u ervan merken? Voorlopig niet zoveel. De Athenaeumbibliotheek blijft de dienstverlening vanuit het pand aan het Klooster verzorgen en de Openbare Bibliotheek blijft nog even zitten aan de Brink. We continueren de hoofdlijnen van het collectiebeleid van de Athenaeumbibliotheek en de wetenschappelijke steunfunctie voor de Provincie Overijssel waarmee de Athenaeumbibliotheek haar rol vervult in het landelijke stelsel van zogenaamde plusbibliotheken. Digitaal gaan we de collecties goed op elkaar afstemmen en natuurlijk gaan we vanaf 2016 kijken waar we door samen op te trekken de educatie- en presentatiefunctie kunnen versterken. Mooi om met elkaar en met Deventer Verhaal, Stadsarchief Deventer en de Leeuwenkuil na te denken hoe we dit prachtige erfgoed nog meer kunnen delen, laten zien en erover kunnen vertellen.

Net zoals we bij de openbare bibliotheek de mening en inbreng van de gebruikers raadplegen, zo gaan we in het nieuwe jaar graag het gesprek aan met iedereen die zich betrokken voelt bij het heden en de toekomst van de Athenaeumbibliotheek. Met uw inbreng bouwen we verder aan deze nieuwe organisatie in Deventer!

Alice van Diepen
directeur
avandiepen@obdeventer.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten