vrijdag 30 augustus 2013

Een nieuwe bibliotheek

Het zijn spannende tijden. De keuze moet binnenkort gemaakt zijn: wordt het de Nieuwe Markt of de Stromarkt voor de nieuwe bibliotheek. Of toch nog de Brink, waar de bibliotheek sinds de oprichting in 1916 gehuisvest is.

De resultaten van de ruimtelijke varianten voor beide locaties zijn klaar; de beoordeling en afweging zit in een eindfase. In ieder geval is duidelijk dat we een kleinere bibliotheek krijgen. Want we moeten bezuinigen en willen absoluut de vestigingen in wijken en dorpen open houden en zorgen voor vernieuwing van de bibliotheken in Diepenveen en Bathmen. De helft van onze gebruikers zijn kinderen. De combinatie van spreiding handhaven, vernieuwing van onze vestigingen en uitbouw van de digitale bibliotheek zal er voor zorgen dat de ruim 30.000 pashouders en 50.000 Deventenaren die jaarlijks hoog frequent de bibliotheekvestigingen bezoeken, dat nog vele jaren kunnen blijven doen.

Dus gaan we een deel van de bezuiniging invullen met een kleinere bibliotheek met een lagere huur in het centrum.  Natuurlijk hoop je dat het meevalt wat je moet inleveren, maar bouwkosten zijn bouwkosten. De analyse laat in ieder geval zien dat we veel m2 van ons programma van eisen moeten inleveren. Meer dan we gehoopt hadden. Dat maakt de noodzaak steeds groter om een hele goede bibliotheek te kunnen bouwen. Met een gebouw dat geschikt is voor de toekomst.

Geschikt om de veranderingen die er aan staan te komen ruimte te bieden. We veranderen van een uitleenbibliotheek in een beleefbibliotheek waar verblijven en ontmoeten centraal staan. De beleefbibliotheek is een werkplaats voor zelfredzaamheid rond taal, lezen en mediavaardigheden. De beleefbibliotheek is een ontmoetingsplaats voor persoonlijke ontwikkeling. De programma's van de beleefbibliotheek worden bedacht, gemaakt en uitgevoerd met partners in de stad en (groepen) gebruikers: door coproductie en cocreatie.
We krijgen een multimediale bibliotheek waar steeds meer bronnen digitaal zijn. Met een mediacentrum waar activiteitenruimten ook tv-studio's zijn. De activiteiten worden uitgezonden en worden daarna weer onderdeel van de collectie.

De bibliotheek zal zeven dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur open zijn.
Het aantal bezoekers zal verdubbelen en de verblijfsduur wordt verlengd van 15 tot 30 minuten naar gemiddeld meer dan een uur per bezoek.

Dat vraagt om een bijzonder bibliotheekgebouw. Dat laten de voorbeelden in binnen- en buitenland zien. Waar men geïnvesteerd heeft is het gebruik fors gegroeid. Het rendement is terug te zien in een zelfredzamere samenleving en meer ontwikkelde burgers van jong tot oud.

Dan moeten we wel durven kiezen om te investeren in de toekomst van Deventer.


Zoals onlangs in Birmingham - onvergelijkbaar met wat we Deventer kunnen - geïnvesteerd is in een nieuwe bibliotheek, samen met de Nederlandse architecte Francine Houben. Deze nieuwe bibliotheek is net geopend. Uit de hele wereld reist men al in grote getale naar Birmingham. Het is een bibliotheek die midden in de samenleving van vandaag staat, maar ook als gebouw alle veranderingen van de toekomst aan moet kunnen. Zoals Francine Houben zegt:
"We don't know what the future of the library will be, so we have designed space for change, ...".  Lees meer.
Tegelijk is het een gebouw dat nu al als monument de stad verrijkt, en hoe!

Sinds ik over de nieuwe bibliotheek van Birmingham gelezen heb geloof ik in een goede afloop in Deventer. En voor de zekerheid luister ik elke dag - tot aan de dag van het raadsbesluit - naar dit fenomenale lied.

Jos Debeij
jdebeij@obdeventer.nl

donderdag 29 augustus 2013

Kinderboekenleenmuseum naar de Bibliotheek Deventer

Het Kinderboekenleenmuseum gaat van Zutphen naar Deventer. Op donderdag 29 augustus arriveerde een groep sprookjesfiguren met een verhuiskar vol oude kinderboeken in Deventer. Vanuit Zutphen waren ze met hun Stokpaardjes naar de Bibliotheek Deventer gelopen.
Daar kregen zij een warm welkom van de bakker van In de Soete Suikerbol. Hij vertelde over de avonturen tijdens het bezoek van de Koning van het Noordenland.

De voorzitter van Stichting ’t Oude Kinderboek (StOK) Reint Jan Terbijhe stond kort stil bij de geschiedenis van StOK. Hij sprak over de lach en de traan. Tranen om het achterlaten van een vertrouwde Zutphense omgeving en contacten. De lach om een toekomstbeeld met perspectieven. Jos Debeij, directeur van de Bibliotheek Deventer gaf aan StOK met haar bijzondere collectie boeken als een specialiteit van harte te willen opnemen binnen haar muren.

Wethouder Hartogh Heys las de inhoud van de intentieverklaring tot nauwe samenwerking voor, die door beide partijen werd ondertekend. De wethouder gaf aan dat StOK uitstekend in Boekenstad Deventer zal passen. Hij zei al uit te kijken naar de officiële opening in 2014 en naar het vervolg van het verhaal van In de Soete Suikerbol.

woensdag 28 augustus 2013

Zware kost en licht vertier: keuze genoeg in de nieuwe culturele programma's voor alle podia

Weet u al wat het gaat worden, de komende winteravonden? Wordt het een intieme culturele avond in de Kleine zaal van de Deventer Schouwburg, een Deventer Topstuk in Theater Bouwkunde? Of misschien een salsa-avond in het Burgerweeshuis of een performance in de School van Frieswijk ? Of toch vooral een aantal filmavonden in Filmhuis de Keizer?
Heerlijk om te kunnen kiezen, mooi om plannen te maken.

De VrijeTijdsmarkt die op zaterdag 7 september aanstaande van 11.00 - 16.00 uur wordt gehouden in de Lebuinuskerk biedt u de gelegenheid met heel veel culturele organisaties kennis te maken.

Daar staat ook een infostand van de Volksuniversiteit Stedendriehoek.Dacht u al na over een cursus over kunstgeschiedenis, een oriëntatiecursus dans, of bent u liever met uw stem bezig door opera te leren zingen: laat u informeren. Mocht u geen gelegenheid hebben naar de markt te gaan, loop dan even binnen bij Brink 70. De informatie ligt voor u klaar.

dinsdag 27 augustus 2013

Gedichten Deventer dichters nu op Dichtersblog

De gedichten van het Dichtercafé hebben een eigen plek op internet. Alle ruim 200 gedichten van de afgelopen twee jaar zijn overzichtelijk geplaatst op het Dichtersblog. Na elke bijeenkomst van het Dichterscafé (laatste dinsdag van de maand) worden de nieuwste gedichten binnen een week toegevoegd.

Een van de bijeenkomsten van het Dichterscafé
Inmiddels schuiven er circa dertig deelnemers aan in het Dichterscafé. Iedere maand is er een ander thema. Zo kan men zich laten inspireren door een onderwerp, een beroemde versregel, een poëet of een poëzievorm/stijl. Maar ook is er de vrijheid om een gedicht in te zenden, dat niet aan het thema refereert. De dichters dragen hun eigen gedicht voor en geven elkaar feedback. Dit gebeurt in een veilige, prettige sfeer. Soms is het serieus, dan weer wordt er uitbundig gelachen en een enkele keer wordt er spontaan een lied ingezet, al dan niet met muzikale begeleiding.

De laatste tijd zijn er zoveel inzendingen, dat er niet genoeg tijd is om ze allemaal te laten horen. Vandaar dat er onlangs enkele malen een zogeheten ‘kliekjesmiddag’ werd ingelast. Dit bleek niet voldoende, vandaar dat per augustus de bijeenkomsten met een half uur worden verlengd.

De dichters komen vanaf september iedere laatste dinsdag van de maand bij elkaar van 17.00 tot 19.00 uur in het Paviljoen Vogeleiland, Stationsstraat 2. Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

maandag 26 augustus 2013

Stadsgedicht: Stadshart

Wie wijst de weg uit de doolhof van mijn hart
dat mij in deze doolhof van de stegen
deed belanden? Wie onthult het geheim
dat schoksgewijs pulseert
door de kransslagaders van dit oord?
Wie roept de wijzen bijeen om het kleurrijk wonder
van de regenschermen te verklaren?

De stad, die mij het leven heeft verlengd met jaren
en waar ik geen toekomst zie daar zonder,
ademt in alle rust en onverstoorbaar voort
door wat er dagelijks passeert
en vertaalt zichzelf in klank, in ritme en in rijm.
Zo veel geschiedenis maakt verlegen,
maar ik zwerf door deze stegen vrij en onbenard.


© Herman Posthumus Meyjes


Een stadsdichter die, teruggetrokken vanachter zijn pc zijn poëtische schrijfsels enkel laat verspreiden door de daartoe geëigende media? Dat is niet wat Herman Posthumus Meyjes voor ogen heeft met zijn stadsgedichten. Die breng je naar de stad vindt hij.

Op zaterdag 24 augustus voegde de Stadsdichter de daad bij het woord en bracht op de kruising Spijkerboorsteeg met de Grote Overstraat tot zes keer toe ‘Stadshart’ ten gehore, dit onder grote belangstelling van het winkelpubliek. 

Stadsdichter Herman Posthumus Meyjes draagt voor. Foto Benne Solingen

vrijdag 16 augustus 2013

IJsselwilgen in de Deventer bibliotheek

De bibliotheek aan de Brink is een stoel rijker. Niet zomaar een stoel, een Kunststoel. Het meubelstuk is helemaal met de hand gemaakt door ontwerper Paul ten Voorde, van bijzonder hout. Wellicht herinnert u zich de karakteristieke wilgen die aan de overzijde van de IJssel stonden, ter hoogte van de Wilhelminabrug. Er zullen heel wat foto's van het IJsselfront van de stad zijn gemaakt waar deze bomen op de voorgrond staan. De bomen moesten worden verwijderd voor het project Ruimte voor de Rivieren.


Om iets van de waarde voor de stad te behouden is er een bestemming voor het hout gezocht waar iedere Deventenaar iets aan kan hebben. Met de plaatsing van de stoel in de bibliotheek is dat goed gelukt, vinden de waterschappen. In het ontwerp is de herkomst van het hout terug te zien: een wat grillige vorm, waarbij het lijkt alsof de stoel in elkaar is gevlochten. De zitting is gemaakt van touw met een sterke gelijkenis op wilgentenen vlechtwerk.

En de stoel zit toch lekker! Neem vooral eens plaats: u vindt de stoel op de eerste verdieping, tussen allerlei boeken over kunst, design en meubels.

dinsdag 13 augustus 2013

Programma Alliance Française Deventer

Net als afgelopen jaren zit er weer veel muziek in het programma voor het volgende seizoen van de afdeling Deventer van de Alliance Française. We starten, in samenwerking met Sociëteit de Hereeniging, met niemand minder dan de bekende Vlaamse publicist Bart van Loo. Sinds zijn maandelijkse optreden in De Wereld Draait Door, waar hij elke keer met veel humor een minicollege gaf over een thema met betrekking tot het Franse chanson, heeft menig Nederlander hem in zijn hart gesloten.

Ook zijn er, net als verleden jaar een paar chansonavonden  geprogrammeerd in samenwerking met de Bibliotheek Deventer.

In oktober een registratie van een ballet van de beroemde Belgische choreograaf Maurice Béjart, die een ballet heeft gemaakt op basis van een aantal chansons van Jacques Brel en Barbara (beide chanteurs zijn verleden jaar op een aparte avond aan de orde geweest).
Een maand later is er wederom een chansonavond in samenwerking met de Deventer Bibliotheek; deze keer zal een aantal optredens met filmbeelden van actuele zangers gepresenteerd worden onder de titel Chansons d’aujourd’hui.

Een vierde muziekprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met de School van Frieswijk; het betreft een muzikale collage van Passies en Havinga rondom de impressionistische componist Claude Debussy.

De School van Frieswijk biedt ook onderdak aan de voorstelling van de eenakter  La Voix Humaine van Jean Cocteau, die 50 jaar geleden gestorven is. De lezingen in het Frans vinden allemaal plaats in zalencentrum de Horst. Dat zijn er drie: een lezing van Sylvain Lelarge, die eens in de twee jaar een avond voor ons verzorgt. Deze keer zal hij het hebben over Le Système D (D staat voor Débrouille). Irène Tronchet werkt bij het toeristenbureau van Auvergne; zij zal ons voorlichten over deze streek. Marie-Thérèse Rouillard woont net als Sylvain Lelarge al vele jaren in Nederland. Zij geeft een lezing met de titel Une promenade à travers les Régions de France à la Découverte de leurs objets. En natuurlijk zijn er weer twee Franse films geprogrammeerd waarvan de titel nog niet bekend is.

Film naar de
 roman Thérèse Desqueyroux
Naast een aantal cursussen op allerlei niveaus om de Franse taal te leren zijn heeft de Alliance volgend seizoen drie extra cursussen gepland voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Franse cultuur: een cursus filosofie gegeven door mr. dr. Jaap Gruppelaar over het ontstaan en de ontwikkeling van het begrip tolerantie. Titel: De Franse Verlichting en het Hollandse Voorwerk. De cursus bestaat uit 6 colleges op maandagmorgen van 13  januari t/m 3 maart 2014. Twee andere cursussen betreffen een literair onderwerp en worden verzorgd door drs. Sandra van Die: drie bijeenkomsten naar aanleiding van de recente verfilming van de roman van François Mauriac, Thérèse Desqueyroux en drie bijeenkomsten over de romancyclus van Marcel Proust, A la recherche du Temps Perdu, dat honderd jaar geleden het licht zag.

Voor details van het programma op de website van de Alliance Française Deventer.

Jan Foeter

woensdag 7 augustus 2013

Vacature Voorleesvrijwilliger inloopochtenden BoekStart

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Kinderen die zijn voorgelezen, zijn later beter in taal wat een positieve uitwerking heeft op hun schoolprestaties. Je kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Vindt ook de Bibliotheek Deventer en is daarom de afgelopen jaren op verschillende manieren gaan investeren in voorlezen.

Voor de allerkleinsten neemt de bibliotheek deel aan het landelijke project BoekStart voor baby’s. Ouders worden gestimuleerd te gaan voorlezen als de kinderen nog heel jong zijn. Dat ze een steuntje kunnen gebruiken is zeker. Ouders zijn namelijk geneigd om te denken dat voorlezen aan baby’s niet erg zinvol is omdat ze niet (goed) verstaanbaar reageren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen vanaf een half jaar al woorden kunnen begrijpen. De bibliotheek adviseert bij het kiezen van leuke en passende boeken en geeft tips om met baby's voor te lezen.

Natuurlijk kun je ook heel veel leren van andere ouders. Om BoekStartouders de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, start de Bibliotheek Deventer in het nieuwe schooljaar met inloopochtenden in de vestiging Keizerslanden. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste voorleesvrijwilligers, die deze ochtenden willen gaan begeleiden.

Wat verwachten we?
Uw taak is ouders te laten zien hoe leuk en gezellig voorlezen kan zijn. U leest zelf voor aan de kinderen en zingt eventueel een liedje. Met de ouders praat u na en u helpt ze bij het kiezen van passende voorleesboeken. Uiteraard bent u een gastvrije ambassadeur van de Bibliotheek Deventer.

De inloopochtenden in de Bibliotheek Keizerslanden vinden wekelijks plaats op vrijdagochtend van
10.00 – 11.30 uur. Startdatum zal zijn:
vrijdag 4 oktober 2013

Wilt u meer weten? Bekijk de vacature! We zien uit naar uw reactie!

maandag 5 augustus 2013

Herman Posthumus Meyjes, de nieuwe stadsdichter van Deventer!

Herman Posthumus Meyjes tijdens een Dichterscafé
Herman Posthumus Meyjes volgt Lammert Voos op als Deventer stadsdichter. Op zaterdag 3 augustus, tijdens de 16e editie van Het Tuinfeest, maakte cultuurwethouder Robin Hartogh Heys dit bekend.

Herman Posthumus Meyjes is voor de Bibliotheek geen onbekende. Hij is initiatiefnemer van het Deventer Dichterscafé samen met Jos Paardekooper. Onder dit bezielend voorzitterschap komen er maandelijks dichters uit Deventer e.o. bijeen om hun poëtische schrijfsels aan elkaar voor te dragen en te toetsen. Al dan niet aan de hand van een thema. De Bibliotheek Deventer verleent ondersteuning aan dit initiatief.

Voor het idee, een café met dichters, liet Herman zich inspireren  op een biografie die hij las van de Russische revolutionaire dichter Vladimir Majakovski. Zoals Herman het zelf verwoordt: ”hierin staan levendige beschrijvingen van al of niet ondergrondse poëtische ontmoetingen, waar de emoties zo hoog opliepen dat men vrijwel kon spreken van moord en doodslag”. Dat sprak hem wel aan, zodat het café nu ruim 2 jaar een feit is.  Momenteel heeft zij haar domicilie gevonden in de kelder van La Perla, iedere laatste dinsdag van de maand.


Het eerste gedicht van de nieuwe stadsdichter
MAANDAGMORGEN IN HET NOORDENBERGKWARTIER

Ik wist niet dat de stad zo stil kon zijn
en dat de straten zich zo geruisloos om mij konden sluiten,
als een laken in een te strak opgemaakt bed,
als een overhemd te nauw gekocht,
als een keuken voor een te klein behuisd gezin,
als een kinderfiets met blokken op de trappers.

Ik wist niet dat ik de enige bewoner van deze wijk
zou kunnen zijn, als een drenkeling op een onbewoond eiland,
als een opvarende op een verlaten schip,
als een boer op een vereenzaamde hoeve.

Ik wist niet dat de stilte zo overtuigend kon zijn,
als van een in slaap gevallen hond,
als van een kind zonder vrienden.

Ik wist niet dat die stilte zo draagbaar kon zijn, 
als van een versleten, maar prettig zittend kledingstuk.

Ik wist niet dat ìk die grijsaard zou zijn die in de zon is ingedut.

Maar het is ook denkbaar dat mijn gehoorbatterij was uitgeput.

Herman Posthumus Meyjes

Gedicht ter gelegenheid van de bekendmaking van zijn verkiezing tot Deventer Stadsdichter op 3 augustus 2013.