donderdag 28 februari 2013

Nieuwbouw en bezuinigingen vragen om keuzes maken

Als je met minder geld toe moet, kun je een tijdje vooruit door hier en daar minder te doen en misschien wat meer bij de Aldi en de Lidl te kopen. Maar als het dan met nog minder moet ontkom je op een bepaald moment niet aan keuzes die gemaakt moeten worden. Zo ook bij de Bibliotheek Deventer.

De bibliotheek heeft een flinke bezuinigingsopdracht, die met de nieuwe bezuinigingen nog hoger kan worden. Dat betekent dat ook wij, naast hier en daar minder doen, ook keuzes moeten maken. Die uiteindelijk vastgesteld moeten worden door de gemeenteraad.

De bibliotheek kent een goede spreiding over de wijken en dorpen in de gemeente, waar ruim 50% van de bevolking regelmatig tot vaak komt. De vestigingen in de wijken en de dorpen zorgen voor 60% van de resultaten. Voor de bibliotheek is een goede spreiding van groot belang. Zeker kinderen horen in de buurt terecht te kunnen bij een bibliotheek. Over het belang van taal en lezen heb ik het hier al eerder gehad. Om de kosten van de gespreide bibliotheekvoorziening terug te brengen, zorgen we dat de bibliotheekfunctie onderdeel is of wordt van een multifunctioneel gebouw. Dat hebben we al gerealiseerd in Keizerslanden, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek. De plannen voor Diepenveen en Bathmen zijn vergevorderd.

Daarnaast zijn we bezig met nieuwbouw van de Bibliotheek Centrum in het SNS-gebouw aan de Stromarkt. De NV Bergkwartier is de eigenaar van het bankgebouw die de verbouwing voor de nieuwe bibliotheek ter hand zou nemen. Daarvoor zijn de plannen al ver uitgewerkt. Door de financiële veranderingen in de bankenwereld kan de NV Bergkwartier niet voor dezelfde kosten de verbouwing realiseren. Er zal een kleinere bibliotheek moeten komen om het haalbaar te maken, en de gemeente zal het project ter hand moeten gaan nemen omdat zij met gunstigere voorwaarden wel geld kan verkrijgen voor de noodzakelijke investering. Dat levert weliswaar vertraging op in de planvorming en de realisatie van de nieuwbouw Bibliotheek Centrum maar het resultaat zal een toekomstbestendige bibliotheek opleveren waar we kunnen inspelen op de veranderende functie van de bibliotheek.

Tot zover is er niks aan de hand. Maar vervolgens moeten we rekening houden met de bezuinigingen. Wat betekenen die bezuinigingen nu?

Hier en daar minder doen
In eerste instantie betekent dat 'hier en daar minder doen'. De bibliotheek zal de formatie met ca. 12,5% moeten afbouwen om kosten terug te brengen. Dat doen we o.a. door meer zelfbediening door te voeren. Gelukkig kan dat door verbeterde automatisering. Meer open met minder mensen noemen we dat. Zo gaat de Bibliotheek Centrum per maart op maandagmiddag open en op zaterdag een uur langer, terwijl we over het totaal minder uren inzetten. Het aantal zelfbedieningsuren stijgt.
In dit verband zullen ook de tarieven wat meer stijgen dan de trend. Ook de gebruiker vragen we iets bij te dragen.
De verplaatsing van de bibliotheek in Diepenveen naar Hof van Salland levert straks een bibliotheek op die meer open is maar minder kost (huisvesting én personeel) dan de huidige zelfstandige bibliotheek in Diepenveen.

Keuzes maken
Maar die maatregelen bij elkaar leveren niet voldoende op om alle bezuinigingen te realiseren. Er moeten ook keuzes gemaakt worden. Als we alle vestigingen open willen houden en vernieuwen komen we geld tekort. En dan is het nog de vraag is hoeveel we nog meer moeten bezuinigen als onderdeel van de voorgenomen Cultuurbezuiniging van € 700.000. De keuzes die gemaakt moeten worden komen op hoofdlijnen op het volgende neer.

Als we de nieuwbouw willen realiseren - zoals dat nu het plan is -  kunnen we niet alle vestigingen open houden.
Als we alle vestigingen willen open houden, moet de nieuwbouw goedkoper, kleiner of in het uiterste geval - niet doorgaan.

Dat is op hoofdlijnen de slotsom van alle scenario's die we gemaakt en doorgerekend hebben. Dat betekent dat we de komende weken met de gemeente aan de slag gaan om te kijken of en hoe een goedkopere nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Kunnen we de kosten van de nieuwbouw voldoende terugbrengen en toch een goede beleefbibliotheek realiseren.
Ergens in maart / april zal alle informatie beschikbaar zijn en zullen de uiteindelijke keuzevarianten gemaakt worden.

Als het er financieel op aan komt vinden we als bibliotheek goede spreiding nog belangrijker dan goede nieuwbouw. Maar we gaan alles op alles zetten om de combinatie voor elkaar te krijgen, door een goede nieuwe bibliotheek te maken die flink goedkoper is en toch het perspectief biedt voor een optimale beleefbibliotheek in het hart van de stad en de gemeente.

Jos Debeij
jdebeij@obdeventer.nlmaandag 25 februari 2013

Doe veilig belastingaangifte in Bibliotheek Centrum

Vanaf maandag 25 februari is het mogelijk om uw aangifte inkomstenbelasting 2012 digitaal en veilig te doen op een computer van de bibliotheek. Deze nieuwe service wordt aangeboden in de Bibliotheek Centrum aan de Brink. De pc’s in het digitaal centrum op de tweede verdieping zijn voorzien van de juiste software.

De aangifte via een computer van de bibliotheek verloopt nagenoeg hetzelfde als wanneer u thuis aan de slag gaat. Waar u rekening mee moet houden is dat u de aangifte op moet slaan op een eigen USB-stick als u de gegevens na verzending wilt bewaren. Opslaan op de bibliotheek pc betekent dat u alle gegevens kwijt raakt nadat de computer opnieuw opgestart wordt. Overigens kunt u altijd uw persoonlijke gegevens direct verwijderen via de knop ‘Opschonen documenten’ in het startmenu.

Op de pc’s in het digitaal centrum vindt u een korte uitleg. Medewerkers van de bibliotheek kunnen u helpen met opstarten. Zij kunnen geen inhoudelijke vragen beantwoorden.

U logt in met DigiD, dus vergeet uw gegevens niet mee te nemen.

Schermafbeelding van de nieuwe startschermen op de publieks-pc's


zondag 24 februari 2013

Bibliotheek Centrum ook op maandag open

Per 4 maart 2013 is de Bibliotheek Centrum aan de Brink langer open. Voortaan kunt u er ook op maandagmiddag vanaf 13.00 uur, en op zaterdag tot 17.00 uur terecht. Het is een wens van veel klanten die we kunnen realiseren door het uitbreiden van het aantal zelfservice-uren op andere dagen.

Tijdens zelfservice-uren kunt u in de bibliotheek terecht voor het lenen en terugbrengen van media, het lezen van kranten en tijdschriften, pc-gebruik voor internet en dergelijke. Kortom, voor alles wat u als klant ‘zelf kunt’. Heeft u hulp nodig bij het bedienen van de zelfservice-apparatuur? Dan is er natuurlijk wel iemand om u te helpen.

De nieuwe openingstijden per 4 maart in de Bibliotheek Centrum:

Dag Openingstijden Zelfservice-uren
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag 09.30 - 20.00 uur 09.30 - 13.15 uur
Woensdag 09.30 - 18.00 uur 09.30 - 13.15 uur
Donderdag 09.30 - 20.00 uur 09.30 - 13.15 uur
Vrijdag 09.30 - 18.00 uur 09.30 - 13.15 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur


donderdag 21 februari 2013

Stadsgedicht: Echo's

de rivier eist ruimte, wil extra geulen en haar
sluimerende echo kruipt langs de lege plekken
in de stad, de verdwenen gezichten en wekt
het slapende collectieve geheugen

de bommen discrimineerden niet, vergaten zelf
nooit en bedreigen  nog steeds de mensen in het gebied
langs de bruggen, de eeuwig jeugdige dood galmt
dreigend weer zijn bloederig stalen lied

schuld heeft vele gezichten en is nooit zwart-wit:
de geallieerden bombardeerden de verkeerde
spoorlijn, de schande is nooit gewist,  dit zal
voor altijd de stad van Etty Hillesum zijn,

de treinen die op maartse zondagen stil staan,
zeventig jaar geleden bleven ze gaan, onstuitbaar
naar het oosten en er zal nooit geen kaddisj
meer gezongen worden in de Deventer synagoge

© Lammert Voos

Het treinverkeer van en naar Deventer en de scheepvaart op de IJssel zijn in maart en april gedurende maximaal vijf zondagen en een zaterdag gestremd. De afsluiting is nodig voor het ruimen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog, aldus waterschap Groot Salland. Rijkswaterstaat graaft bij Deventer geulen langs de IJssel om de rivier bij hoge waterstanden meer ruimte te geven. Bij Deventer is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten. Om die reden heeft een gespecialiseerd bedrijf het af te graven gebied met behulp van scans en metaaldetectoren onderzocht. Daarbij zijn tot nu toe 14 bommen gevonden. (Bron: Stentor/Deventer Dagblad)

woensdag 20 februari 2013

Boerhaave-leerlingen doen bieb aan tijdens Cultuurroute

Het was een invasie, maar dan wel een hele leuke op woensdag 13 februari. Ruim 120 leerlingen van klas  2 van het Etty Hillesum Lyceum locatie Boerhaave bezochten de Bibliotheek Deventer als onderdeel van een programma waarin ze kennis maken met culturele instellingen in de stad. In groepjes van 15 kwamen ze zowel naar de Bibliotheek Centrum als in Keizerslanden en Colmschate. Druk, maar door de gemotiveerde instelling van de leerlingen en begeleiders was het een interessante dag.

Op bezoek in de Bibliotheek Keizerslanden
Hoewel de bibliotheek geen vast programma heeft voor het Voortgezet Onderwijs staat ze altijd open voor samenwerking. Soms gezocht op initiatief van de bibliotheek zelf, zoals tijdens Gedichtendag samen met Arkelstein en Boerhaave. Soms op verzoek van de school, zoals met de historische speurtocht door leerlingen van Het Stormink en nu dus de Cultuurroute met Boerhaave. Leerlingen maken kennis met de bibliotheek en de bibliotheek blijft voeling houden met de jeugd van tegenwoordig.

Zou deze jeugd van 13-14 jaar nog wel in zijn voor het maken van een animatiefilmpje. We vroegen het ons af en namen de gok. Geen slechte bleek al snel. Met zichtbaar plezier zetten leerlingen zich aan het kleien van figuurtjes, het bedenken van een kort verhaaltje om het vervolgens snel te filmen. De resultaten waren misschien niet allemaal Oscar-waardig maar zeker moeite waard.


Uiteraard wil je als bibliotheek meegeven wat je voor jongeren kunt betekenen. Om ze op een lichtvoetige manier te wijzen op de uitgebreide collectie en kennis en kunde van de diverse medewerkers werden leerlingen aan een quiz gezet. Andere groepen liepen met tablets rond om medewerkers te interviewen, foto's te maken en de bevindingen op te sturen naar een speciaal hiervoor in het leven geroepen weblog.

Wat is dat dan, Boekstart voor Baby's?
Vraag het gewoon een ouder.
Voor ons als medewerkers was het mooi om te zien hoe gemotiveerd de meeste jongeren aan de slag gingen. En hoe hun beeld van 'die saaie bibliotheek' toch een beetje om ging. Missie geslaagd en op naar de volgende ronde op 29 mei.

vrijdag 15 februari 2013

Deventer Voorleeswedstrijd 2013: en de winnaars zijn...:

Woensdag 13 februari was de finale van Deventer Voorleeswedstrijd. Er waren dit jaar 25 leerlingen uit de groepen 7 en 8 in de race om voorleeskampioen van Deventer te worden.
We hadden dit jaar een record aantal deelnemers. Ook deden er dit jaar bijna net zoveel jongens als meisjes mee. Onder veel belangstelling werd uit veel verschillende boeken voorgelezen.

Het is wel lef hebben: met een microfoon voor je neus voor zo'n 80 man publiek voorlezen!

 Een deskundige jury moest beslissen welke 2 kandidaten verder mochten naar de regionale ronde.
De jury bestond dit jaar uit : Gerry Platenkamp, kinderboekwinkel Mancemax, Carlijn van Bosheide, student PABO en winnaar van de voorleeswedstrijd PABO-studenten, Carlo Verhaar, bureau voor tekst en communicatie en Jos Debeij, directeur bibliotheek Deventer.
Er rustte op de jury een zware taak om 2 kampioenen aan te wijzen. Gelukkig werden de voorlezers en toeschouwers tijdens het juryberaad vermaakt dor het duo Limai met een spannende en muzikale quiz.

Het duo Limai in actie tijdens hun spetterende  pauzeact

Gelukkig heeft de jury, na lang beraad, unaniem 2 winnaars gekozen en dat zijn: Jette Zuidwijk van Montessorischool L 'Ambiente (loc. Vijhoek) en Daan Holleman van KBS de Vijf-er.

Eén van de twee winnaars: Jette Zuidwijk

Jette las voor uit Kidnep, geschreven door Karen van Holst Pellekaan en Daan las voor uit Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens.
We wensen Jette en Daan veel succes bij de regionale ronde en willen alle voorlezers bedanken voor hun inzet om deze finale tot een groot succes te maken!

dinsdag 5 februari 2013

Franse gedichten vertaald en gezongen

Traduire c’est trahir (vertalen is verraden). Als dit gezegde al opgaat voor proza, voor poëzie geldt het des te sterker. Als de vertaler tenminste recht wil doen aan het origineel, zowel qua inhoud als qua vorm. Een gedicht vertalen is op eieren lopen. De inhoud van een gedicht kan al onoverkomelijke problemen opleveren: de meeste gedichten zijn vatbaar voor meer dan één interpretatie en de vertaler mag hopen dat zijn versie evenveel ruimte biedt.

Het vertalen van een vormvast gedicht is een heidens karwei: de vertaler is genoodzaakt ritme en rijm zoveel mogelijk met het origineel overeen te laten komen. Kortom: een vertaler van poëzie moet van puzzelen houden en veel geduld hebben. Maar als het dan lukt, kan hij zich met recht op de borst slaan. Een vormvast gedicht uit het Frans vertalen levert een extra probleem op: de klemtoon van Franse woorden valt altijd op de laatste lettergreep, zodat vrouwelijke rijmen vrijwel uitgesloten zijn (bij een vrouwelijk rijm valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep van het rijmwoord, bijvoorbeeld wagen). Toch zijn diverse vertalers erin geslaagd Franse poëzie in het Nederlands om te zetten. Ik noem er een paar:
  1. Ernst van Altena met de vertaling van de gedichten van François Villon uit het middel Frans en uit het Bargoens en van een aantal chansons van Jacques Brel (een chanson is een gezongen gedicht). Villon leefde in de 15de eeuw. Van Altena heeft ook een bundel vertaalde poëzie op zijn naam staan van occitaanse troubadours. Titel: Daar ik tot zang wordt aangespoord
  2. Paul Claes heeft een lijvige bundel samengesteld van 100 uit het Frans vertaalde gedichten, van de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw met een interessante inleiding bij elke dichter. Titel van de bundel: De Tuin van de Franse Poëzie.
  3. De bloemen van het kwaad
  4. Petrus Hoosemans met de vertaling van een aantal gedichten uit de bundel Les Fleurs du Mal van de 19de eeuwse dichter Charles Baudelaire.
  5. Koen Stassijns vertaalde een aantal gedichten van Victor Hugo onder de titel: De Mooiste van Victor Hugo.
  6. Een aantal gedichten van de 20ste eeuwse dichter Jacques Prévert is vertaald door Wim Hofman. De titel van deze bundel verwijst naar één van de vertaalde gedichten: We Schilderen een Vogel.
  7. Er bestaat ook een vertaling van Gedichten van Rutebeuf, gebloemleesd en geannoteerd door Clem Schouwenaars. Rutebeuf is een Middeleeuwse dichter.
  8. Ook de fabels van Jean de la Fontaine zijn vertaald door M.G.L van Loghem of nagevolgd door de dichterdominee J.J.L. ten Kate. Beide uitgaven zijn verluchtigd met prenten van Gustave Doré.
  9. Een bundel Moderne Franse Poëzie van diverse vertalers is samengesteld door Guus Luijters.
In de regel zijn in bovengenoemde publicaties het Franse gedicht en de vertaling in het Nederlands naast elkaar afgedrukt.
  
Ik heb aan den lijve ervaren hoe lastig het is een gedicht uit het Frans te vertalen, toen ik voor een programma van de Alliance Française Deventer in de Deventer Bibliotheek een paar gedichten waar ik geen vertaling van vond, zelf heb vertaald. Een van die gedichten staat hieronder. Het is van de surrealistische dichter Robert Desnos.

La Fourmi     De Mier
Une fourmi de dix-huit mètres              
Avec un chapeau sur la tête
Ça n'existe pas ça n'existe pas

Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards
Ça n'existe pas ça n'existe pas

Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n'existe pas ça n'existe pas

Et pourquoi pas ?
Een mier van minstens achttien meter
Op zijn kop een bisschopsmijter
Dat bestaat toch niet dat bestaat toch niet

Een mier die speelt voor paard en wagen
En pinguïns op zijn rug kan dragen
Dat bestaat toch niet dat bestaat toch niet

Een mier die zich bedient van Frans
Maar ook van Russisch en Japans
Dat bestaat toch niet dat bestaat toch niet

En waarom niet?


La Fourmi/De Mier is één van de gedichten die op maandag 11 februari 2013 ten gehore zullen worden gebracht in de Deventer Bibliotheek. In samenwerking met de Alliance Française Deventer wordt daar om 20.00 uur een programma gepresenteerd met vertaalde (Franse) gedichten, die op muziek gezet zijn en gezongen worden door populaire zangers als Brassens en Barbara. La Fourmi wordt gezongen door Juliette Gréco. Het programma heet: Poésie & Chanson.

Jan Foeter

maandag 4 februari 2013

Muzikale boekpresentatie valt in de smaak

Rob Godthelp de Deventer schrijver
Noteerde met zeer grote ijver
Een boek vol met rijm
En 't is geen geslijm
'Limericks voor kinderen' is een blijver

Ze nodigen in ieder geval uit tot zelf proberen, de limericks in het boekje van Rob Godthelp. En dat is nou juist wat de schrijver wil. Vooral kinderen aansporen om de vijfregelige gedichtjes met het rijmschema aa bb a op papier te zetten. Het boekje geeft voorbeelden, maar ook handvatten voor docenten om er op school mee aan de slag te gaan. Zaterdag 2 februari werd 'Limericks voor kinderen' officieel gepresenteerd in de Bibliotheek Deventer.

Jan Gerritsen (links) en Roy Kuschel
Ze nodigen ook uit om op muziek gezet te worden. Muzikanten Jan Gerritsen en Roy Kuschel lieten horen hoe het klinkt als limericks 'gerapt' worden. Tijdens een workshop lime-raps op de school voor praktijkonderwijs Arkelstein, hebben Jan en Roy met leerlingen limericks gemaakt. Op Nationale Gedichtendag hebben de leerlingen zelf gerapt maar tijdens de boekpresentatie waren het Jan en Roy. Uiteraard ontkwam Rob Godthelp er niet aan om een gedicht uit zijn boek te rappen.

Jan Rensink
Het officiële gedeelte bestond uit een eigenzinnige, humoristische en zeker ook zeer deskundige inleiding over poëzie en de limerick door de initiatiefnemer van het Deventer Dichterscafe, Herman PosthumusMeyjes. Daarna werd het eerste exemplaar van Godthelps boek aangeboden aan de directeuren van het openbaar onderwijs in Deventer en Zutphen: Jan Rensink en Henk Mulder.

De openbare scholen in Deventer gaan in ieder geval met het boek aan de slag. Er komt een limerickwedstrijd tussen de groepen acht van de 30 basisscholen. De winnende gedichten komen in Het Blad (van het openbaar onderwijs). De lime-raps zijn inmiddels op cd gezet en zullen de leerlingen zeker inspireren om een mooie, spannende of actuele limerick te maken.

vrijdag 1 februari 2013

Muziek mooie inspiratiebron Dichtersavond 2013

Nationale Gedichtendag werd in Deventer traditiegetrouw afgesloten met de Dichtersavond in Theater Bouwkunde. In een bomvolle zaal luisterde het publiek naar de 15 genomineerde gedichten en zag wethouder van cultuur Robin Hartogh Heys de winnaars bekend maken. Ria Westerhuis sleepte de eerste prijs in de wacht met haar ritmische 'Nobody's wife'. Wouter Klein Velderman won met 'Bode Blues' de speciale wedstrijd van 3 Havo-leerlingen van Boerhaave.

Gezellige drukte in Theater Bouwkunde
Jong en oud
De reguliere wedstrijd staat open voor iedereen. Jong en oud mag een gedicht inzenden als het maar een een paar criteria voldoet. De belangrijkste daarvan is het thema dat dit jaar muziek was. Jong en oud is een vrij ruim begrip, maar tot nu toe leverde het alleen maar gedichten van volwassenen op. Dit jaar ontstond er een kleine en maar duidelijk aanwezige trend; kinderen die een gedicht insturen. Tussen de ruim 80 inzendingen zaten er een aantal van zeer jeugdige inzenders. Deze gedichten hebben dezelfde procedure ondergaan als alle andere. Anoniem en in een uniform lettertype werden ze gepresenteerd aan de jury bestaande uit voorzitter Jos Paardekooper, Jeroen Schwarz, Bep Spa en Jan Kruse. Uiteindelijk wist geen van de 'jonkies' het te schoppen tot genomineerde, maar het heeft de organisatie wel aan het denken gezet over een gedichtenwedstrijd speciaal voor kinderen.

De dikke dame
Inspirerend
Muziek bleek een mooie en veelzijdige inspiratiebron. De jury verbaasde zich over de vele invalshoeken die gevonden zijn door de dichters. Zo bezong één van de genomineerden zijn geliefde dikke dame terwijl haar haar streelde en vasthield op het podium. Muziek haalt herinneringen op aan mooie en minder mooie tijden en het geeft ritme en tempo.

'Nobody's wife' scoorde gelijk hoge ogen bij alle juryleden en al snel werd duidelijk dat het gedicht van Ria Westerhuis uit De Wijk de winnaar moest zijn. Helaas was zij zelf niet aanwezig om haar gedicht voor te lezen. Die taak werd uitgevoerd door Bep Spa die samen met Jan Kruse de avond presenteerde.

Leest u hier zelf het gedicht:

Nobody’s wife
Ze zaten al uren
achter een leeg glas
zij walste met haar lange vingers
om het viltje
hij draaide -rond en rond-
een sigaret
keek likkebaardend
naar elke dancing queen
zij at van nijd haar lippen
bloedjesrood.
bood enkel weerstand
door
het klakken van haar hakken
in het ritme van the beat

De tweede prijs ging naar Frank van der Velde met ‘Het geluid van een stervend huis’. Dick Smeijers' gedicht 'Pas de deux' werd derde.

Boerhaave
 Genomineerd en op het podium
met presentator Jan Kruse
Dichten is niet heel erg populair onder jongeren. Dat bleek wel uit de antwoorden die Jan Kruse kreeg van de genomineerde jongeren van het Etty Hillesumlyceum, locatie Boerhaave. Gevraagd naar hoe vaak ze dichten en of ze het leuk vonden kwamen de Havo-3 leerlingen met antwoorden als; 'voor Sinterklaas' en 'nou, eigenlijk niet echt'. En toch waren ze er allemaal, de zeven genomineerden, vaak nog gekleed op de avond ook. En ze lazen allemaal hun eigen gedicht dat overigens vrij van een thema was.

Onder leiding van de dichters van de School der Poëzie schreven rond de 100 leerlingen hun gedicht tijdens een workshop. Vooral van één gedicht was de jury onder de indruk. Helaas bleek dat gedicht onder naam van een andere auteur ook terug te vinden op het internet. Daarmee steeg Wouter Klein Velderman terecht naar de winnende plek. Sandra van der Geest ging van 3 naar 2 met 'Het zoute zand' en nieuw binnen op drie een ode aan het moederhart van Willem van Hoogstraten.

Lees het winnende gedicht:

Bode Blues
Wij sabbelden aan het elastiek van de postbode
Wij sabbelden tot het elastiek op was
De brieven gromden jaloers in de fietstassen
De brieven gromden terecht
Wij sabbelden aan het elastiek
Wij sabbelden tot vervelens toe
De brieven gromden niet zo luid meer
De brieven waren op

Alle aanwezige winnaars op een rij samen met de wethouder.
Van links naar rechts: Wouter Klein Velderman, Willem van Hoogstraten, Sandra van der Geest,
Frank van der Velde, Dick Smeijers en Robin Hartogh Heys.

Clean Pete
Zoals elk jaar proberen de organisatoren van de Gedichtenavond; de Bibliotheek Deventer, Theater Bouwkunde en de Stentor, een muzikale act te vinden die past bij het gevoel van de avond. De tweelingzussen Loes en Renée Wijnhoven voldeden meer dan goed. Hun ontroerende en vaak ook humorvolle teksten, gezet op eenvoudige en maar krachtige muziek werd beloond met een zeer gul applaus van het publiek.