vrijdag 28 december 2012

Gele Bus zoekt sponsorsIn het Voorleesjaar 2013 wil deze Gele Bus door Deventer gaan touren met extra veel verhalen. Want voorlezen is niet alleen leuk. Je wordt er ook nog eens een wijzer van en de woordenschat wordt er flink groter van. En dat is mooi meegenomen, vooral voor kinderen in taalarme gezinnen. Extra geld kan zorgen voor extra veel voorleesactiviteiten. Geef het Voorleesjaar een duwtje in de rug en sponsor onze Gele Bus.

Leesplezier
1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd, bijna 1 op de 10 Nederlanders. Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand van 2.000 woorden. 25% van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van 2,5 jaar (bron: onderwijsinspectie).

Met  15 minuten vrij lezen per dag wordt de woordenschat van een kind vergroot met 1000 woorden per jaar! Het gaat om het maken van leeskilometers! En als kinderen plezier in lezen krijgen zullen ze meer gaan lezen, worden ze beter in lezen en in taal, kunnen beter leren en krijgen ze meer kans om goed te participeren in de maatschappij!

Jaar van het voorlezen
2013 is het Jaar van het Voorlezen in Nederland en Vlaanderen! Het hele jaar zullen activiteiten in bibliotheken, boekhandels en op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het teken staan van het Voorlezen. Uiteraard ook in boekenstad Deventer.

De bibliotheek doet al veel aan voorlezen en vertellen. Er wordt in alle vestigingen voorgelezen. Met de VoorleesExpress  wordt 20 weken lang door vrijwilligers in gezinnen voorgelezen.


De bibliotheek organiseert jaarlijks het vertelfestival, elke winkelzondag een vertelvoorstelling in de bibliotheek aan de Brink en verteltheater in wijken en dorpen van Deventer. In 2013 willen we héél véél extra activiteiten rond voorlezen organiseren en daarvoor zoeken we uw steun.

Verhalen uit de Gele Bus
Tijdens de Kerstbijeenkomst van de Bibliotheek Deventer in 2011 vertelt directeur Jos Debeij over zijn plan om de Citroën HY oldtimerbus, een eind gerestaureerd en zorgvuldig geel gespoten met spuitbussen van de HEMA door onze gewaardeerde en veel te jong overleden collega Henk Kamp, in te gaan zetten als symbool voor leesplezier. En daarmee als symbool om kinderen door taal meer ontwikkelingskansen te geven.  Bijna een jaar later is de bus door enthousiaste vrijwilligers van het Citroën HY team Holland gerestaureerd tot één van de beste en mooiste HY bussen in Nederland. We zijn Gerard Meeuwsen, Frans Gabriël en Gerard Bolder erg dankbaar voor het geweldige werk dat ze geleverd hebben.
De bus is - bij wijze van sponsoring - APK gekeurd en in onderhoud genomen door Bosch Car Service Autotess Deventer.

 
Theatrale vertellers
In 2012 is een groep theatrale vertellers van start gegaan. Ze hebben programma’s gemaakt met verhalen en liedjes voor kinderen, met een zeer geslaagde debuut gemaakt op het Vertelfestival in september en een mooi Kerstprogramma afgelopen week. Ze gaan in 2013 op pad met een groot aantal voorlees- en vertelprogramma’s.  Deze Verhalen uit de Gele Bus worden opgevoerd in de bibliotheek en op andere plekken in Deventer, bijvoorbeeld tijdens evenementen, bij acties op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, of op een mooie dag in een park kinderen of ouderen te verwonderen met verteltheater of prachtige voorleesboeken.


Want meer lezen en voorlezen, betekent beter worden in taal. En door betere taal heb je meer kansen op school en een goede ontplooiing! De Bibliotheek Deventer zal de programmering uitbreiden in samenwerking met diverse partners zoals Zorggroep Solis, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en DRTV.

De Gele Bus zoekt aandeelhouders
Geef de Gele Bus een duw in de rug en help mee het Voorleesjaar 2013 een succes te laten worden. Zorg dat de Gele Bus ook daarna door Deventer kan blijven rijden met mooie voorleesprogramma’s!
De Gele Bus is een extra intensief Voorleesprogramma dat de bibliotheek wil realiseren naast de reguliere (voorlees)activiteiten waarvoor de bibliotheek wel gesubsidieerd wordt. Daarom is uw steun nodig.

Daarvoor heeft de Bibliotheek Deventer € 15.000 nodig. Een deel is voor het inrichten en laten rijden van de bus en een ander deel is voor veel extra voorleesactiviteiten. Een financieel overzicht vindt u in de bijlage.

Aandeelhouders in taalontwikkeling
De bibliotheek zoekt 30 ‘aandeelhouders in taalontwikkeling‘,
Er zijn twee soorten aandeelhouders
- Bedrijven, fondsen serviceclubs e.d. : in de vorm van een of meer aandelen ad. € 500,-
- Personen: in de vorm van een of meer steunaandelen ad. € 5,-

Ook sponsoring ‘in natura’ is mogelijk, zoals het verzorgen van het onderhoud door AutoTess.

Als tegenprestatie zorgt de Bibliotheek Deventer voor vermelding van alle namen van de aandeelhouders van de Gele Bus op website en publicaties. Andere tegenprestaties zijn in overleg ook mogelijk.

Het eerste begin is er
AutoTess was de eerste sponsor van de Gele Bus door de APK-keuring en bijbehorende reparatie als sponsor uit te voeren. De personeelscommissie van de bibliotheek heeft  aangegeven in 2012 geen kerstpakket voor alle medewerkers en vrijwilligers te willen krijgen en zelf voor hapjes en drankjes te zorgen bij de jaarlijkse Kerstbijeenkomst en het bedrag dat daarmee uitgespaard wordt beschikbaar te stellen voor de Gele Bus. Tijdens de Kerstbijeenkomst is daardoor een bedrag van € 2000,- aangeboden. De Stichting Vrienden van de Bibliotheek hebben op hetzelfde moment een bedrag van € 3.000,- beschikbaar gesteld.
Graag danken we AutoTess, onze medewerkers en het bestuur van de St. Vrienden van de bibliotheek voor deze bijdragen!

Doet u ook mee?
Zorgt u mee voor een extra bijzonder Voorleesjaar 2013? Geeft u de de Gele Bus een duw in de rug? Wilt u ook aandeelhouder in taalontwikkeling worden?

Stuur ons een Email of maakt een bedrag over op bankrekening 93.30.56.850 t.n.v. openbare bibliotheek Deventer o.v.v. Gele Voorlees Bus

Informatie
Binnenkort kunt u meer vinden over de Gele Bus op www.bibliotheekdeventer.nl, en de Gele Bus liken op Facebook en volgen op Twitter.

Wilt u meer weten? Neem dan  contact op  met Jos Debeij (jdebeij@obdeventer.nl) of Karin Barth (kbarth@obdeventer.nl) – tel. 0570-675700.


donderdag 27 december 2012

B.B.B., drie groten van het Franse Chanson


Liefhebbers van het Franse chanson konden in de herfst van 2012 goed aan hun trekken komen. In elke herfstmaand werd een Franse zanger gepresenteerd in de Bibliotheek Centrum. Het initiatief daartoe was genomen door de afdeling Deventer van de Alliance Française. Na een korte inleiding werd een concertregistratie op dvd  vertoond van een topper van het Franse chanson, in september Jacques Brel (1929-1978), in oktober Georges Brassens (1921-1981) en in november Barbara (1930-1997). Alle drie hebben ze een moeizame start gekend in de jaren vijftig en alle drie zijn ze in korte tijd razend populair geworden, niet alleen in Frankrijk, maar ook daarbuiten. En alle drie vertegenwoordigen ze het “literaire” chanson, maar dat is eigenlijk een merkwaardige term, want elk chanson is in de eerste plaats een gedicht. Alle drie zijn ze “auteur-compositeur-interprète”, dat wil zeggen, ze schrijven zelf de teksten, zetten die op muziek en zingen die.  En alle drie behoren ze tot mijn persoonlijke favorieten en ik heb ze alle drie in levende lijve op het toneel gezien.

Jacques Brel
Van deze drie “chanteurs” is de francofone Vlaming Jacques Brel in Nederland het bekendst. Afkomstig uit de Brusselse bourgeoisie richt hij zijn satirische pijlen op diezelfde bourgeoisie: wie kent nou niet zijn venijnige Les Bourgeois, een chanson dat hij ook in het Nederlands heeft gezongen in de vertaling van meester-vertaler  Ernst van Altena. Daarnaast heeft hij vaak over de liefde gezongen; vaak stelde een aanbeden vrouw teleur (bijvoorbeeld Madeleine, die hem een blauwtje liet lopen), maar hij kon ook met tederheid over een geliefde zingen (Marieke, het enige chanson, dat hij gedeeltelijk in het Vlaams zingt). Toen een paar jaar geleden het mooiste chanson gekozen werd eindigde zijn  Ne me quitte pas op de eerste plaats. Elke keer als ik het hoor, ontroert het me.

Georges Brassens
Qua presentatie is er geen groter contrast denkbaar dan tussen Jacques Brel en Georges Brassens. Brel onderstreept elk woord met expressieve mimiek en heftige gebaren, Brassens staat roerloos op het toneel en kan zo nu en dan, als hij iets ondeugends heeft gezongen, een malicieuze glimlach niet onderdrukken. Ook hij bestookt de burgerij met satirische teksten, bijvoorbeeld in Le gorille, een hilarische aanklacht tegen de doodstraf toen deze in Frankrijk nog niet afgeschaft was. Maar daarnaast ook vertederende chansons over liefde (Les sabots d’Hélène) en vriendschap (Chanson pour l’Auvergnat). In veel van zijn chansons belijdt hij een persoonlijk individualisme (La mauvaise réputation). Zijn vermogen zich in te leven in andere mensen is ongeëvenaard (La complainte des filles de joie).

Barbara is haar zangloopbaan begonnen met het zingen van Brel en Brassens, maar haar doorbraak kwam pas toen ze haar eigen nummers bracht. Met haar ijle stem weet ze op sensitieve, ja vaak sensuele wijze haar publiek te veroveren. Naar haar kijken op filmdoek levert een intieme ervaring op, meer nog dan op toneel. Je bent als toeschouwer heel dichtbij en het is erg moeilijk om haar verleidingskunsten te weerstaan, zeker als er een close up van haar optreden is gemaakt. Ook zij bezingt diverse aspecten van de liefde, bijvoorbeeld in Pierre, dat hoofdzakelijk bestaat uit geneurie over haar geliefde die ze thuis opwacht en die ze allerlei alledaagse dingen wil zeggen. In Nantes zingt ze over de dood van haar vader en dat chanson kan ik haast niet met droge ogen beluisteren.

Jan Foeter

dinsdag 18 december 2012

Deelnemer BiebPanel wint jaarabonnement

Mevrouw F. Wierenga – van Winkelhoff heeft maandag 17 december uit handen van Babette Granberg, teamleider Bibliotheek Centrum, symbolisch een jaarabonnement ontvangen als dank voor haar deelname in het Biebpanel.

Babette Granberg (l) overhandingt
mw. Wierenga - van Winkelhoff de prijzen
Biebpanel is het online klantenpanel van bibliotheken. Deelnemende bibliotheekbezoekers kunnen hun mening geven over allerlei zaken die spelen bij hun bibliotheek, zoals de collectie, de inrichting, dienstverlening en activiteiten, etcetera. Mevrouw Wierenga – van Winkelhoff doet al vanaf het begin met plezier mee met Biebpanel. Met haar kinderen is zij een trouwe bezoeker van de bibliotheekvestiging Colmschate. Ze is zeer te spreken over de Biebpanel-enquêtes: “Ze zien er verzorgd uit en het invullen gaat snel”. Ze gebruikt de prijs om haar eigen abonnement een jaar te verlengen.

De mening van de bibliotheekbezoekers is voor de bibliotheek van groot belang. Regelmatig worden de panelleden door de bibliotheek geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken en eventuele veranderingen die de Bibliotheek Deventer heeft doorgevoerd naar aanleiding van de onderzoeken in en om de bibliotheek. Bovendien maken de deelnemers eens per jaar kans op een prijs.
Bibliotheekgebruikers die interesse hebben om Biebpanel-lid te worden kunnen zich opgeven via de site www.biebpanel.nl. Leden ontvangen ongeveer eenmaal per 3 maanden per e-mail een uitnodiging voor een online vragenlijst.

dinsdag 11 december 2012

Aanmoedigingsprijs voor Stichting Theater 60+

Het is niet omdat ze zelf op de planken staan maar omdat ze ervoor zorgen dat ouderen naar theater kunnen. De vrijwilligers van de Stichting Theater 60+ hebben in de twee jaar van hun bestaan al een paar duizend 60-plussers vervoerd en begeleid naar speciaal geselecteerde voorstellingen in de Deventer Schouwburg. Deze positieve prestatie verdient positieve aandacht vindt de Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer en riep daarom op dinsdag 11 december Theater 60+ uit tot de winnaar van Aanmoedigingsprijs 2012.

Ten overstaande van een volle zaal van de Bibliotheek Centrum aan de Brink ontving voorzitter Rutger Jan van Woerden van de Stichting Theater 60+ de prijs uit handen van raadslid Bep Spa. De Aanmoedigingsprijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro en, in principe, een wisselbeker. In principe want tot haar grote ontsteltenis liet Spa het kunstwerkje aan stukken vallen op de grond. Voor Van Woerden overigens geen reden om minder trots en blij te zijn met de gehavende prijs.

Voor de 4e editie van de Aanmoedigingsprijs van de Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer werden in totaal acht vrijwilligersorganisaties voorgedragen. Ze voldeden allemaal aan het criterium om bij te dragen aan een positieve beeldvorming van ouderen. Daaruit werden door de jury, onder leiding van voorzitter Henk van Baalen drie organisaties genomineerd. Naast Theater 60+ was er een nominatie voor Power (Prettig Ouder Worden En Reflecteren) Diepenveen dat een netwerk wil zijn van bewoners van Diepenveen met pensioen en met pit. De derde nominatie was voor de Stichting Thuis Sterven waaraan vrijwilligers verbonden zijn die stervenden en hun mantelzorgers bij staan tijdens de laatste levensfase.

De Bibliotheek Deventer biedt ondersteuning en een podium aan de Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer om jaarlijks de Aanmoedigingsprijs uit te reiken.

maandag 3 december 2012

Componeer voor de Gedichtenwedstrijd 2013

Begin 2013 is er in Nederland en Vlaanderen weer volop aandacht voor poëzie. Op 31 januari staat de 14e Gedichtendag op de agenda die de start vormt van de gloednieuwe Poëzieweek. De Deventer dichters worden wederom uitgedaagd iets te schrijven voor de Gedichtenwedstrijd. Of liever misschien, te componeren want Muziek is het thema waarom alles draait.

Poëzie en muziek zijn nauw met elkaar verbonden. Al in de klassieke oudheid werden gedichten met instrumenten begeleid. En nog steeds maken zowel de dichter als de muzikant dankbaar gebruik van harmonische klankkleuren, meerstemmige melodieën, en opzwepende ritmes om hun verhaal te vertellen. Poëzie swingt en jivet, ontroert en vervoert, rapt en rockt als nooit tevoren. Anna Enquist schrijft de Gedichtendagbundel 2013; getiteld Een kooi van klank!

Gedichtenwedstrijd
Laat u net als Anna Enquist inspireren door het thema en schrijf een gedicht voor de Deventer Gedichtenwedstrijd, traditiegetrouw georganiseerd door Theater Bouwkunde, de Stentor en de Bibliotheek Deventer. Een deskundige jury zal een oordeel vellen en de genomineerden voor een prijs worden uitgenodigd hun gedicht voor te lezen tijdens de Poëzieavond op 31 januari 2013 in Theater Bouwkunde.

Voorwaarden
Wilt u meedoen aan de wedstrijd dan kunt u uw gedicht voor 16 januari opsturen naar de Bibliotheek Deventer Brink 70 7411 BW Deventer of mailen naar gedichtendag@obdeventer.nl. Uw gedicht heeft uiteraard als thema muziek, is niet langer dan 30 regels en is nog nooit gepubliceerd. De winnaar ontvangt 150 euro, nummer 2 krijgt 100 euro en voor derde plek is 50 euro beschikbaar.

zondag 2 december 2012

Leeg

Zoals Jos Debeij al schreef in zijn column is het in de bibliotheek druk, druk, druk. November spant volgens mij toch wel de kroon. Iedereen loopt zich hier de benen uit het lijf. En dan is het op 1 december over. Voorbij is de week van de Mediawijsheid, De Donkere kamer van Damokles is schoon op en het Huis van Zwarte Piet verlaten. Het voelt vreemd, een beetje ontheemd en leeg.

Maar wel heel voldaan hoor. Als ik voor mezelf mag spreken. Mijn opdracht was het om met de camera de Hoofdpiet van Deventer te volgen tijdens al zijn activiteiten in het Huis van Zwarte Piet. Een eervolle taak die ik vaker heb uitgevoerd, maar nog nooit tijdens de intocht zelf. Dit jaar was het namelijk voor het eerst dat onze Hoofdpiet de Sint op de kade kon begroeten.

Samen met een grote groep kinderen en ouders die 's ochtends nog in de bibliotheek aan de Brink hadden ontbeten stonden we in een speciaal vak met mooi uitzicht te wachten op de Sint. Die liet ook echt op zich wachten. Diepe bewondering had ik voor de kinderen en ouders. Zonder al te veel gemor hebben ze ruim een uur moeten staan voordat de Sint een voet aan wal gezet had. En dan te bedenken dat sommigen er nog eerder stonden dan wij. Gelukkig scheen de zon!

Voor mij was de intocht dat wachten en de koude handen en voeten wel waard. Natuurlijk had ik wel eens gehoord over de Deventer begroeting van de Sint, met een Pietenorkest en herauten en zo. Een voorstelling had ik mij er nog nooit van gemaakt. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Wat een spektakel daar aan de Wellekade. Het overtrof bijna de landelijke intocht en dat gaf af en toe heel even een dubbel gevoel, heel even hoor, want dit had ik niet willen missen.

Heeft u de intocht wel gemist dan moet u toch echt het weblog van de Hoofdpiet van Deventer bezoeken. Geniet met ons mee en begrijp ons lege gevoel. Gelukkig is het nog maar pak 'm beet, 350 nachtjes slapen voordat we weer los mogen.

vrijdag 30 november 2012

Druk: druk en druk

Het zijn drukke tijden. Het is lekker druk in de bibliotheek en tegelijkertijd staat de bibliotheek behoorlijk onder druk door bezuinigingen.

Druk
De laatste maanden van het jaar zijn altijd druk in de bibliotheek. Maar dit jaar spant wel de kroon. In deze donkere dagen van het jaar wordt er meer gelezen en gekeken en dus ook geleend. Maar het zijn ook de maanden waarin het bruist van activiteiten. Er is elke dag wat te doen binnen en buiten de bibliotheek. Met de VoorleesExpress wordt wekelijks in tal van gezinnen voorgelezen. Via Boekstart worden muziekworkshops georganiseerd. Ruim 40 procent van ouders met baby's in de leeftijd tussen de 3 en 18 maanden haalt het BoekStartkoffertje op en maakt de baby lid van de Bibliotheek Deventer. We hadden een succesvolle kinderboekenweek die meteen doorging in Nederland Leest en daarna weer in het Huis van Zwarte Piet, dat bruist van de film-, speur-, voorlees- en knutselactiviteiten. Ondertussen lopen de cursussen van de Volksuniversiteit. Met in het voorjaar een ruimer en rijker programma aanbod. Dit is wat er nu al is. De Wijkwinkel organiseert tal van voorlichtingsbijeenkomsten. Er waren activiteiten in de week van de mediawijsheid. Enzovoort enzovoort. En heel veel van die activiteiten worden samen met en steeds vaker ook door anderen georganiseerd en uitgevoerd. De bibliotheek is op die manier van heel veel mensen. En dat blijkt ook uit de peiling cultuurparticipatie die de gemeente Deventer vierjaarlijks uitvoert en die onlangs weer verscheen. Meer dan helft van alle Deventenaren komt minstens een keer per jaar in de bibliotheek en het merendeel ervan zelfs tot 4 keer per maand. En dat komt ook doordat onze vestigingen goed gespreid zijn in de gemeente. Bij iedereen in de buurt of het dorp is een bibliotheek binnen een redelijke afstand aanwezig en ook kinderen kunnen daardoor zelfstandig de bibliotheek bezoeken.

Druk
Ook wij staan onder de druk van bezuinigingen. Daar is niks vreemds aan. Dat geldt voor veel organisaties in Deventer en  voor veel bibliotheken in het land. We zijn er druk mee aan de slag. Op welke manier kunnen we met 20% minder subsidie onze heel goed gebruikte dienstverlening en onze gespreide bibliotheekvoorziening overeind houden? Dat zal met flink minder mensen moeten. Onze formatie zal door natuurlijk verloop flink verminderen de komende jaren. Dat kunnen we stap voor stap opvangen door de zelfbediening die we doorgevoerd hebben en verder doorvoeren. En door de samenwerking met tal van vrijwilligers en organisaties bij de organisatie en uitvoering van activiteiten en programma's: met een mooi woord 'coproductie' en 'cocreatie'. We zullen huisvestingskosten verder moeten terugbrengen door het onderbrengen van filialen in multifunctionele accommodaties op zo'n manier dat we de ruime openstelling tegen lage kosten kunnen laten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld in Schalkhaar waar inmiddels wekelijks bibliotheken uit het land komen kijken.
Maar dan nog lukt het niet om de termijnen van bezuiniging waartoe de gemeenteraad heeft besloten te realiseren. We kunnen het bedrag wel halen; maar dat duurt iets langer dan men van ons verwacht. Als we iets meer tijd hebben kan de formatie verminderen zonder gedwongen ontslagen. Dan kunnen huisvestingskosten teruggebracht worden zonder sluiting van vestigingen. Dat hebben we de gemeenteraad verteld voor de zomer tijdens een hoorzitting. En de gemeenteraad heeft daarna besloten om eerst te weten wat de effecten van de bezuiniging zijn, voordat men er definitief toe besluit. Van de zomer hebben we als bibliotheek verschillende scenario's op een rij gezet en onze voorkeur uitgesproken voor een toekomst zonder sluiting van vestigingen. Maar dan moeten we iets langer de tijd krijgen om de bezuiniging definitief in te vullen.
We zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest om alles nog eens door te spreken en uit te werken. De komende weken moeten de knopen doorgehakt worden.  Het zijn drukke en spannende tijden. Maar gelukkig is het lekker druk in de bibliotheek.

Jos Debeij
jdebeij@obdeventer.nl
  

donderdag 29 november 2012

Nieuwe cursussen per 17 december online

De Volksuniversiteit Stedendriehoek presenteert op 17 december het nieuwe voorjaarsaanbod. Er zijn ruim 100 cursussen waaruit u weer kunt kiezen. Goedbezochte die op herhaling gaan. Andere toppers krijgen een vervolg en er zitten ook veel gloednieuwe cursussen bij.

Zodra het volledige aanbod online staat berichten wij u via ons Bieblog. Uiteraard bent u van harte welkom om nu alvast rond te neuzen op de site van de Volksuniversiteit. Om alvast een indruk te krijgen van wat er tot nu toe al gedaan is.

woensdag 28 november 2012

Ontdek e-books met 'Lees Meer'

Op 1 december introduceert de Bibliotheek 'Lees Meer', de nieuwe manier om e-books te ontdekken. Via de website www.bibliotheek.nl/leesmeer kan iedereen e-books vinden die gekoppeld zijn aan een locatie of thema.

Specialisten van de bibliotheken hebben voor 'Lees Meer' een gevarieerd aanbod van e-books samengesteld. E-books die u zou willen lezen na bijvoorbeeld een bezoek aan een museum of voorstelling. Deze locatiegebonden variant van 'Lees Meer' gaat van start op bekende plekken in Rotterdam en de provincie Gelderland. Denk aan de Kunsthal, het Openluchtmuseum en het Luxor Theater. U herkent de plekken met een 'Lees Meer'-aanbod aan de affiches die er hangen.

Voor in de trein, bus of metro is een speciale selectie gemaakt van korte verhalen en romans. Handig voor onderweg. Daarnaast heeft de Bibliotheek een aanbod gericht op diverse thema's zoals koken. Leuk als u lekker in de keuken staat te kokkerellen en u nog meer geïnspireerd wilt raken.

Ontdek alle locaties en thema's met een speciale e-books collectie op www.bibliotheek.nl/leesmeer. Vanaf 1 december 2012 kan iedereen daar terecht en gebruikmaken van 'Lees Meer'. Ook als u geen lid bent van de Bibliotheek. Het enige wat u moet doen, is u eenmalig gratis aanmelden op de site.

De e-books van 'Lees Meer' zijn gewoon te lezen op een tablet, smartphone of computer met een recente browser te lezen. De meeste e-readers met een browserfunctie zijn ook geschikt.

dinsdag 27 november 2012

Week van de mediawijsheid

Donderdag 23 november is de week van de mediawijsheid begonnen. De week van de mediawijheid duurt van 23 t/m 30 november en wordt voor de 3e keer georganiseerd.
Het thema van dit jaar is de invloed van media op de stijl van leven van 10-14 jarigen. Wat doen media met je gezondheid, welke invloed hebben ze op je relaties en identiteit? Hoe beïnvloed je elkaar daarin en welke rol spelen opvoeders daarbij?  
Een week waarin aandacht wordt gevraagd van jongeren, ouders en leerkrachten voor het belang van Mediawijsheid: het weten hoe je gezond omgaat met media, hoe bekijk je media kritisch en hoe benut je de kansen
Vorige week kwam het bericht in de pers dat het aantal pubers dat blijft zitten of afstroomt naar een lager niveau enorm is toegenomen. De stijging is begonnen met de introductie van de smartphone in 2007, constateert Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online. Morgen verschijnt haar boek Focus! over “social media als de grote afleider”.
“Pubers groeien door contact met elkaar, het voortdurend in verbinding staan met je vrienden is van levensbelang als je puber bent”, aldus Pardoen. “Zelfs als er ruzie is via social media, zoeken ze die verbondenheid op.” De ervaring van ouders en leraren is duidelijk, zegt de auteur van Focus!. Ouders en leraren zeggen allemaal dat kinderen zich veel minder goed kunnen concentreren en minder huiswerk maken vanwege de afleiding door social media. Pardoen vindt dat die ontwikkeling nog wel nader onderzoek verdient.
Dinsdag 27 november om 20.00 uur is er in Bibliotheek Centrum een lezing in het kader van de week van de mediawijsheid. De titel van de lezing is: 'sociale media voor (groot)ouders'.
De lezing wordt gegeven door Evelien Hoekman. Het is een interactieve lezing met veel praktijk voorbeelden, geschikt voor zowel digibeten als social media verslaafden.
Voor meer informatie kijk op de website van de Bibliotheek Deventer 

 

maandag 26 november 2012

Baby's houden van boeken

Ik ben dol op baby's! Het project BoekStart dat ik mag coördineren voor de Bibliotheek Deventer past dan ook helemaal bij mij. Inmiddels voeren bijna alle Openbare Bibliotheken in Nederland BoekStart uit. Het project is een groot succes. Ook in Deventer!
Ruim 40 procent van ouders met baby's in de leeftijd tussen de 3 en 18 maanden haalt het BoekStartkoffertje op en maakt de baby lid van de Bibliotheek Deventer.

Kun je al lezen met een baby van 3 maanden wordt mij regelmatig gevraagd? Het antwoord daarop is JA, want kinderen kunnen vanaf jonge leeftijd met hun ouders spelenderwijs genieten van boekjes. Door samen plaatjes te kijken, te praten of te zingen krijgt een ouder goed contact met de baby. Daarnaast is voorlezen goed voor de taalontwikkeling van kinderen. 
Om ouders van BoekStartbaby's te laten zien, horen en ervaren hoe leuk voorlezen kan zijn, organiseerde de Bibliotheek Deventer onlangs 3 muziekworkshops in de Wijkwinkel Rivierenwijk en de Bibliotheek Colmschate. De twee vestigingen waar BoekStart in januari 2011 van start ging. 

De baby's en hun ouders of grootouders deden enthousiast mee aan de workshops. Er werd vol overgave meegezongen, geklapt en gedanst. In de Rivierenwijk was het een multiculturele ontmoeting. Een ontmoeting, die blijkbaar voorzag  in een behoefte. Bijna alle ouders daar vroegen om een vervolg!
In de Bibliotheek Colmschate vertelde een bezoekster dat ze enorm genoten had van de oude bekende kinderliedjes die tijdens de workshops ook aan bod kwamen. De muziekworkshops werden gegeven door Aline Corté, muziekdocente van Leeuwenkuil Kunstencentrum.

Kijkt u met me mee naar een impressie van 3 vrolijke, muzikale BoekStart-ouderbijeenkomsten!


.


Nagekomen bericht: Deventer Televie
maakte ook opnames in de Rivierenwijk en besteedde er aandacht aan tijdens de uitzending van Kijk op de Rivierenwijk.

dinsdag 20 november 2012

Stadsgedicht: Defect kompas


giftig koperdamp leidt tot krankzinnigheid,
brons tot eeuwen onderontwikkelde hebzucht,
een schip is van een graf gestolen, de dader,
het glas van zijn kompas te zeer beduimeld om
helder te zien, draaft door op bezoedeld pad,
schendt het grote verdriet, roept meer daarvan op,
rijt oude wonden open en ontheiligt tranen, trapt nog eens
op de reeds broze harten, laat gekneusde graven
aangetast achter als stille getuigen van
verwond vertrouwen


© Lammert Voos

Vandalen slijpen bronzen zeilboot van graf af' (Een speciaal voor dit graf gemaakt kunstwerk, LV) stond als kop in de Stentor/ Deventer Dagblad van woensdag 14 november. De politie bevestigt dat er meer koper en brons gestolen is van de graven op het bewuste kerkhof.

vrijdag 16 november 2012

Klassieke muziek

Radio 4, de klassieke muziekzender bij de publieke omroep, publiceerde laatst een lijst met 100 favoriete klassieke muziek van programmamakers en luisteraars. Deze Hart en Ziel-lijst bevat muziek uit vijf eeuwen, van Barok-componisten als Johann Sebastian Bach en Henry Purcell tot 20-eeuwse musici als Ralph Vaughan Williams en Leonard Bernstein. Een aantal dagen achtereen werd de muziek ten gehore gebracht. U kunt de programma's nog beluisteren via Radio 4.

Is het verrassend dat de Matthäus Passion van Bach op de eerste belandde? In de Klassieke Top 1000 van zender ClassicFM gebeurde iets dergelijks. Het is een werk dat rond Pasen veel wordt uitgevoerd. De concerten worden goed bezocht, en via krant en radio wordt het commentaar op de concerten gedeeld met een ieder die er iets over wil horen. Wie het heeft uitgevoerd is dan minstens zo belangrijk als de inhoud van het werk zelf.

Het mooie aan een bibliotheek vind ik dat er van heel erg veel werken diverse uitvoeringen aanwezig zijn. Dat maakt dat ik zelf kan kiezen wat ik mooi en minder mooi vind, of zelfs slecht. Zo biedt de Nederlandse vertaling door Jan Rot van de Mattheuspassie een extra dimensie, omdat ik nu beter kan verstaan waar de tekst over gaat. Of het muzikaal ook de beste uitvoering is laat ik graag aan uw smaak over.

Misschien is klassieke muziek voor u een onbekend terrein, of vindt u het lastig in de bibliotheek uw weg te vinden. Voor iedereen die dat wil hebben we een kleine selectie uit de Klassieke Top 1000 via cd's en dvd's uitgestald op de begane grond van de bibliotheek aan de Brink. Het lenen van cd's en dvd's is gratis, als u een pasje van een bibliotheek in Overijssel of Gelderland hebt. Het proberen waard, lijkt me.

woensdag 7 november 2012

Wat zegt de leeslijst middelbare scholieren nog?

Hebben jongeren van 15 tot 18 jaar nog wel belangstelling voor literatuur?
Misschien vraagt u het zich wel eens af. Ik wel, want zo heel veel kom ik ze niet tegen in de bibliotheek. En de jongeren die komen doen dat vaak met frisse tegenzin, ze moeten wel voor hun leeslijst. Het is fijn om ze te helpen want met een beetje begeleiding van onze kant gaan ze toch vaak met een goed gevoel weg.

Een goede hulp bij het enthousiast maken van leerlingen is een artikelenreeks in de Volkskrant met als kopje: "Pubers versus de klassiekers" Het is al sinds september een serie waarin jongeren een korte samenvatting geven van literatuur die ze hebben gelezen. Voor een bibliothecaris zoals ik een feestje om te lezen. Ik wil u laten meegenieten van mijn favoriet; een verrassende beschrijving van zo'n klassieker uitgelicht door de 17 jarige Maaik Gankema uit 6 vwo van het Christelijk Lyceum in Haarlem.
Hij neemt ons mee in het boek van Hella Haasse - Heren van de thee.

'Op de eerste pagina beschrijft Hella Haasse een El Dorado, een mooi plekje in het Indië van de 19de eeuw, met veel groen, zon en bergen. Ze gebruikt ontzettend mooie woorden en geeft veel details. Door haar beschrijvingen zie je meteen voor je wat de verschillende personages zien. 'Heren van de thee is een triest verhaal. Rudolf, een jongen uit Deventer, heeft er alles voor over een theeplantage te beginnen in Indië. Het lukt hem de plantage winstgevend te maken, maar hij vergeet de rest. Zijn vrouw is ongelukkig: aan het einde van het boek wordt ze zelfs een beetje krankzinnig. Voor Rudolf draait alles om thee en respect. 'De familie van Rudolf bepaalt alles voor hem. Ik vond dat apart om te lezen: hoe centraal familie staat - dat is natuurlijk ongelukkig geformuleerd - ik snap dat je van je familie houdt, maar dat zij alles dicteren, daar kan ik me moeilijk iets bij voorstellen. Zo is Rudolf van de kaart als zijn jongste broer het bedrijf van zijn vader mag overnemen. Ik ben ook de oudste, maar zou het niet erg vinden als mijn broertje meer aanzien zou krijgen dan ik. 'Het boek bleef lang hangen. De hoofdpersoon begint aan een riskante onderneming. Maar hoewel hij wordt tegengewerkt gaat hij door. Toen ik het boek uit had dacht ik: zou ik dat ook doen? Ik vind dat je op je doel af moet gaan, maar Rudolf gaat te ver in zijn ambitie. 'Boeken laten meestal iets van een schrijver zien, maar Haasse laat heel verschillende perspectieven zien. Je leest over mensen die naast elkaar leven, maar alles anders ervaren. Dat vind ik mooi. Zo denken Rudolf en zijn vrouw samen ergens voor te gaan, maar ze beleven het heel verschillend. Ook vind ik het gaaf dat Haasse zelf uit die streek komt. Ik kom uit Heemstede, dat zou niet zulke spannende verhalen opleveren.'
Door MATTHEA WESTERDUIN − Bron: De Volkskrant 13/10/12

Wilt u alle artikelen lezen, en ik kan u dat zeer aanraden als u ook leesplichtige pubers heeft, dan vindt u ze in de Krantenbank.
Via dit netwerk kunt u het digitale archief van  de landelijke dagbladen raadplegen.
Op de computers in de bibliotheek heeft u toegang tot alle artikelen.

zaterdag 3 november 2012

Beste Bibliothecaris


Op 24 oktober heeft Bibliotheekblad de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA) verkozen tot Beste Bibliotheek van Nederland 2012. Tijdens een feestelijk evenement is de NBD Biblion Award aan de OBA uitgereikt door Ronald Giphart, voorzitter van de onafhankelijke jury. De bibliotheek Amsterdam op het Oosterdokseiland mag niet alleen in Nederland gezien worden. Het is een internationale Topbibliotheek die laat zien hoe de oude boekenbibliotheek succesvol een nieuwe weg is ingeslagen als werk- en ontmoetingsplaats. Er valt veel te beleven aan de activiteiten die er plaatsvinden en de gemiddelde verblijfsduur per bezoeker ligt inmiddels boven de twee uur. ‘En het aantal bezoekers’, vertelt bibliotheekdirecteur Hans van Velzen - met seizoenskaart in zowel Kuip als Arena – onderkoelt: ‘ligt fors hoger dan in de Amsterdam Arena’. De OBA is één van de topattrakties van Amsterdam en dus van Nederland.

Sinds een paar jaar organiseert ons vakblad deze verkiezing. Een mooi evenement. Het laat de buitenwacht zien wat goede bibliotheken zijn. Het stimuleert ons bibliotheken om te kijken naar goede voorbeelden en die na te volgen.

Sinds vorig jaar is er ook de verkiezing voor de beste bibliothecaris, de ‘persoonlijkheidsprijs’. Vorig jaar sleepte de in Deventer opgeleide en wonende Mark Deckers, werkzaam bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst, de prijs in de wacht. Mark is een inspirerende vernieuwer van bibliotheekwerk. Iemand die strategisch denken koppelt aan praktische stappen om de gekozen weg daadwerkelijk in te slaan. Hij stond dan ook aan de wieg van belangrijke vernieuwingen in de dienstverlening van bibliotheken richting onderwijs en op internet.

Dit jaar wist Corrie Folkersma, consulent cultuur en lezen van onze bibliotheek, tot de finale door te dringen. Samen met Theo Peeters en Esther Valent was ze één van de drie genomineerden waarop vakgenoten en anderen hun stem konden uitbrengen. Theo Peeters won en Corrie werd tweede. 

Er is op de website van ons vakblad meer te lezen en te kijken over de verkiezing.

Corrie gaat mei 2013 met pensioen na ruim 40 jaar in het bibliotheekvak aan de slag te zijn geweest. Met een prachtige loopbaan kan ze trots het vak vaarwel gaan zeggen. Corrie is van de inhoud van de bibliotheek en onderneemt richting samenleving, wacht niet af maar gaat in gesprek met mensen. Ze geeft mensen de ruimte om hun eigen plannen uit te voeren.  Ook de jaren die ze bij ons aan het werk is. Samenwerken is haar  met de paplepel ingegoten. Wie bij haar aanklopt treft nooit een gesloten deur. We zijn daar als bibliotheek erg blij mee. De tientallen leeskringen, de huiskamerbioscoop de Kleine Keizerin, het Dichterscafé, de activiteiten van het Netty Hollaarfonds, het Huis van Zwarte Piet en vele vele andere programma’s kwamen tot stand doordat Corrie zei, ‘laten we maar eens kijken of het kan’. En het kon bijna altijd. Daardoor zijn tal van programma’s van mensen zelf tot stand gekomen die weer anderen in staat gesteld hebben om deel te nemen. De bibliotheek als ondersteuner voor activiteiten die als bron van ontplooiing voor velen dienen. Daar ligt een gouden toekomst.

Wij zijn trots op de tweede plaats van Corrie en nemen haar motto ‘laten er maar eens kijken of het kan’ met plezier over, straks.

Jos Debeij
jdebeij@obdeventer.nl

donderdag 25 oktober 2012

Stadsgedicht: Luchtfietsen


Icarus ondervond al aan den
lijve, vooruitgang heeft een prijs,
want als UV en nucleaire straling
te sterk zijn, de lucht niet meer
te ademen valt, het licht
definitief is gedoofd, wie vliegt dan nog?

vechten tegen windmolens, daar
is een mooi boek over geschreven


© Lammert Voos

'Vliegveld Teuge is er veel aan gelegen om het plan voor de twee windmolens langs de A1 bij Deventer te blokkeren. Teuge gaf eerder de aanzet tot het torpederen van een plan voor vijf windturbines van 150 meter hoog in Apeldoorn-Oost. ' (Bron: Stentor/Deventer Dagblad)

dinsdag 16 oktober 2012

Dans en muziek met Nurlaila Karim op het Kinderboekenweekspektakel.

Afgelopen zondag op het zeer geslaagde kinderboekenweekspektakel in de schouwburg mocht ik de musicalster Nurlaila Karim begeleiden. Zij kwam uit Rotterdam en had haar hele gezin, man Muriel en drie kinderen Jay, Gaia en Julia, meegenomen naar de schouwburg.
De avond ervoor had ze nog gezongen in het tv programma Strictly Come Dancing.  Helaas was haar stem nu op 'vakantie' maar ze wilde toch graag hier in Deventer komen optreden met haar cd 'Een wereld vol liedjes'.
Deze was opnieuw uitgebracht, maar dit keer in boekvorm met de teksten van de liedjes en natuurlijk de cd. Een mooie combinatie!
Het was een bonte verzameling van 12 liedjes uit allerlei landen, waaronder een verjaardagslied uit Suriname, een lied over het malen van het graan door de molen uit Spanje, een leuk dansliedje uit Bosnië vertaald in het Nederlands en nog veel meer.
De kinderen dansten mee op de liedjes die Nurlaila 'zong' en danste in de sfeervolle theaterzaal van de Leeuwenkuil. De techniek en het licht werden prima verzorgd door haar man Muriel.

De ene keer lagen de kinderen op heerlijke kussens op de grond tijdens het mooie slaapliedje Magnolia's, de andere keer deden ze de dieren na van Ali Baba die een boerderij heeft.
Nurlaila kreeg door haar liedjes en dans niet alleen de kinderen maar ook de vaders en moeders mee.
Tot slot maakte iedereen voor elkaar een buiging.

Het was een heerlijk uur vol dans en muziek van deze innemende zangeres met haar warme stem.

zondag 14 oktober 2012

Zeer geslaagd Deventer Kinderboekenweekspektakel

Kinderboekenweek Deventer 2012 pakte vandaag groots uit met haar Kinderboekenweekspektakel als afsluiting van de kinderboekenweek!
Ik was er vandaag bij en heb genoten van de sfeer, de auteurs, artiesten en natuurlijk alle enthousiaste bezoekers. Het waren er meer dan 1500, iets om trots op te zijn.
Het is zoals een fan van onze Deventer Facebookpagina vandaag schreef: “Wat een leuke activiteiten! Teveel keuze gewoon!”
Ja, er was veel keuze, voor elk wat wils, voor jong en oud.
Aangezien ik Sesamstraatacteurs Lot Lohr en Renée Menschaar (Pino) mocht begeleiden heb ik niet alles kunnen meemaken. Maar wie ik ook sprak, de artiesten, de kinderen, ouders, opa’s en oma’s: ze reageerden allemaal even enthousiast.
Dankzij alle organisatoren en sponsoren is het Kinderboekenweekspektakel 2012 een prachtig feest om op terug te kijken. Tot slot was dit feest ook niet mogelijk geweest zonder de inzet van de meer dan 45 vrijwilligers! Dank jullie wel!

Kijkt u mee naar een korte impressie van deze geslaagde dag!


woensdag 10 oktober 2012

Een bijzondere ontmoeting met andere muziek!

Per toeval ontdek ik in De bibliotheek Deventer de cd Stagioni van Lucilla Galeazzi
Ik bewonder haar stem! Gillen, krijsen, galmen, alles gaat moeiteloos.

Lucilla Galeazzi is een grote dame in de Italiaanse muziek. Haar temperament én stem zijn krachtig en vurig. Haar bereik is ongekend. Het ene moment klinkt ze kristalhelder dan weer als een rasp. Via de website www.obdeventer.nl zoek ik meer muziek van Galeazzi. Uit de lijst van twintig titels klik ik op “Trio Rouge” en ontdek dat ik fragmenten van de cd kan beluisteren! Het is een ongewone combinatie: de stem van Galeazzi met cello en tuba serpent.
Michel Godard met zijn tuba serpent
De cd is niet aanwezig in de collectie van de bibliotheek Deventer dus die moet ik aanvragen. Vervolgens klik ik op de titel “Traditional and contemporary music from Italy” en ontdek één song van Lucilla op deze cd maar nu gaat de sneeuwbal rollen, ik maak kennis met andere (vergelijkbare) artiesten. Ik klik en klik en beluister de fragmenten. Ik raak steeds enthousiaster en weer vraag ik verschillende cd's aan. Een paar minuten later komt via de mail een bericht binnen dat de cd’s volgende week al naar Deventer komen. Een geweldige service, wat een verrijking.
En heel verrassend, in de bibliotheek kun je via de website "Muziekwebonline" de cd's helemaal beluisteren!
Mijn biebpas is goud waard…


Luister naar het lied  "Bella Ciao"
Ze werd geboren in Umbrie.
Terwijl zij klassieke zang studeert aan de universiteit van Rome ontmoet ze musicoloog Diego Carpitella, die opnames maakte bij Italiaanse families die op het platteland wonen.
Galeazzi trekt met hem mee en ontdekt zo de schoonheid van het volkslied.
Haar meerstemmige aanpak lijkt op die van de zang van werkers op de rijstvelden van Piemonte', zegt ze.

Ook leende Galeazzi haar stem aan tango- en jazzprodukties. De cd die ze opnam met La Banda is wat dat betreft interessant. Ze zingt daarop onder meer in jazz-composities van Michel Godard, Jean-Louis Matinier en Willem Breuker

Bekijk de volgende filmpjes en ontdek de schitterende folkmuziek uit Italië!
zondag 7 oktober 2012

Bezoek Turkse schrijfster Sevim Ak hartverwarmend

Vrijdag 5 oktober was de bekende Turkse kinderboekenschrijfster Sevim Ak op bezoek in de Bibliotheek Deventer en samen met mijn collega Marike mocht ik haar begeleiden. Op mij kwam Sevim Ak over als een lieve, hartverwarmende vrouw. En zo dachten de kinderen van basisscholen Rivierenwijk en Mikado daar ook over. Ze bestookten haar met allerlei vragen. Op de vraag hoe oud Sevim Ak was, antwoordde de schrijfster glimlachend dat ze de oma zou kunnen zijn van de kinderen.
Sevim Ak is genomineerd voor de Hans Christian Andersen Award 2012!

Sevim Ak las ook voor uit haar nieuwste boek Mol en de levende dingen, het eerste kinderboek dat van het Turks naar het Nederlands is vertaald. Wethouder Margriet de Jager las voor uit de Nederlandse vertaling. De Stentor maakte een filmopname, bekijk hier het fragment!
De vertaalster van het boek, Hamide Dogan, trad als tolk op.

Schrijfster Sevim Ak in gesprek met kinderen van
basisscholen Rivierenwijk en Mikado te Deventer

De ontmoeting tussen Sevim Ak en de kinderen uit Deventer vond plaats in het kader van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije én in het kader van de Kinderboekenweek. De organisatie lag in handen van de Gemeente Deventer, de Bibliotheek Deventer en Stichting Boekids.


vrijdag 5 oktober 2012

Kinderboekenweek 2012

Het is weer kinderboekenweek. Het motto is Hallo Wereld! – Over het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen.
De kinderboekenweek duurt van 3 t/m 14 oktober.

De Gouden Griffel, de prijs voor het mooiste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek,gaat naar Winterdieren van Bibi Dumon Tak. De auteur ontving de prijs tijdens het Kinderboekenbal, de traditionele opening van de Kinderboekenweek. Winterdieren is een parel binnen de non-fictie, een boeiend, avontuurlijk en aanstekelijk boek, dat getuigt van schrijflust, kijklust, originaliteit, passie en vakmanschap’, aldus de Griffeljury
Winterdieren is een reeks portretten van dieren die in de poolstreken wonen: van ijsbeer tot sneeuwuil, van keizerspinguïn tot krill. Dumon Tak portretteert de pooldieren met een aanstekelijk enthousiasme, in een voor informatieve boeken ongewoon bloemrijke stijl. ‘Man o man, wat een beest is dit. Haveloos en hoogpolig vanbuiten, zorgzaam en oeroud van binnen,’ schrijft ze over de muskusos, die ze ‘een verwaaid dennenbos op poten’ noemt.

Het Gouden Penseel 2012 is gewonnen door illustrator Sieb Posthuma. Hij ontving de onderscheiding op 26 september in het Rijksmuseum voor zijn illustraties in het boek Een vijver vol inkt van Annie M.G. Schmidt. Sieb Posthuma liet zich voor Een vijver vol inkt inspireren door de mooiste versjes uit het schatrijke oeuvre van Annie M.G. Schmidt en creëerde een prentenboek waarbij je ogen te kort komt. Met onder andere Sebastiaan, Ik ben lekker stout, Het fluitketeltje, Dikkertje Dap, Tante en oom in Laren, De lapjeskat, De wim-wam reus en Drie ouwe ottertjes.

Tijdens de kinderboekenweek worden er tal van activiteiten georganiseerd. De afsluiting van de kinderboekenweek in Deventer is op 14 oktober in de Deventer Schouwburg tijdens het kinderboekenweekspektakel en de toegang is gratis. Het spektakel duurt van 12.00 - 15.30 uur. Zo komen Hans en Monique Hagen optreden. Verder komen onder meer Janneke Schotveld, Thijs Goverde en Nanda Roep langs. Je kunt kijken naar films, knutselen, geschminkt worden en er wordt natuurlijk voorgelezen.
Lijkt je het leuk om tijdens deze dag mee te helpen, meld je dan aan via één van deze mail-adressen: nroozendaal@obdeventer.nl of kbarth@obdeventer.nl


Een volledig overzicht van alle activiteiten kun je vinden op de site van de bibliotheek, www.obdeventer.nl

zondag 30 september 2012

Interactief voorlezen met Stokstaartjes!


In de vorige post heeft u kunnen lezen dat de Bibliotheek Deventer een actief beleid voert als het gaat om voorlezen! Ik ben er trots op dat ik, als lid van team educatie, ook hieraan mijn steentje mag bijdragen.
Vorige week was ik voor de vierde keer door projectleider Linda Voortman uitgenodigd om een workshop interactief voorlezen te geven aan de vrijwilligers van de VoorleesExpress.

De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met elkaar in contact. Een leuke manier om elkaar te ontmoeten!

Dit najaar start het vierde seizoen van de VoorleesExpress Deventer.  Gedurende twintig weken leest een vrijwilliger voor in een gezin dat van huis uit niet gewend is voor te lezen.
Door interactief voor te lezen wordt de taalontwikkeling van kinderen geprikkeld. Daarnaast wordt hun gevoel voor (boeken) taal versterkt en hun woordenschat vergroot.

Wat is interactief voorlezen?
Deze vraag legde ik ook voor aan de vrijwilligers, die mijn workshop bezochten.
Na een korte brainstormsessie waren we unaniem van mening dat enthousiasme en betrokkenheid voorop staan. Als we immers plezier hebben in het verhaal dat we gaan voorlezen, dragen we dit ook over aan de kinderen.
Bij betrokkenheid denken we aan de interesse van het kind, aansluiten bij zijn belevingswereld, zodat hij zich kan identificeren met het verhaal.
Tijdens interactief voorlezen is het kind de "baas van het boek" en door uitnodigende vragen te stellen lok je kinderen uit om te praten en om mee te doen. Ook het inlassen van een korte stilte kan tot reacties leiden.

Uit welke boeken lees je voor?
De belevingswereld van het kind bracht ons bij de vraag: wat lees je voor?
De Bibliotheek bevat een schatkamer aan prachtige media, zowel schriftelijk als digitaal.
Maar hoe vindt u het juiste boek voor uw kind?

Er zijn handige sites, als Leesplein, Makkelijk Lezen Plein en Ouders Online, die u op weg kunnen helpen. U kunt op leeftijd, onderwerp en moeilijkheidsgraad zoeken en u krijgt allerlei leestips!
Een eyeopener voor de deelnemers aan mijn workshop was dat onze bibliotheekcatalogus ook mogelijkheden heeft voor de gerichte zoeker.
Stel uw kind wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis en ter voorbereiding wilt u een verhaal hierover voorlezen. Als u naar onze bibliotheekcatalogus gaat, kunt u in het zoekveld natuurlijk ziekenhuizen intikken.  U krijgt ruim 50.000 treffers, boeken voor volwassenen en kinderen. Beter is de zoektermen ziekenhuizen voorleesboeken te gebruiken of ziekenhuizen prentenboeken. U zult zien dat u op deze manier sneller vindt wat u zoekt. Aan de rechterkant van de site, vindt u daarnaast een menu waarbinnen u kunt verfijnen. Natuurlijk kunt u altijd één van mijn collega's om hulp vragen!

Terug naar het interactieve voorlezen en de Stokstaartjes. Tijdens de interactieve workshop interactief voorlezen was uiteraard ook ruimte ingepland voor het uitwisselen van ervaringen en het bekijken van allerlei soorten boeken. Zo vertelde iemand dat ze allerlei boeken over uilen naar haar gezin had meegesleept, omdat de interesse van het kind lag bij uilen. Een andere vrijwilliger had de ervaring dat naast broertjes en zusjes ook andere kinderen uit de buurt kwamen luisteren, waardoor weer een nieuw gezin werd gevonden voor het volgende seizoen. Het enthousiasme onder de vrijwilligers is groot. Als ze eenmaal tot de wereld van de VoorleesExpress zijn aangetreden, blijven ze ook meerdere seizoenen hangen.

Kijk- en zoekboeken scoren hoog in populariteit bij jonge, maar ook oudere kinderen. Kijk- en zoekboeken vragen om goed te kijken en te zoeken en om verbanden te leggen. Er zijn kleine verhaallijntjes te ontdekken. Zoekopdrachten leiden tot het doen van ontdekkingen. Verhalende elementen worden gecombineerd met informatieve.  Deze boeken zijn ook uitermate geschikt voor kinderen, die niet zoveel zin hebben om hele lappen teksten te lezen, maar wel geprikkeld worden om bijvoorbeeld de tien Stokstaartjes te vinden in het boek Waar is het Stokstaartje?
Projectleider Linda Voortman van VoorleesExpress Deventer
zoekt met haar vrijwilligers naar  de  stokstaartjes!

                                                                       

Bij de deelnemers aan mijn workshop leidde dit boek tot zeer veel hilariteit. Ze waren niet weg te slaan bij dit kijkboek en gingen driftig op zoek naar de Stokstaartjes! De illustrator heeft de kleine roofdieren vakkundig in de tekeningen verstopt, dus het zoeken naar deze beestjes is geen eenvoudige opgave.

Succes verzekerd dus als u kijk- en zoekboeken gebruikt tijdens het voorlezen!

Bron: Kijk- en zoekboeken, Open Boek: handboek leesbevordering
Meer informatie over interactief voorlezen: Voorleesvogel en Leesplein

                                                                                

woensdag 26 september 2012

Meer voorlezen, beter in taal

´Doen jullie als bibliotheek dan meer dan boeken uitlenen´ zei een vriend laatst plagend. Feit is dat veel mensen vooral dat uitlenen op hun netvlies hebben. Dus is er niks op tegen om op een rij te zetten wat we als bibliotheek op het gebied van voorlezen zoal doen. 

Ik mag zelf graag voorlezen. Dat deed ik thuis al toen de kinderen nog klein waren. Hele bundels verhalen en stapels prentenboeken gingen er vooral voor het slapen gaan doorheen als een vast ritueel. Zingen op schoot met ‘rijmpjes en versjes uit de oude doos’ tot dat alle liedjes zo bekend waren dat het boek als een soort Jukebox gebruikt kon worden. Het boek staat als een tot op de draad versleten trofee in onze boekenkast. Maar ook nu de kinderen al lang het huis uit zijn blijft voorlezen een prettige bezigheid. Zo doet het verhaal van de ‘bakker van de Soete Suikerbol’ het goed als vertelling voor jong en oud. 

Als bibliotheek zijn we de afgelopen jaren op verschillende manieren gaan investeren in voorlezen. Want wie vaker voorgelezen is, is vaak ook beter in taal zo blijkt uit onderzoek. In deze brochure staat het op een rij: 'Meer voorlezen, beter in taal'.

Wat doen we als bibliotheek zoal? Er wordt in onze bibliotheken op woensdagmiddag weer als vanouds voorgelezen door een flinke groep enthousiaste voorleesvrijwilligers. Lees er meer over op onze website

Dit najaar start het vierde seizoen van de Voorleesexpress. Gedurende twintig weken leest een vrijwilliger voor in een gezin dat van huis uit niet gewend is voor te lezen. De afgelopen seizoenen is op deze manier in 20 tot 25 gezinnen per seizoen voorgelezen. In het merendeel van de gezinnen is een goede start gemaakt met het opbouwen van een voorleestraditie en wordt nu nog steeds voorgelezen en gebruik gemaakt van de bibliotheek. Meer informatie.


Bij het vertelfestival op 2 september was het eerste echte optreden van de Voorleesbrigade, na een try-out tijdens de Boekenmarkt. Een groep voorlezers en vertellers die bij gelegenheid, wat meer theatraal voorleest en vertelt en daarmee plezier en enthousiasme overdraagt. 

Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling wisten we natuurlijk al lang. Maar wat levert het nu eigenlijk op. En voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kunnen praten, heeft dat dan zin? Ook dat blijkt een gunstig effect op de taalontwikkeling te hebben.  Met het project Boekstart richt de bibliotheek zich op het stimuleren van voorlezen aan baby’s en heel jonge kinderen. Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart voor baby’s stimuleert dit. De openbare bibliotheek speelt hierbij een centrale rol.

2013 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van het Voorlezen’. In 2013 valt een aantal jubilea samen. Zo bestaat Stichting Lezen 25 jaar, Stichting Lezen & Schrijven 10 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd 20 jaar, De Nationale Voorleesdagen 10 jaar en BoekStart 5 jaar. Aanleiding genoeg om 2013 uit te roepen tot het Jaar van het Voorlezen. Een jaar waarin geprobeerd wordt zoveel mogelijk kinderen én volwassenen willen te laten ervaren hoe leuk voorlezen is.

Natuurlijk doen we actief mee aan de nationale voorleesdagen in 2013. Deze zijn van 2013 van 23 januari t/m 2 februari. We kunnen alvast vertellen dat we als bibliotheek tal van activiteiten oppakken en voorstellingen programmeren rondom het boek ‘Nog 100 nachtjes slapen’, Prentenboek van het jaar. En samen met de scholen organiseren we de Deventer voorleeswedstrijd waarvan de winnaars meedoen aan de provinciale finales en misschien wel de landelijke finale. 

Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig: voorlezen versterkt de band tussen ouder en kind, en is goed voor de taalontwikkeling en de schoolprestaties van kinderen. Thuis, op school en in de kinderopvang moeten kinderen iedere dag worden voorgelezen. Ook als ze zelf al kunnen lezen. Als bibliotheek Deventer zullen we actief invulling geven aan het Voorleesjaar 2013. Laat u ons weten als u mee wilt doen?

Jos Debeij

maandag 24 september 2012

Ik heb een beperking en kan niet werken. Waar kan ik overdag naartoe?


Als je een beperking hebt en niet kunt werken, dan kun je gebruik maken van dagbesteding. De dagbesteding is bedoeld voor volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of een niet-aangeboren hersenletsel. De dagbesteding wordt ook wel dagactiviteitencentrum genoemd.

Het activiteitencentrum biedt scholing, cursussen, zelfstandigheidstrainingen, sport en ontspanning. Ook zorgboerderijen bieden vaak dagbesteding voor mensen met een beperking of ouderen. Voor een activiteitencentrum is een indicatie nodig van het CIZ.

Dagbesteding in de regio Deventer

Maar hoe vindt je een passende plek voor dagbesteding? Klik eens naar de sociale kaart. Hierin zijn de dagbestedingsplekken voor ouderen en mensen met een beperking in de regio Deventer opgenomen. Zowel de grote organisaties als de kleinere zorgboerderijen staan erin.

Meer hulp nodig?

Wilt u meer informatie over activiteitencentra, dagbesteding en werk, dan kunt u ook terecht bij MEE IJsseloevers of bij Raster Ouderenwerk.

Sociale kaart

De Sociale Kaart Deventer is een onderdeel van de Wijkwinkel. In de sociale kaart is het brede aanbod van organisaties, producten en diensten opgenomen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.  Met deze website kunt u een antwoord vinden op uw vragen.

woensdag 19 september 2012

Sportblessure en fysiotherapeut nodig? Klik naar de Sociale Kaart Deventer

Het sportseizoen is weer begonnen. Het kan dan zomaar gebeuren dat je een sportblessure oploopt. Niet ernstig, maar van de huisarts krijg je wel het advies om maar even naar de fysiotherapeut te gaan.

En dat wil je wel zó plannen dat je niet of zo weinig mogelijk hoeft te verzuimen van je werk. Waar vind je dan een fysiotherapeut dicht bij jou in de buurt? De sociale kaart Deventer biedt bij deze vraag uitkomst.

Sociale kaart
De Sociale Kaart Deventer is een onderdeel van de Wijkwinkel. In de sociale kaart is het brede aanbod van organisaties, producten en diensten opgenomen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.  Met deze website kunt u een antwoord vinden op uw vragen.

dinsdag 18 september 2012

Schrijver Ted van Lieshout opent a.s. zaterdag Roze Kasten

De Bibliotheek en het COC zijn bijzonder trots dat Ted van Lieshout zaterdag 22 september de officiële opening gaat verrichten van de 'Roze kasten' van de Bibliotheek Deventer. De Bibliotheek Deventer heeft samen met het COC – afdeling Deventer – de Roze kasten gerealiseerd.

Op de eerste verdieping van de bibliotheek Centrum is de collectie van COC ondergebracht, aangevuld met een ruime dvd collectie en de boeken van de bibliotheek uit deze rubriek. In deze kast zijn boeken, dvd’s en studies gericht op homoseksuelen, lesbiennes, transgenders en biseksuelen te vinden, die natuurlijk ook voor geïnteresseerden buiten de doelgroep toegankelijk zijn.

 Ted van Lieshout staat aan de top van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur, werd onderscheiden met de Theo Thijssenprijs en won al zes Zilveren en één Gouden Griffel. Hij komt vertellen over zijn eerste en meteen al controversiële roman voor volwassenen, 'Mijn meneer'. In 1966 beleefde Ted van Lieshout een liefdesrelatie met een man van in de dertig. Hij was zelf nog een kind. Wat begon als een vriendschap, eindigde in seksueel misbruik. De man bleek een pedofiel. Toch laat Van Lieshout in dit boek zien, dat de meneer in kwestie óók een aardige en interessante man was.

Van Lieshout neemt vaker gebeurtenissen uit zijn eigen leven tot onderwerp van zijn boeken. Aansluitend hierop is de opening van de roze kasten en een borrel met muziek uit de roze platenkast van dj Knut en dj Polly.

Zaterdag 22 september - Bibliotheek Centrum - Brink 70 - vanaf 16.00 uur

vrijdag 14 september 2012

Ruim 2200 kranten, 97 landen, 46 talen online

Via PressDisplay zowel in de bibliotheek als online te raadplegen met de biebpas van de Bibliotheek Deventer.

Het is heel eenvoudig: klik op kranten en tijdschriften of PressDisplay en volg daar de link.

Vul uw pasnummer in en daarna de pincode (geboortedag, laatste 2 cijfers geboortejaar: bijv. 10 oktober 1966 = 1066) en lezen maar!

Geen lid? Geen nood. Lid worden kan ook online. Volg daarvoor deze link.

maandag 10 september 2012

Corrie staat in de Stentor!!

Klik hier voor een groter formaat
Wij wisten al wat langer dat ze inspirerend was, maar vrijdag stond het ook in een leuk artikel in de Stentor. Corrie Folkersma is genomineerd als beste bibliothecaris van Nederland. We zijn er best trots op en u kunt nu lezen waarom.

Op 24 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Op de website van bibliotheekblad is meer informatie over de drie genomineerden te vinden en kan iedereen stemmen op een van de genomineerden.

Natuurlijk gaan wij altijd voor Corrie :)

donderdag 6 september 2012

Het rode potlood


Weet u al op welke partij u gaat stemmen op 12 september? Ik vind het nog niet zo makkeljk een goede keuze te maken. Debatten tussen lijsttrekkers, verkiezingsspotjes, kamerleden die ik zomaar op de zaterdagse markt op de Brink tref : er wordt veel georganiseerd om me over de streep te trekken. Dát ik ga stemmen staat vast, ik wil mijn democratisch recht graag gebruiken. Maar op wie?
De Stemwijzer moet uitkomst bieden. Gelukkig heeft mijn bibliotheek een grote computer beschikbaar waarop niet alleen deze website maar ook Welke partij past bij mij staat voorgeprogrammeerd. Ik ga beide proberen. Hé : er is ook een verkiezingskrant beschikbaar op de site. In gewone taal, staat erbij. Dat zou elke politicus toch moeten doen. In eenvoudige taal uitleggen waar de partij voor staat.
Dan de start : moet er een acceptatieplicht komen in het bijzonder onderwijs? Daar heb ik de toelichting bij nodig, voor mij is dit in ieder geval geen belangrijk onderwerp. Mogen er nieuwe kerncentrales gebouwd worden? Dat is zo te beantwoorden. Pensioenleeftijd, hogere BTW op vlees, minimumstraffen invoeren, internetfilters, orgaandonatie : zijn dit de items die bepalend zijn voor mijn keuze?
Ah : moet er bezuinigd worden op kunstsubsidies. Daar kan ik zeker wel wat invullen. Of vallen de bibliotheken daar niet onder? Ik ben benieuwd wat de kleinere partijen erover in het programma hebben staan. Dan de uitkomst : het geeft in ieder geval wel een richting aan. Het echte kiezen zal ik toch zelf moeten doen. Gelukkig heb ik nog een paar dagen.

woensdag 5 september 2012

Zoeken op pictogram straks ook op de Brink


In de maanden september en oktober wordt de collectie op de eerste verdieping van de Bibliotheek Centrum op een nieuwe manier ingedeeld. U zoekt straks niet meer op cijfer maar op pictogram. Alle materialen worden stap voor stap voorzien van zo’n pictogram en geplaatst op de nieuwe plek. Gedurende de overgangsfase is het soms wat lastiger om de gewenste boeken, cd’s en dvd’s te vinden, daarom is er extra hulp.

Bij binnenkomst van de bibliotheek  aan de Brink ziet u een groot bord met uitleg over de actuele vindplaats van de collectie. Deze informatie wordt dagelijks aangepast. Mocht u extra uitleg nodig hebben dan zijn bibliotheekmedewerkers altijd bereid u verder te helpen.

Enthousiasme in de vestigingen
Het systeem met de pictogrammen wordt al langer gebruikt in een aantal vestigingen en ook op de jeugdafdelingen van de Bibliotheek Deventer. Bezoekers zijn enthousiast over deze manier van zoeken en vinden. In één oogopslag wordt vaak duidelijk in welk genre een informatief boek of dvd zich bevindt.

dinsdag 4 september 2012

Stadsgedicht: Verweesd palet

Voor Hans Bosman, Deventer schilder (1958-2012)

een duizendmaal eerder ingeslagen weg,
de klinkers altijd eender op het eerste stuk
op onaangeraakt doek waarop wit niet
per definitie maagdelijk is

je tot fonkelende spleetjes toegeknepen ogen
bij een gulle lach, belangstellende concentratie
en ambachtelijke twijfel en zelfvertrouwen
in iedere aarzelende eerste lijn

de opzet van de vader, de zoon, de broer, de minnaar,
de liefdevolle intenties van de man op de fiets,
al die mooie kinderen die je hoopvol aanstaren
vanaf gulzige canvas

de perfectie van het imperfecte gevat met vaste hand,
tussen marterharen wimpers nu een bundel penselen
werkeloos rustend naast het verweesd palet,
in het stille atelier is het nog gister


© Lammert Voos

maandag 3 september 2012

Vertelfestival begint met kater

En wat voor kater. Hij kwam helemaal uit Londen waar hij woont sinds het liedje van Annie M.G. Schmidt, misschien kent u het wel van de gezongen versie van V.O.F. de Kunst. Zondag was die kater dus in Deventer als de chauffeur van de Voorleesbus. Hij bracht niemand minder dan Jacques Vriens naar de bibliotheek aan de Brink. Aangemoedigd door de kater nam de kinderboekenschrijver alle wachtende kinderen mee naar binnen voor het Vertelfestival 2012.

Ik zag in totaal ruim 400 kinderen en hun ouders genieten van heel veel (vertel)voorstellingen. Natuurlijk van Jacques Vriens met de super spannende sprookjes De Twaalf Broers en de Kikkerkoning, maar ook Danstheater ZIRR had veel succes met Benniebang. Het muzikale feestje kwam van de Kom van het dak af Band. En als je zelf aan de slag wilde kon je een workshop volgen van Eva Mesman.
Bijzonder was het eerste echte optreden van de VoorleesBrigade, een groep vrijwilligers van de bibliotheek die zich in wil zetten om het voorlezen te promoten in heel Deventer. De puike postbode was de rode draad die alle voorlezers met elkaar verbond.

Een feestje is natuurlijk niet compleet zonder eten en drinken. In het Sprookjesbos was er voor elk kind dat daar zin in had een pannenkoekje of mini-pizza, ter plekke gebakken door vrijwilligers. Wat mij betreft mogen zij zeker genoemd worden, want het Vertelfestival kan niet bestaan zonder de inzet van een grote groep mensen die zich belangeloos in het zweet werkt om er iets moois van te maken.

Hoe mooi het was? Kijkt u naar een compilatie van foto's in onderstaand filmpje.donderdag 30 augustus 2012

Stadsgedicht: Schadenfreude

de man die driehoog woont aan het Pothoofd
legt glimlachend zijn verrekijker neer, maar meeuw noch stern
boven de rivier hebben zijn aandacht

het zijn de tegels op de kade, schots en scheef en verzakt,
de schepen die van hun trossen slaan aan de zinkende oever
en het zijn auto’s die uit koers raken door het golvend asfalt en
rakelings langs de hinkelende voetgangers scheren,

de volgende is misschien raak, denkt hij besmuikt maar hoopvol
en hij ziet, hij is immers een ziener, een man van kansen,
hij ziet mogelijkheden in onmacht en onbeholpenheid, 
de schreeuw uit de onderbuik is hem nooit luid genoeg

de man die driehoog woont aan het Pothoofd
is letselschadeadvocaat, hij droomt iedere nacht
van een grotere woning

© Lammert Voos

Amper een jaar in gebruik en de Pothoofdkade pal naast de Wilhelminabrug is al weer aan het verzakken (aldus een bericht in Deventer Dagblad/Stentor)

vrijdag 24 augustus 2012

De toekomst van de Bibliotheek Deventer - een tweet


De afgelopen jaren waren goede jaren voor de bibliotheek Deventer. Jaren van verandering en aanpassing die geleid hebben tot een toename in het gebruik van de bibliotheek. Maar door bezuinigingen kan de groei weer onder druk komen te staan. Een twitterbericht dat om een toelichting vraagt. 


Het twitterbericht - de tweet

Het openbaar bibliotheekwerk dat vanuit volksontwikkeling ontstaan is aan het begin van de 20ste eeuw heeft vooral na de jaren ’60 een forse groei doorgemaakt. Meer vestigingen, met grotere collecties, meer leners en meer uitleningen. 
Jaren van groei - en daling

De forse groei zorgde dat begin van de jaren ’90 ruim 30% van de bevolking actief lid was van de bibliotheek. In meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen was er een bibliotheekpas. De opkomst van Internet in 1995 zorgde dat in 2005 de eerdere gebruiksgroei van 20 jaar in 10 jaar te niet was gedaan. In 2005 lag het lidmaatschapsbereik van de bibliotheek weer op 25% van de bevolking en was het aantal uitleningen vergelijkbaar teruggelopen. Terwijl uit onderzoek bleek dat nog steeds meer dan de helft van de bevolking het afgelopen jaar de bibliotheek bezocht.

meer dan helft van de bevolking bezocht afgelopen jaar de bibliotheek

De behoefte aan de bibliotheek bestaat nog steeds, maar het aanbod sluit onvoldoende aan bij het veranderend mediagebruik, was de analyse. Tegelijk leefde de vraag of de bibliotheek het zou gaan redden ten opzichte van het ‘geweld van Internet’. 


Bibliotheken gingen spoorslags aan het werk om de dienstverlening beter aan te laten sluiten bij het ‘internettijdperk’. Als bibliotheek Deventer hebben we de afgelopen jaren vier stappen gezet:

Stap1: aanpakken  van de uitleenbibliotheek
We zijn retailtechnieken gaan toepassen: leren van warenhuizen en supermarkt. Op basis van gerichte klantprofielen hebben we de collectie, de inrichting en de collectiepresentatie aangepast, we hebben service en gemak centraal gesteld bij onze gebruiksregels, zelfbediening doorgevoerd en de openingstijden verruimd. En aanvullend gezorgd voor een ongekend aanbod muziekcd’s en een uitgebreide collectie speelfilms én voor alle media een uitleentermijn van 6 weken. Met Bibliotheek Schalkhaar als een van onze paradepaardjes. Een super goed uitziende kleine bibliotheek – die 5 dagen per week van 9.00 – 20.00 uur open is met de helft van de formatie van voorheen. De uitleencijfers stegen spectaculair. Uit het hele land komt men kijken hoe dat kan.

de Bibliotheek Schalkhaar
Stap 2: zorgen voor een betere bibliotheek voor educatieve en maatschappelijke doelgroepen.
Naast de brede doelgroepen van jong tot oud, die de weg naar de bibliotheek makkelijk vinden, zijn er doelgroepen die extra aandacht nodig hebben: een duwtje in de rug om zich te kunnen redden in de informatiesamenleving. Speciaal hiervoor hebben we aparte afdelingen ingericht. Ca 15% van de bevolking is onvoldoende taalvaardig. ‘Lees en Schrijf’ richt zich op de laaggeletterden in Deventer. De Wijkwinkel verstrekt voorlichting, informatie en advies in het woud van informatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. VoorleesExpress en Boekstart richten zich op het verbeteren van de lees- en taalvaardigheden in gezinnen met weinig leestraditie. Tal van kleine en specifieke diensten zorgen voor maatwerk waardoor mensen zelfredzamer kunnen worden in onze samenleving.
De Wijkwinkel wonen, welzijn, zorg
Stap 3: de beleefbibliotheek ontwikkelen: elke dag wat te doen
Steeds vaker is een activiteit een bron van kennis en cultuur. Ontmoeten gericht op ontplooiing. Tal  van activiteiten worden in toenemende mate samen met individuen en groepen uit de Deventer samenleving georganiseerd. Van de huiskamer bioscoop de Kleine Keizerin tot vertelvoorstellingen op zondagmiddag, van tientallen leeskringen die de bibliotheek ondersteunt tot het huis van zwartepiet in Sinterklaastijd, van lezingen tot cursussen, van voorlezen op woensdagmiddag tot voorleeswedstrijden en het juniordictee. Straks is elke dag wat te doen, voor jong en oud, waar je wijzer van wordt. De activiteiten zorgen voor een flinke toename van het aantal bezoekers aan de bibliotheek en ook de verblijfsduur neemt toe.
themaweken en vertelvoorstellingen
Stap 4: de digitale bibliotheek
In een tijd van Internet verdient de website volle aandacht. Een moderne website met een internetcatalogus met een steeds grotere collectie die gemakkelijk besteld kan worden. Waar eenvoudig de uitleentermijn verlengd kan worden. Waar snel informatie te vinden is. In 2011 kregen we de prijs voor de beste digitale bibliotheek, maar nog mooier is het om te zien dat het gebruik elk jaar flink stijgt en dat inmiddels 15% van alle onze uitleningen besteld worden via Internet.
De nieuwe website
We hebben deze vier stappen vooruit in nauwe samenwerking met de Overijsselse bibliotheken en het landelijke bibliotheek.nl gezet. Met als resultaat dat we het verlies van 10 jaar in 5 jaar tijd fors hebben ingelopen. Van 25.000 naar ruim 30.000 ingeschreven gebruikers en van 850.000 naar meer dan 1.000.000 uitleningen. Klantonderzoeken tonen tevreden gebruikers.  En we zien een forse groei van zowel fysieke als digitale bezoekers. Succes gaat gelijk op: digitaal én fysiek.

groeiend gebruik: fysiek én digitaal
De bibliotheek is op de goede weg terug in de gedigitaliseerde samenleving: zowel fysiek als digitaal. We hebben, om het zo maar te zeggen, hernieuwde klantwaarde geleverd. En die is nodig om maatschappelijke waarde te kunnen hebben. We kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet treden.

Maar de werkelijkheid is anders. De economie is gestopt te groeien en we moeten, ook in Nederland, de tering naar de nering zetten. Je kunt niet meer geld uitgeven dan je hebt. Dat geldt voor ieder van ons, voor de gemeente Deventer en dus ook voor de bibliotheek.

Scenario’s bezuinigingen
In 2011 heeft de gemeenteraad van Deventer  besloten te bezuinigingen – ook op de bibliotheek. In combinatie met de nieuwbouw van de centrale  bibliotheek kwamen we op een bedrag van €400.000. Dat is 10% van onze begroting en ongeveer 12,5% van onze subsidie van de gemeente.

We hebben een meerjarenplan gemaakt om de bezuiniging in de periode 2012-2015 in te vullen. Door het huisvesten van onze bibliotheken in multifunctionele gebouwen en het doorvoeren van zelfbediening door onze gebruikers kunnen we meer open met minder mensen; ook de intensieve samenwerking van de Overijsselse bibliotheken, waardoor we veel meer samen doen levert een besparing van uren op die bezuinigen mogelijk maakt zonder in te hoeven teren op de kwaliteit van de dienstverlening. De afbouw van uren kan plaatsvinden op basis van natuurlijk verloop, doordat de komende jaren redelijk wat van onze collega’s met pensioen gaan. Zo krijgen we een kleinere organisatie die met ondersteuning van gekwalificeerde vrijwilligers kan blijven inspelen op het groeiend aantal gebruikers van onze dienstverlening.

Maar vorig najaar en dit voorjaar kwam de gemeente met meer bezuinigingen. Totaal gaat het om een bedrag van €300.000 bovenop de eerdere bezuinigingen. Uiteindelijk wordt ruim 20% van het subsidie gekort per 2015. En dat lukt ons niet meer zonder gevolgen voor de dienstverlening. Als we alle bibliotheken in de stad, wijken en dorpen open houden kunnen we alleen op de formatie besparen, maar dan hebben we bibliotheken zonder voldoende mensen om ze open te houden.
Voor de zomervakantie hebben we daarom als bibliotheek ingesproken bij de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om eerst inzicht te hebben in de optelsom van verschillende bezuinigingen en de mogelijke effecten voor de dienstverlening aan burgers.

Aan het werk dus om alles op een rij te zetten en via scenario’s te laten zien welke consequenties de bezuinigingen kunnen hebben als we op korte termijn tot invulling kunnen komen en welke als we meer tijd krijgen.
Net terug van 3 weken vakantie fietste ik naar het centrum om te gaan werken aan scenario’s voor de bezuinigingen en maakte de tweet die hiermee is uitgelegd.
Binnenkort meer over de scenario’s en de uitkomst van het overleg met de gemeente erover.Leuk ook om te zien hoe gereageerd wordt op twitter. In dit geval door collega Francien van Bohemen van de Vereniging Openbare Bibliotheken die ons een hart onder de riem steekt. Via een vriend op Facebook vond ik onderstaande foto.  Laten we hopen dat het waar wordt …Jos Debeij