vrijdag 30 november 2012

Druk: druk en druk

Het zijn drukke tijden. Het is lekker druk in de bibliotheek en tegelijkertijd staat de bibliotheek behoorlijk onder druk door bezuinigingen.

Druk
De laatste maanden van het jaar zijn altijd druk in de bibliotheek. Maar dit jaar spant wel de kroon. In deze donkere dagen van het jaar wordt er meer gelezen en gekeken en dus ook geleend. Maar het zijn ook de maanden waarin het bruist van activiteiten. Er is elke dag wat te doen binnen en buiten de bibliotheek. Met de VoorleesExpress wordt wekelijks in tal van gezinnen voorgelezen. Via Boekstart worden muziekworkshops georganiseerd. Ruim 40 procent van ouders met baby's in de leeftijd tussen de 3 en 18 maanden haalt het BoekStartkoffertje op en maakt de baby lid van de Bibliotheek Deventer. We hadden een succesvolle kinderboekenweek die meteen doorging in Nederland Leest en daarna weer in het Huis van Zwarte Piet, dat bruist van de film-, speur-, voorlees- en knutselactiviteiten. Ondertussen lopen de cursussen van de Volksuniversiteit. Met in het voorjaar een ruimer en rijker programma aanbod. Dit is wat er nu al is. De Wijkwinkel organiseert tal van voorlichtingsbijeenkomsten. Er waren activiteiten in de week van de mediawijsheid. Enzovoort enzovoort. En heel veel van die activiteiten worden samen met en steeds vaker ook door anderen georganiseerd en uitgevoerd. De bibliotheek is op die manier van heel veel mensen. En dat blijkt ook uit de peiling cultuurparticipatie die de gemeente Deventer vierjaarlijks uitvoert en die onlangs weer verscheen. Meer dan helft van alle Deventenaren komt minstens een keer per jaar in de bibliotheek en het merendeel ervan zelfs tot 4 keer per maand. En dat komt ook doordat onze vestigingen goed gespreid zijn in de gemeente. Bij iedereen in de buurt of het dorp is een bibliotheek binnen een redelijke afstand aanwezig en ook kinderen kunnen daardoor zelfstandig de bibliotheek bezoeken.

Druk
Ook wij staan onder de druk van bezuinigingen. Daar is niks vreemds aan. Dat geldt voor veel organisaties in Deventer en  voor veel bibliotheken in het land. We zijn er druk mee aan de slag. Op welke manier kunnen we met 20% minder subsidie onze heel goed gebruikte dienstverlening en onze gespreide bibliotheekvoorziening overeind houden? Dat zal met flink minder mensen moeten. Onze formatie zal door natuurlijk verloop flink verminderen de komende jaren. Dat kunnen we stap voor stap opvangen door de zelfbediening die we doorgevoerd hebben en verder doorvoeren. En door de samenwerking met tal van vrijwilligers en organisaties bij de organisatie en uitvoering van activiteiten en programma's: met een mooi woord 'coproductie' en 'cocreatie'. We zullen huisvestingskosten verder moeten terugbrengen door het onderbrengen van filialen in multifunctionele accommodaties op zo'n manier dat we de ruime openstelling tegen lage kosten kunnen laten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld in Schalkhaar waar inmiddels wekelijks bibliotheken uit het land komen kijken.
Maar dan nog lukt het niet om de termijnen van bezuiniging waartoe de gemeenteraad heeft besloten te realiseren. We kunnen het bedrag wel halen; maar dat duurt iets langer dan men van ons verwacht. Als we iets meer tijd hebben kan de formatie verminderen zonder gedwongen ontslagen. Dan kunnen huisvestingskosten teruggebracht worden zonder sluiting van vestigingen. Dat hebben we de gemeenteraad verteld voor de zomer tijdens een hoorzitting. En de gemeenteraad heeft daarna besloten om eerst te weten wat de effecten van de bezuiniging zijn, voordat men er definitief toe besluit. Van de zomer hebben we als bibliotheek verschillende scenario's op een rij gezet en onze voorkeur uitgesproken voor een toekomst zonder sluiting van vestigingen. Maar dan moeten we iets langer de tijd krijgen om de bezuiniging definitief in te vullen.
We zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest om alles nog eens door te spreken en uit te werken. De komende weken moeten de knopen doorgehakt worden.  Het zijn drukke en spannende tijden. Maar gelukkig is het lekker druk in de bibliotheek.

Jos Debeij
jdebeij@obdeventer.nl
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten