vrijdag 28 december 2012

Gele Bus zoekt sponsorsIn het Voorleesjaar 2013 wil deze Gele Bus door Deventer gaan touren met extra veel verhalen. Want voorlezen is niet alleen leuk. Je wordt er ook nog eens een wijzer van en de woordenschat wordt er flink groter van. En dat is mooi meegenomen, vooral voor kinderen in taalarme gezinnen. Extra geld kan zorgen voor extra veel voorleesactiviteiten. Geef het Voorleesjaar een duwtje in de rug en sponsor onze Gele Bus.

Leesplezier
1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd, bijna 1 op de 10 Nederlanders. Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand van 2.000 woorden. 25% van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van 2,5 jaar (bron: onderwijsinspectie).

Met  15 minuten vrij lezen per dag wordt de woordenschat van een kind vergroot met 1000 woorden per jaar! Het gaat om het maken van leeskilometers! En als kinderen plezier in lezen krijgen zullen ze meer gaan lezen, worden ze beter in lezen en in taal, kunnen beter leren en krijgen ze meer kans om goed te participeren in de maatschappij!

Jaar van het voorlezen
2013 is het Jaar van het Voorlezen in Nederland en Vlaanderen! Het hele jaar zullen activiteiten in bibliotheken, boekhandels en op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het teken staan van het Voorlezen. Uiteraard ook in boekenstad Deventer.

De bibliotheek doet al veel aan voorlezen en vertellen. Er wordt in alle vestigingen voorgelezen. Met de VoorleesExpress  wordt 20 weken lang door vrijwilligers in gezinnen voorgelezen.


De bibliotheek organiseert jaarlijks het vertelfestival, elke winkelzondag een vertelvoorstelling in de bibliotheek aan de Brink en verteltheater in wijken en dorpen van Deventer. In 2013 willen we héél véél extra activiteiten rond voorlezen organiseren en daarvoor zoeken we uw steun.

Verhalen uit de Gele Bus
Tijdens de Kerstbijeenkomst van de Bibliotheek Deventer in 2011 vertelt directeur Jos Debeij over zijn plan om de Citroën HY oldtimerbus, een eind gerestaureerd en zorgvuldig geel gespoten met spuitbussen van de HEMA door onze gewaardeerde en veel te jong overleden collega Henk Kamp, in te gaan zetten als symbool voor leesplezier. En daarmee als symbool om kinderen door taal meer ontwikkelingskansen te geven.  Bijna een jaar later is de bus door enthousiaste vrijwilligers van het Citroën HY team Holland gerestaureerd tot één van de beste en mooiste HY bussen in Nederland. We zijn Gerard Meeuwsen, Frans Gabriël en Gerard Bolder erg dankbaar voor het geweldige werk dat ze geleverd hebben.
De bus is - bij wijze van sponsoring - APK gekeurd en in onderhoud genomen door Bosch Car Service Autotess Deventer.

 
Theatrale vertellers
In 2012 is een groep theatrale vertellers van start gegaan. Ze hebben programma’s gemaakt met verhalen en liedjes voor kinderen, met een zeer geslaagde debuut gemaakt op het Vertelfestival in september en een mooi Kerstprogramma afgelopen week. Ze gaan in 2013 op pad met een groot aantal voorlees- en vertelprogramma’s.  Deze Verhalen uit de Gele Bus worden opgevoerd in de bibliotheek en op andere plekken in Deventer, bijvoorbeeld tijdens evenementen, bij acties op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, of op een mooie dag in een park kinderen of ouderen te verwonderen met verteltheater of prachtige voorleesboeken.


Want meer lezen en voorlezen, betekent beter worden in taal. En door betere taal heb je meer kansen op school en een goede ontplooiing! De Bibliotheek Deventer zal de programmering uitbreiden in samenwerking met diverse partners zoals Zorggroep Solis, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en DRTV.

De Gele Bus zoekt aandeelhouders
Geef de Gele Bus een duw in de rug en help mee het Voorleesjaar 2013 een succes te laten worden. Zorg dat de Gele Bus ook daarna door Deventer kan blijven rijden met mooie voorleesprogramma’s!
De Gele Bus is een extra intensief Voorleesprogramma dat de bibliotheek wil realiseren naast de reguliere (voorlees)activiteiten waarvoor de bibliotheek wel gesubsidieerd wordt. Daarom is uw steun nodig.

Daarvoor heeft de Bibliotheek Deventer € 15.000 nodig. Een deel is voor het inrichten en laten rijden van de bus en een ander deel is voor veel extra voorleesactiviteiten. Een financieel overzicht vindt u in de bijlage.

Aandeelhouders in taalontwikkeling
De bibliotheek zoekt 30 ‘aandeelhouders in taalontwikkeling‘,
Er zijn twee soorten aandeelhouders
- Bedrijven, fondsen serviceclubs e.d. : in de vorm van een of meer aandelen ad. € 500,-
- Personen: in de vorm van een of meer steunaandelen ad. € 5,-

Ook sponsoring ‘in natura’ is mogelijk, zoals het verzorgen van het onderhoud door AutoTess.

Als tegenprestatie zorgt de Bibliotheek Deventer voor vermelding van alle namen van de aandeelhouders van de Gele Bus op website en publicaties. Andere tegenprestaties zijn in overleg ook mogelijk.

Het eerste begin is er
AutoTess was de eerste sponsor van de Gele Bus door de APK-keuring en bijbehorende reparatie als sponsor uit te voeren. De personeelscommissie van de bibliotheek heeft  aangegeven in 2012 geen kerstpakket voor alle medewerkers en vrijwilligers te willen krijgen en zelf voor hapjes en drankjes te zorgen bij de jaarlijkse Kerstbijeenkomst en het bedrag dat daarmee uitgespaard wordt beschikbaar te stellen voor de Gele Bus. Tijdens de Kerstbijeenkomst is daardoor een bedrag van € 2000,- aangeboden. De Stichting Vrienden van de Bibliotheek hebben op hetzelfde moment een bedrag van € 3.000,- beschikbaar gesteld.
Graag danken we AutoTess, onze medewerkers en het bestuur van de St. Vrienden van de bibliotheek voor deze bijdragen!

Doet u ook mee?
Zorgt u mee voor een extra bijzonder Voorleesjaar 2013? Geeft u de de Gele Bus een duw in de rug? Wilt u ook aandeelhouder in taalontwikkeling worden?

Stuur ons een Email of maakt een bedrag over op bankrekening 93.30.56.850 t.n.v. openbare bibliotheek Deventer o.v.v. Gele Voorlees Bus

Informatie
Binnenkort kunt u meer vinden over de Gele Bus op www.bibliotheekdeventer.nl, en de Gele Bus liken op Facebook en volgen op Twitter.

Wilt u meer weten? Neem dan  contact op  met Jos Debeij (jdebeij@obdeventer.nl) of Karin Barth (kbarth@obdeventer.nl) – tel. 0570-675700.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten