vrijdag 1 mei 2015

Raadsleden op bezoek in de bieb

Raadsleden op bezoek in de bibliotheek
Afgelopen dinsdagavond rond half acht kwam de een na de ander binnendruppelen. De koffie werd ingeschonken en alle stoelen aan de lange tafel in het Koek en Boek café raakten bezet. Maar liefst 14 raadsleden hadden zich opgegeven voor de kennismakings- en informatieavond in de bibliotheek. Dat aantal was boven verwachting, een mooie start van de avond. Samen met collega’s hadden we een mooi divers programma voorbereid. Ik startte de avond met een korte impressie van mijn eerste drie maanden in de bibliotheek. Daarna vertelden vier medewerkers in korte flitspresentaties van vier minuten over verschillende minder bekende onderdelen van de bibliotheek. Judith vertelde over het concept van het bibliotheek café. Een team van medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zorgt daar voor de bediening, voor de eerste opvang van receptievragen en voor alle catering en facilitaire ondersteuning in het gebouw. Bernadette sprak over het aanbod in de taalwerkplaats waar we samen met anderen een gevarieerd aanbod hebben aan programma’s voor laaggeletterden of mensen die hun digitale vaardigheden willen versterken. Via een ingenieuze route door het gebouw, zodat de raadsleden het verouderde gebouw goed in zich op konden nemen, kwamen we bij Maddi die vertelde over het concept van de wijkwinkel waar we eveneens met een groot aantal partijen de eerste vraagbaak vormen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Tenslotte, op de jeugdafdeling, sprak Marike over het programma Bibliotheek op school en wist dat te larderen met indrukwekkende cijfers die het belang van aandacht en enthousiasme voor lezen benadrukken, zoals het gegeven dat een kwart van de leerlingen met een forse taalachterstand aan de lagere school begint. De raadsleden luisterden aandachtig en stelden veel vragen. Het bleek een goede keus om juist deze aandachtsgebieden te presenteren. Tenslotte eindigden we in de grote zaal beneden waar ik de visie op de nieuwe bibliotheek presenteerde met de kernbegrippen –marktplaats- en –plaats voor reflectie en studie-. In een volgende blog zal ik daar dieper op ingaan. Het bleek een mooie manier om kennis te maken en voor ons als bibliotheek goed om te merken dat er veel belangstelling is vanuit de raad voor alle ontwikkelingen waar de bibliotheek mee bezig is.

Alice van Diepen
directeur
avandiepen@obdeventer.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten