donderdag 17 januari 2013

Stadsgedicht: Tien procent


het nieuwe stadskantoor wordt van iedere burger,
dat zei het gemeentebestuur terecht
een waarheid als een koe, uiterst betrouwbaar in haar voorspelbaarheid
dat mag ook wel eens gezegd
want derivaten zijn risicovol en ondoorzichtig,
vraag de Grieken en Vestia, die waren
eerder daarmee onvoorzichtig
en een gift van tien procent stelt toch weinig voor
uw leven gaat met zo’n klein offer gewoon door
en wilde u toch al niet op dieet?
maar wat bedoelt u met de schijn tegen?
dit argument zal het gemeentebestuur zorgvuldig afwegen,
met deze gedachte, dit argument, zal het bestuur even zorgvuldig
haar r**t afvegen

© Lammert Voos

Ophef over een rapport van het Groningse onderzoeksbureau COELO. De onderzoekers stellen dat de gemeentelijke lasten het hardst stijgen in Deventer. De stijging van tien procent ligt ruim boven het landelijke gemiddelde. Hoewel dat komt door de invoering van Diftar (gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn), spreekt de onderbuik een hartig woordje mee op straat en in de kroeg en krijgt de beeldvorming over het gemeentebestuur weer een geduchte knauw.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten