dinsdag 13 augustus 2013

Programma Alliance Française Deventer

Net als afgelopen jaren zit er weer veel muziek in het programma voor het volgende seizoen van de afdeling Deventer van de Alliance Française. We starten, in samenwerking met Sociëteit de Hereeniging, met niemand minder dan de bekende Vlaamse publicist Bart van Loo. Sinds zijn maandelijkse optreden in De Wereld Draait Door, waar hij elke keer met veel humor een minicollege gaf over een thema met betrekking tot het Franse chanson, heeft menig Nederlander hem in zijn hart gesloten.

Ook zijn er, net als verleden jaar een paar chansonavonden  geprogrammeerd in samenwerking met de Bibliotheek Deventer.

In oktober een registratie van een ballet van de beroemde Belgische choreograaf Maurice Béjart, die een ballet heeft gemaakt op basis van een aantal chansons van Jacques Brel en Barbara (beide chanteurs zijn verleden jaar op een aparte avond aan de orde geweest).
Een maand later is er wederom een chansonavond in samenwerking met de Deventer Bibliotheek; deze keer zal een aantal optredens met filmbeelden van actuele zangers gepresenteerd worden onder de titel Chansons d’aujourd’hui.

Een vierde muziekprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met de School van Frieswijk; het betreft een muzikale collage van Passies en Havinga rondom de impressionistische componist Claude Debussy.

De School van Frieswijk biedt ook onderdak aan de voorstelling van de eenakter  La Voix Humaine van Jean Cocteau, die 50 jaar geleden gestorven is. De lezingen in het Frans vinden allemaal plaats in zalencentrum de Horst. Dat zijn er drie: een lezing van Sylvain Lelarge, die eens in de twee jaar een avond voor ons verzorgt. Deze keer zal hij het hebben over Le Système D (D staat voor Débrouille). Irène Tronchet werkt bij het toeristenbureau van Auvergne; zij zal ons voorlichten over deze streek. Marie-Thérèse Rouillard woont net als Sylvain Lelarge al vele jaren in Nederland. Zij geeft een lezing met de titel Une promenade à travers les Régions de France à la Découverte de leurs objets. En natuurlijk zijn er weer twee Franse films geprogrammeerd waarvan de titel nog niet bekend is.

Film naar de
 roman Thérèse Desqueyroux
Naast een aantal cursussen op allerlei niveaus om de Franse taal te leren zijn heeft de Alliance volgend seizoen drie extra cursussen gepland voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Franse cultuur: een cursus filosofie gegeven door mr. dr. Jaap Gruppelaar over het ontstaan en de ontwikkeling van het begrip tolerantie. Titel: De Franse Verlichting en het Hollandse Voorwerk. De cursus bestaat uit 6 colleges op maandagmorgen van 13  januari t/m 3 maart 2014. Twee andere cursussen betreffen een literair onderwerp en worden verzorgd door drs. Sandra van Die: drie bijeenkomsten naar aanleiding van de recente verfilming van de roman van François Mauriac, Thérèse Desqueyroux en drie bijeenkomsten over de romancyclus van Marcel Proust, A la recherche du Temps Perdu, dat honderd jaar geleden het licht zag.

Voor details van het programma op de website van de Alliance Française Deventer.

Jan Foeter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten