woensdag 7 augustus 2013

Vacature Voorleesvrijwilliger inloopochtenden BoekStart

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Kinderen die zijn voorgelezen, zijn later beter in taal wat een positieve uitwerking heeft op hun schoolprestaties. Je kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Vindt ook de Bibliotheek Deventer en is daarom de afgelopen jaren op verschillende manieren gaan investeren in voorlezen.

Voor de allerkleinsten neemt de bibliotheek deel aan het landelijke project BoekStart voor baby’s. Ouders worden gestimuleerd te gaan voorlezen als de kinderen nog heel jong zijn. Dat ze een steuntje kunnen gebruiken is zeker. Ouders zijn namelijk geneigd om te denken dat voorlezen aan baby’s niet erg zinvol is omdat ze niet (goed) verstaanbaar reageren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen vanaf een half jaar al woorden kunnen begrijpen. De bibliotheek adviseert bij het kiezen van leuke en passende boeken en geeft tips om met baby's voor te lezen.

Natuurlijk kun je ook heel veel leren van andere ouders. Om BoekStartouders de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, start de Bibliotheek Deventer in het nieuwe schooljaar met inloopochtenden in de vestiging Keizerslanden. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste voorleesvrijwilligers, die deze ochtenden willen gaan begeleiden.

Wat verwachten we?
Uw taak is ouders te laten zien hoe leuk en gezellig voorlezen kan zijn. U leest zelf voor aan de kinderen en zingt eventueel een liedje. Met de ouders praat u na en u helpt ze bij het kiezen van passende voorleesboeken. Uiteraard bent u een gastvrije ambassadeur van de Bibliotheek Deventer.

De inloopochtenden in de Bibliotheek Keizerslanden vinden wekelijks plaats op vrijdagochtend van
10.00 – 11.30 uur. Startdatum zal zijn:
vrijdag 4 oktober 2013

Wilt u meer weten? Bekijk de vacature! We zien uit naar uw reactie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten