maandag 22 april 2013

Let op... kan schokkend zijn!

Wist u dat…25% van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool vertrekt met een taalachterstand van maar liefst 2,5 jaar? Eén op de vier leerlingen, laat u dat eens op u inwerken… het gaat om een dramatisch groot aantal kinderen die niet goed genoeg kunnen lezen. Als je niet goed kunt lezen wordt leren moeilijk en het wordt er bepaald niet leuker op. Op school gaat het al niet zo lekker en je gaat dan toch niet thuis ook nog voor je lol een boek lezen!

Stelt u zich eens voor, u fietst op straat en komt langs een groot bord waarop een –misschien wel belangrijk- bericht staat. Waarschijnlijk kunt u de woorden wel ontcijferen maar als uw woordenschat te klein is heeft u werkelijk geen idee wat er staat. Het technisch lezen lukt maar het begrijpend lezen blijft achter, zo noemen ze dat in het onderwijs.

Wij vinden dit even schokkend als u, maar gelukkig is er een oplossing. Ruim baan voor vrij lezen! Want als een kind 15 minuten per dag zelf leest, in de klas of thuis, leest hij of zij 1 miljoen woorden per jaar. 1000 nieuwe woorden zullen blijven hangen en het lezen wordt steeds gemakkelijker en dus ook leuker.
Maar hoe zorg je ervoor dat een kind gaat lezen? Het draait allemaal om leesplezier. Heb je plezier in lezen, dan leer je beter lezen, beter leren en uiteindelijk krijg je meer kansen in de maatschappij.

De Bibliotheek op School
De openbare bibliotheken in Nederland hebben de handen ineen geslagen om er samen met het onderwijs voor te zorgen dat kinderen meer plezier krijgen in lezen. Deze landelijke aanpak is ‘De Bibliotheek op School’. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst per school gesloten waarin de school en de bibliotheek een aantal afspraken maken over de doelstellingen en de inzet van mensen en middelen. De Bibliotheek op School is maatwerk per school, volgens de vaste onderdelen van het landelijk programma. Deventer is een van de eerste bibliotheken in Overijssel die de Bibliotheek op School invoeren. Contacten zijn goed te leggen want met alle basisscholen in de gemeente Deventer was er al een vorm van samenwerking.

Leescoördinatoren van de deelnemende scholen volgen bij de bibliotheek de cursus Open Boek. Er wordt onder meer ingegaan op het kiezen van boeken en het organiseren van nieuwe werkvormen en activiteiten rond lezen. Per school wordt vervolgens een leesplan opgemaakt, samen met de leesconsulent van de bibliotheek.
De drie leesconsulenten van de bibliotheek. Inge Landsmeer, Marike Rienstra en Nienke Roozendaal

De resultaten worden gemeten. Het leesgedrag van de kinderen en het leesbevorderend gedrag van de leerkrachten worden jaarlijks in kaart gebracht. Een school kan de uitkomsten vergelijken met landelijke gemiddelden, want de gegevens van meer dan 30 duizend kinderen zitten in het systeem.

Het is belangrijk voor kinderen om boeken dichtbij te hebben, dus de schoolbibliotheek wordt kritisch beoordeeld en verbeterd. De collectie moet actueel zijn, passen bij de leerlingen en er aantrekkelijk uitzien! Misschien klinkt dat overdreven, maar zegt u eens eerlijk…welke boeken pakt u in de bibliotheek of boekhandel in uw handen? Gelukkig hebben onze leesconsulenten veel verstand van jeugdliteratuur. Zij weten bijvoorbeeld dat serieboeken echt zorgen voor leesplezier. Vind je deel 1 uit een serie leuk, dan wil je doorlezen! Ook kunnen zij een school adviseren over ebooks, digitale prentenboeken en apps voor kinderen.

Last but not least gaat de Bibliotheek Deventer eigen acties en feestjes meer richten op de Bibliotheken op School. Daarbij kunt u denken aan onze Verhalenbus, die komt voorrijden en waar de vertellers uit springen met prachtige verhalen. Of een vakantieleesactie, waarbij de kinderen een vooraf uitgezocht tasje met boeken mee naar huis mogen nemen, met een cadeautje erbij. Alles voor het leesplezier want kinderen lezen de wereld!

Ondertekening Mikado en bibliotheek
De scholen in de gemeente Deventer
In 2012 is de Bibliotheek op School Deventer gestart met twee pilotscholen: Basisschool Mikado en Basisschool Rivierenwijk. Deze week is de definitieve overeenkomst met Mikado gesloten, na de zomervakantie zullen de schoolbibliotheken geopend worden.
Inmiddels hebben zich al veel meer scholen aangemeld om deze samenwerking met de bibliotheek Deventer aan te gaan. Naar verwachting doen er aan het eind van 2013 twaalf scholen mee. De ambitie is om in 2016 met minimaal de helft van de scholen in Deventer samen te werken volgens het programma van de Bibliotheek op School.

Fietskoerier
In het najaar wordt gestart met een unieke pilot. Vanuit de klassen krijgen leerkrachten en kinderen de mogelijkheid om boeken te reserveren. Fietskoerier Deventer zal deze boeken wekelijks naar de school gaan brengen. Een prachtig efficiënt, milieuvriendelijk en lokaal initiatief waar we graag mee samenwerken.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de Bibliotheek op School op úw school? Neem dan contact op met: Karin Barth, projectleider De Bibliotheek op School Deventer, kbarth@obdeventer.nl, tel. 06-28139114.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten