woensdag 26 februari 2014

Trots op onze oude bibliotheek

Het is al weer zeven jaar geleden dat we de oude bibliotheek uit 1964 aan de Brink onder handen hadden genomen. Daarna zijn er wel veranderingen geweest: meer computerwerkplekken, meer zelfbediening, meer presentatietafels en een heus Biebcafé vonden hun plek. Maar door het opschuiven van onze nieuwbouwplannen was ook nu weer de tand des tijds te veel zichtbaar aan het worden.

Nieuw uiterlijk onder oude balken
Het is 2014, het jaar dat we vieren dat we vijftig jaar in de nieuwe bibliotheek aan de Brink zitten. En we moeten nog drie jaar vooruit in een tijd dat het traditionele gebruik van de bibliotheek, boeken lenen, onder druk staat. We zien aan de jaarcijfers dat in de vestigingen die ‘stil staan’, het gebruik achteruit gaat. En vestigingen waar we ondernemen, dat daar het gebruik minimaal gelijk blijft, en zelfs groeit. Drie jaar niks meer vernieuwen aan de Brink zou een te grote kloof naar de nieuwbouw aan de Stromarkt slaan. Straks moet daar een bibliotheek komen waar elke dag voor jong en oud veel te beleven valt, van een bijzondere uitleenbibliotheek tot een werk- en ontmoetingsplaats voor mensen die zich willen ontplooien. Met een mediacentrum en tal van partners die de bibliotheek bijzonder en levend maken samen met de vele bezoekers.

Meer dan alleen boeken uitlenen
Afgelopen jaar bezochten tweeënvijftig weken, zes dagen per week gemiddeld 875 bezoekers per dag de bibliotheek. Om er te komen lezen, om boeken, cd’s en speelfilms uit te zoeken en te lenen, om er te werken of te studeren, om van de internet pc’s gebruik te maken, een cursus of workshop te volgen, informatie te halen bij het gemeentelijk informatiecentrum, een spreekuur van de Wijkwinkelpartners te bezoeken, een film te kijken in de Huiskamerbioscoop of een lezing of optreden bij te wonen. Deze lijst is niet eens compleet, maar laat zien dat de bibliotheek inmiddels veel meer is dan boeken die je kunt lenen. En die ontwikkeling zet door en moet ruimte krijgen. Dat is de reden om vooruitlopend op de nieuwbouw nog één keer fundamenteel her in te richten.

Mediacentrum voor heel Deventer
Studio's van Drtv in het mediacentrum
Jammer dat we de mooie sfeer in de hoge achterzaal moeten achterlaten, maar het toenemend aantal activiteiten vraagt om een aparte activiteitenruimte. Door eenvoudige radiostudio’s voor Drtv te maken onder de galerij ontstond een afsluitbare zaal helemaal achterin: de Annie M.G. Schmidtzaal. Er kunnen activiteiten tot honderd bezoekers plaatsvinden. De ruimte is tegelijk Tv-studio voor Drtv. Hiermee is op eenvoudige en vanzelfsprekende wijze een start gemaakt met het ontwikkelen van het mediacentrum. Bibliotheek en Drtv gaan dit jaar gezamenlijk van start met het Boekenpersburo Deventer. Maar ook iedereen met ideeën voor activiteiten is er welkom. De redactie van Drtv heeft een plek gevonden op een van de oude zolders van het middeleeuws gasthuis. Ook RtvOost is onlangs met de Deventer redactie in de bibliotheek gehuisvest.

Koek en Boek; café met receptiefunctie
Koek en Boek
In april gaan we de openingstijden verruimen: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 21.00 uur. Maandagochtend, elke dag iets eerder én alle avonden open. Dat doen we door het biebcafé met de kranten en tijdschriften naar de voorzijde te verplaatsen met de nieuwe naam “Koek-en-Boek”. Die komt voort uit de ‘Bussink’-Koekkast die we van de decorafdeling van de Deventer Musicalvereniging geschonken hebben gekregen. De overige inrichting van ons Biebcafé is een stap terug in de tijd: meubels uit de jaren zestig en zeventig. We zijn er achter: je houdt ervan of niet. Alle meubels zijn beschikbaar gesteld door Grotzooi, een afdeling van Zozijn. Alle meubels zijn te koop. Het is daarmee hun showroom in Deventer. Koek-en-Boek is een werkplek voor mensen met verschillende achtergronden, leerlingen van het Volkshuis, vrijwilligers en stagiaires. Zij geven mee vorm aan de toekomst van de bibliotheek.

Kinderboeken en Taalmaatjes
De oude Thomaszolder is door de vrijwilligers van het kinderboekenleenmuseum opgeknapt tot een prachtig magazijn voor hun ruim 20.000 oude kinderboeken. Op de eerste verdieping is het StOK bezig een kleine presentatieruimte in te richten. Samen gaan we activiteiten organiseren.

Magazijn van het StOK op de Thomas zolder

Al vorig jaar is het Huis der Taal bij de bibliotheek komen inwonen op een tweetal flexplekken. Het Huis der Taal heeft tachtig taalmaatjes die nu gemakkelijk van de faciliteiten van de bibliotheek, waaronder afdeling Lees en Schrijf, met veel oefen- en leermaterialen, gebruik kunnen maken.

Functionele sfeermakers
De focus op spannende boeken
De afgelopen week is de laatste grote zware slag geslagen in de herinrichting van de Bibliotheek Centrum. De collecties zijn verplaatst en opnieuw ingedeeld naar ‘werelden’. De werelden sluiten aan bij de belangstellingsgebieden van onze gebruikers. Dat zal wennen zijn, zowel voor ons als voor de bijna 900 bezoekers die dagelijks deuren van de bibliotheek aan de Brink passeren. Maar de werelden zijn zichtbaar door mooie focuspunten waar grote foto’s zelf al vertellen welke inhoud je kunt verwachten van de boeken en andere media. De collecties zijn veel meer over de verdiepingen verspreid. Het hele gebouw wordt bespeeld. Moeders met kinderen kunnen bij elkaar in de buurt uitzoeken.
Daarom is onze servicebalie op de begane grond opgeheven, en omgezet in drie kleinere servicepunten op elke verdieping. Ook dat is een grote verandering voor ons gevoel, maar de enige manier om met weinig mensen toezicht en service op alle verdiepingen beschikbaar te hebben. Het prototype van de zelfbediening-uitleenbibliotheek die straks 7 dagen per week open moet kunnen zijn.

Inschikken om ruimte te creëren 
Redactie Drtv op de voormalige vergaderzolder
Een stap die nog niet zichtbaar is, maar die we al wel achter de schermen genomen hebben, is dat we onze eigen kantoren verplaatst hebben. Om ruimte te maken voor de nieuwe inwoners, maar ook om ruimte te maken voor meer spreek- en werkkamers. De laatste fase van de herinrichting zal zijn dat we de gangen op de drie verdiepingen tot het middelste trappenhuis -die nu steeds afgesloten waren- publiek maken. Daarmee komen verschillende spreek- en werkkamers voor de stad beschikbaar. Achter de schermen is het een beetje kamperen. De directiekamer is opgeheven en al een tijdje cursusruimte voor de Volksuniversiteit.

Trots naar het einde
Welkom in de vernieuwde Bibliotheek Centrum
Met de meest minimale middelen -platen geperst hout, meubels van Grotzooi, 80 billy’s, schilderwerk door leerlingen van de Schilderscool uit Zutphen- en vele uren sjouwen en schuiven is de klus (bijna) geklaard. Daarmee breekt een laatste fase aan in het leven van de Bibliotheek aan de Brink. Met alles wat nu gerealiseerd is zal het een succesvolle fase kunnen worden. Met een groei aan activiteiten en programma’s, samen met de partners die alvast bij ons in zijn komen wonen, samen met tal van partners en personen uit Deventer. Met een groei van het aantal bezoekers die ook nog eens langer dan voorheen in de bibliotheek zullen verblijven. Dat zullen er minstens duizend per dag worden nog voordat we naar de Stromarkt gaan. We werken verder aan een betekenisvolle bibliotheek voor de inwoners van Deventer. Nog drie jaar aan de Brink, vol plezier en inspiratie, voor onszelf en zeker ook voor onze gebruikers. Voor wie niet tot onze vaste bezoekers behoort, kom snel maar eens kijken zou ik zeggen. Wij zijn hartstikke trots op onze oude bibliotheek!

Jos Debeij

jdebeij@obdeventer.nl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten